טבע עקפה את תחזית הרווח למניה ואישררה את התחזיות קדימה

הרווח למניה Non-GAAP הסתכם בגובה של 62 סנט - מעל לתחזיות השוק ל-59 סנט למניה • התזרים החופשי הסתכם ב-59 מיליון דולר, והחברה אישררה את התחזיות שלה ל-2021

קאר שולץ, מנכ"ל ונשיא טבע / צילום: כדיה לוי
קאר שולץ, מנכ"ל ונשיא טבע / צילום: כדיה לוי

חברת התרופות טבע  מסכמת את הרבעון הראשון של 2021 עם הכנסות של כ-4 מיליארד דולר, רווח נקי המיוחס לבעלי המניות של 77 מיליון דולר ורווח נקי Non-GAAP, בניכוי סעיפים חשבונאיים שונים, של 699 מיליון דולר למניה. בכך טבע הציגה הכנסות מעט נמוכות מתחזיות האנליסטים, לצד רווח נקי Non-GAAP למניה גבוה מהן - 63 סנט, לעומת תחזית האנליסטים ל-59 סנט.

בהשוואה לרבעון הראשון של 2020, שהיה רבעון יוצא דופן בטבע בשל צבירת מלאים של לקוחות על רקע פרוץ מגפת הקורונה, ההכנסות ירדו ב-8.6% והרווח הנקי Non-GAAP ירד ב-16.3%, בעוד שהרווח הנקי GAAP עלה ב-11.6%.

בדומה לכל רבעון בטבע, גם הפעם ישנו פער גדול בין הרווח על בסיס GAAP (כללי החשבונאות המקובלים) לרווח Non-GAAP, והוא נובע בין היתר מהפחתות של נכסים בלתי מוחשיים, הוצאות משפטיות, עלויות רה-ארגון, תגמולים הוניים ועוד. שוב נרשמה ירידת ערך הנוגעת לרכישת אקטביס ב-2016 - הפעם הסכום הוא 127 מיליון דולר ומיוחס ברובו לנכסים בפיתוח שהגיעו לטבע ברכישה זו.

 
  

במקביל, טבע מאשררת את התחזית שלה לשנת 2021: החברה צופה הכנסות של 16.4-16.8 מיליארד דולר, EBITDA (רווח בנטרול ריבית, מס, פחת והפחתות) של 4.8-5.1 מיליארד דולר, רווח נקי Non-GAAP בגובה 2.5-2.7 דולר למניה ותזרים מזומנים חופשי של 2-2.3 מיליארד דולר.

ברבעון הראשון, התזרים החופשי היה נמוך יחסית והסתכם ב-59 מיליון דולר, לעומת 551 מיליון דולר ברבעון המקביל. התזרים מפעילות שוטפת היה שלילי בסך 405 מיליון דולר, בהשוואה לתזרים חיובי מפעילות של 305 מיליון דולר ברבעון המקביל, והדבר מוסבר בחברה בשינויים שנוגעים להון החוזר בשל ירידה בהכנסות ועלייה במלאי, לצד ירידה ברווחיות באירופה.

טבע הפחיתה ברבעון הראשון את היקף החוב שלה לכ-25 מיליארד דולר, ירידה משמעותית של 933 מיליון דולר (דומה להיקף הירידה בחוב בשנת 2020 כולה), וזאת על רקע פדיון אג"ח להמרה בגובה 491 מיליון דולר. 11% מהחוב מוגדר כחוב לטווח קצר.

ה-EBITDA הרבעוני הסתכם ב-809 מיליון דולר, עלייה של 37% ביחס לרבעון המקביל.

הנתונים לפי שווקים גיאוגרפיים מצביעים על כך שבצפון אמריקה נרשמה ירידה בהכנסות לצד עלייה ברווחיות. ההכנסות היו כ-2 מיליארד דולר, ירידה של 4.5%, והרווחיות עמדה על 577 מיליון דולר, עלייה של 4.9% לעומת הרבעון המקביל. מתוך זה, ההכנסות מארה"ב שהיא השוק הגדול ביותר של טבע הגיעו ל-1.85 מיליארד דולר, ירידה של 4% מהרבעון המקביל. הירידה בהכנסות מוסברת בירידת הכנסות מתחום ההפצה (Anda), ומהתרופות קופקסון ובנדקה/טראנדה, שקוזזה בחלקה בעלייה ממכירת התרופה המקורית אוסטדו. מכירות אוסטדו עלו ב-20% ל-146 מיליון דולר, והתקרבו למכירות הקופקסון, שירדו ב-17% ל-164 מיליון דולר. מכירות התרופה אג'ובי למיגרנה עלו ב-8% ל-31 מיליון דולר.

באירופה, ההכנסות ירדו ב-13.4% ל-1.2 מיליארד דולר, והרווחיות התכווצה ב-32.7% ל-338 מיליון דולר. הירידה בהכנסות וברווחיות מגיעה על רקע הכנסות גבוהות ברבעון המקביל, שבו לקוחות צברו מלאי, וכן בשל ירידה של 8% במכירות הקופקסון באירופה. מנגד נרשמה עלייה חדה במכירות אג'ובי באירופה, מ-4 מיליון דולר ברבעון המקביל ל-16 מיליון דולר ברבעון הראשון של 2021.

בשווקים הבינלאומיים (יתר מדינות העולם, מתוכן השווקים הבולטים של טבע הן יפן, רוסיה וישראל), ההכנסות הגיעו ל-490 מיליון דולר, ירידה של 13.3%, והרווחיות ירדה ב-21.8% ל-122 מיליון דולר. חלק מהירידה בהכנסות מוסברת בשינויי שערי חליפין וכן במכירת חלק מהפעילות ביפן.

קאר שולץ, נשיא ומנכ"ל טבע אמר: "בעת שמגפת הקורונה ממשיכה להשפיע על העולם והתעשייה שלנו, עובדינו ממשיכים לעבוד יחד כדי למלא אחר צרכי הלקוחות והמטופלים שלנו, בעוד שאנו נשארים ממוקדים במטרותינו ארוכות הטווח ובהנחת היסודות לצמיחה עתידית. "שיפרנו את הרווחיות שלנו והפחתנו את החוב נטו ל-23.2 מיליארד דולר. ראינו ביצועים טובים גם ממנועי הצמיחה העיקריים שלנו: מוצר הביוסימילר Truxima הגדיל את נתח השוק שלו ל-26%, אוסטדו המשיך לצמוח בהשוואה לשנה שעברה, ואג'ובי ביסס את נתח השוק שלו בארה"ב בעת שהוא ממשיך לצמוח באירופה. בהתבסס על התוצאות והציפיות שלנו להמשך השנה אנו מאשרים את התחזית השנתית שלנו".

צרו איתנו קשר *5988