אמדוקס רשמה הכנסות שיא של כ-1.09 מיליארד דולר ברבעון

הרווח הנקי (non-GAAP), הסתכם ב-153 מיליון דולר, או רווח מדולל למניה של 1.16 דולר  • אמדוקס מאשררת את התחזית להאצה בגידול בהכנסות לשנת הכספים 2021 לאחר התאמות הנובעות ממכירת OpenMarket

שוקי שפר, מנכ”ל אמדוקס / צילום: יח"צ
שוקי שפר, מנכ”ל אמדוקס / צילום: יח"צ

אמדוקס פרסמה אמש את תוצאותיה הכספיות לרבעון הראשון של שנת הכספים שהסתיים ב-31 בדצמבר, 2020. בשורה העליונה, ההכנסות עמדו על 1.086 מיליארד דולר, עלייה של 33 מיליון דולר בהשוואה לרבעון הרביעי של שנת הכספים 2020.

ההכנסות המדווחות וההכנסות בנטרול השפעת תנודות בשערי החליפין עלו ב-4.3% וב-3.7% בהתאמה בהשוואה לרבעון הראשון אשתקד. ההכנסות ברבעון הראשון של שנת הכספים 2021 כוללות השפעה חיובית מתנודות בשערי החליפין של כ-5 מיליון דולר ארה"ב , בהשוואה לרבעון הרביעי של שנת הכספים 2020. ההכנסות היו מעל מרכז טווח התחזית של אמדוקס, אף לאחר התאמות בגין השפעה חיובית של תנודות בשערי החליפין של כ-6 מיליון דולר בהשוואה להנחות התחזית.

הכנסות החברה כללו שיא של הכנסות במסגרת חוזי שירותים מנוהלים בסך של 624 מיליון דולר, המהוות גידול של 7.6% בהשוואה לרבעון הראשון של שנת הכספים 2020 וכן מהוות כ-57% מסך ההכנסות לרבעון.

בשורה התחתונה, הרווח הנקי (non-GAAP), הסתכם ב-153 מיליון דולר, או רווח מדולל למניה של 1.16 דולר, בהשוואה לרווח נקי, שלא על פי כללי חשבונאות מקובלים (non-GAAP), של 144.2 מיליון דולר, או רווח מדולל למניה של 1.06 דולר, ברבעון הראשון אשתקד.

הרווח הנקי ברבעון הראשון של שנת הכספים 2021, שלא על פי כללי חשבונאות מקובלים (non-GAAP), מחושב בניכוי הפחתת נכסים בלתי מוחשיים שנרכשו והוצאות אחרות הנובעות מרכישת חברות, שינויים בהתחייבויות מסוימות הקשורות ברכישת חברות אשר נמדדות בשווי הוגן, הוצאות תגמול מבוסס הון, רווח ממכירת OpenMarket והוצאות אחרות, נטו לאחר השפעות מס. הרווח הנקי ברבעון הראשון של שנת הכספים 2020, שלא על פי כללי חשבונאות מקובלים (non-GAAP), מחושב בניכוי הפחתת נכסים בלתי מוחשיים שנרכשו והוצאות אחרות הנובעות מרכישת חברות, שינויים בהתחייבויות מסוימות הקשורות ברכישת חברות אשר נמדדות בשווי הוגן, הוצאות תגמול מבוסס הון והוצאות אחרות, נטו לאחר השפעות מס.

צרו איתנו קשר *5988