רפורמה חדשה להסדרת מערך הגישור הממשלתי ביחסי העבודה במשק

בשלב הראשון יתפרסם השבוע "קול קורא" שנועד להביא לתהליך בעלי מומחיות בתחום • מטרת הרפורמה היא לאפשר תוספת כוח האדם מיומן, מקצועי ומנוסה, בהסדרת יחסי העבודה בארץ, ללא צורך בעיכובי זמן במהלך סכסוכים במשק

שר העבודה והרווחה איציק שמולי / צילום: שלומי יוסף
שר העבודה והרווחה איציק שמולי / צילום: שלומי יוסף

השבוע יוצאת לדרך רפורמה להסדרת מערך גישור ממשלתי מקצועי ביחסי העבודה במשק. מדובר לדברי משרד העבודה בכלי חשוב לפתרון סכסוכי עבודה ומניעת שביתות במשק.

בשלב הראשון יתפרסם השבוע "קול קורא" שנועד להביא לתהליך בעלי מומחיות, בעלי תפקיד בדימוס (כלכלנים, שופטים בדימוס וכד'), שיזכו לתנאי תשלום חשכ"ל, להגשת מועמדותם להשתלבות במערך הגישור החדש, שמוקם כעת ביחידה ליחסי עבודה.

המטרה היא לגייס מגשרים מומחים, שישולבו בפתרון סכסוכי עבודה, לפי שיקול דעתה המקצועי של הממונה הראשית על יחסי העבודה במשק, עו"ד רבקה ורבנר, כתוספת לתיווכים ולגישורים המתבצעים ביחידה ליחסי עבודה.

במהלך 2020 חלה עלייה של 25% במספר סכסוכי העבודה לעומת 2019, שעמדו על 220 סכסוכים. 40% מהם נסגרו בסיוע היחידה ליחסי עבודה בראשות עו"ד ורבנר.

לדברי עו"ד ורבנר, חרף הגידול בהיקף הסכסוכים, חלה ירידה בפועל בכמות ימי השביתה. "בשנת 2020, כשמשבר רדף משבר, נחתמו ונרשמו אצלנו 464 הסכמי עבודה, לעומת 388 הסכמים ב-2019, עלייה של כ- 20% בפעילות ההסכמית בכלל.

"זיהינו חתירה להסכמות במשק ולהסכמות בין עובדים ומעסיקים, שביטאו גם יצירתיות, בד בבד עם שאיפה לגורם מרכזי שינהיג ויוביל שיתופי פעולה. הרפורמה, שקידם שר העבודה והרווחה, מר איציק שמולי, תאפשר בפועל תוספת כוח האדם מיומן, מקצועי ומנוסה, בהסדרת יחסי העבודה בארץ, ללא צורך בעיכובי זמן במהלך סכסוכים במשק.

"נוסף לכך, תבטיח הרפורמה שירות איכותי בגישור, מצד טובי המגשרים בארץ, לטובת המעסיקים והעובדים, מדובר בכוח אדם ניטרלי, חיצוני למשרד, המצוי היטב בחקיקת העבודה, שיאפשר טיפול בעוד כ-250 סכסוכים בשנה.

"בשנים האחרונות אני מזהים צורך בשינויים מרחיקי לכת לבניית מערך גישור ממשלתי ראוי ומקצועי, על רקע היקף הסכסוכים המשקיים".

נוכח ייחוד הסכסוכים הקיבוציים וחשיבות יישובם, קבע המחוקק הסדר מיוחד (בהוראות חוק יישוב סכסוכי עבודה תשי"ז- 1957), המתקיים באגף יחסי העבודה לתיווך או גישור בסכסוכים, במטרה להחזיר את הצדדים לשולחן המשא ומתן.

ההליכים האלה הם חלק ממתווה פעילות האגף ליחסי עבודה בזרוע העבודה. חלק מסכסוכי העבודה הקיבוציים הם סכסוכים מורכבים בשירותים חיוניים במגזר הציבורי (הלא ממשלתי), ומשכך, דורשים מעורבות של בעלי מומחיות מיוחדת, לשם קידום התיווך בין הצדדים.

צרו איתנו קשר *5988