אי.בי.אי נפרד ממגדל שוקי הון: ירכוש את מניות המיעוט בחבר הבורסה המשותף בכ-31 מיליון שקל

כשש שנים לאחר שאי.בי.אי השתלט על חבר הבורסה של מגדל שוקי הון, הודיע בית ההשקעות העצמאי שבניהול דייב לובצקי על מימוש אופציה שניתנה לו עוד ב-2015, ובאמצעותה ירכוש את החזקות המיעוט בחבר הבורסה שלו • מימוש האופציה היה צפוי, והוא קורה בתום שנה חזקה עבור כל חברי הבורסה

דייב לובצקי, מנכ"ל אי.בי.אי / צילום: אילן בשור
דייב לובצקי, מנכ"ל אי.בי.אי / צילום: אילן בשור

כשש שנים לאחר שאי.בי.אי השתלט על חבר הבורסה של מגדל שוקי הון, ושני הגופים הפכו לשותפים בפעילות זו, הודיע בית ההשקעות העצמאי שבניהול דייב לובצקי על מימוש אופציה שניתנה לו עוד ב-2015, ובאמצעותה ירכוש את החזקות המיעוט בחבר הבורסה שלו בתמורה לכ-31.4 מיליון שקל.

מימוש האופציה היה צפוי, והוא קורה בתום שנה חזקה עבור כל חברי הבורסה, שהמסחר דרכם גדל משמעותית בשנת הקורונה. למעשה, אי.בי.אי נערך לתקופה זו בין היתר באמצעות הגדלת הנזילות שלו, ובמטרה לבצע רכישות. כמו כן, אי.בי.אי נהנה לאחרונה ממכירת בית ההשקעות הלמן אלדובי לידי הפניקס, וזאת משום שאי.בי.אי החזיק בכשליש ממניות הלמן אלדובי.

התמורה שיקבל בית ההשקעות מגדל שוקי הון, שבניהולו של שגיא שטיין, עבור כחמישית ממניות א.יבי.אי שירותי בורסה, משקפת לחבר הבורסה של אי.בי.אי שווי חברה של כ-158 מיליון שקל.

באי.בי.אי מציינים בנוסף כי "התמורה כפופה למנגנון התחשבנות ויישוב מחלוקות בין הצדדים", וכי "בהתאם להסכם בעלי המניות שבין אי.בי.אי בית השקעות לבין מגדל שוקי הון, במקרה של מחלוקת כספית הנוגעת לחישוב תמורת מימוש האופציה, היא תועבר להכרעת פוסק כלכלי, והכרעתו תהיה סופית ומכרעת".

ביולי 2015 מיזגו אי.בי.אי ומגדל שוקי הון את חברי הבורסה שלהם. אי.בי.אי מחזיק מאז ב-80.1% מחבר הבורסה המשותף, אי.בי.אי שירותי בורסה, שמנוהל בהצלחה על-ידי לבנת מזרחי-רינסקי. ביתרה, 19.9%, מחזיק מאז בית ההשקעות מגדל שוקי הון, ועתה הוא אמור לצאת מהחזקתו זו, ומלוא מניות החברה יהיו בידי אי.בי.אי.

לשני הצדדים היו מתחילת השותפות ביניהם אופציות להיפרדות מההחזקה המשותפת. כך, כבר במסגרת ההתקשרות בין הצדדים נקבע כי למגדל שוקי הון יש אופציית מכר, ולאי.בי.אי ניתנה אופציית רכש לרכוש את מניות מגדל שוקי הון, שניתנת למימוש מתחילת 2021.

אי.בי.אי שירותי בורסה הוא מחברי הבורסה החוץ-בנקאיים המעטים שיש בשוק, והוא נמנה עם המובילים בשוק. נציין כי במועד ביצוע המיזוג בין שני חברי הבורסה, שהוליד את חבר הבורסה הנוכחי של אי.בי.אי, הוערך השווי של חבר הבורסה של מגדל שוקי הון בכ-47 מיליון שקל. כמו כן, על-פי דוחות 2020, הערך בדוח הכספי של אי.בי.אי לחבר הבורסה עומד על 195 מיליון שקל, כשהרווח הנקי של החברה הסתכם ב-2020 הסתכם בכ-23 מיליון שקל, לעומת כ-9 מיליון שקל ב-2019.

בית ההשקעות אי.בי.אי סיכם את 2020 עם רווח נקי של כ-81.9 מיליון שקל, גידול של כ-25% ביחס לרווח של 65.8 מיליון שקל שרשם ב-2019, ובהשוואה לרווח של 48.6 מיליון שקל שרשם ב-2018. בשורה העליונה אי.בי.אי רשם בשנה החולפת גידול של כ-19% בהכנסות, במידה רבה הודות לשנה המצוינת שהייתה בפעילות חבר הבורסה שלו. עם פרסום הדוחות הודיע אי.בי.אי על חלוקת דיבידנד בהיקף של 16.6 מיליון שקל.

צרו איתנו קשר *5988