אושר ניהול ייצוגית נגד חברת שמן וגבי אשכנזי: דיווח מטעה, רשלנות והפרת חובת הזהירות

ב-2013 ביצעה חברת שמן קידוח ומיהרה לדווח על גילוי סימני נפט משמעותיים • בעקבות הדיווח מניית החברה זינקה • אלא שמהר מאוד התברר כי מדובר בקידוח יבש, ומניית החברה התרסקה ב-87%

גבי אשכנזי / צילום: אורון בן חקון
גבי אשכנזי / צילום: אורון בן חקון

סגן נשיא בית המשפט המחוזי בתל אביב, השופט חאלד כבוב, אישר ניהול תובענה ייצוגית נגד חברת שמן, היו"ר דאז המכהן כיום כשר החוץ גבי אשכנזי והמנכ"ל דאז יוסי לוי.

ב-2013 ביצעה חברת שמן קידוח שכונה "ים 3", ומיהרה לדווח על גילוי סימני נפט משמעותיים. בעקבות הדיווח מניית החברה זינקה. אולם מהר מאוד התברר כי מדובר בקידוח יבש, ומניית החברה התרסקה ב-87%.

בית המשפט קיבל את טענת עורכי הדין יצחק אבירם ושחר בן מאיר כי "על פניו הוכיחו המבקשים כי הדיווח של החברה אודות קידוח שביצעה ב-1 לספטמבר 2013 היה בגדר דיווח יתר, אשר לפי המבקשים הוביל לעליית שער המניה".

כבוב קבע כי אומנם מדובר בדיווח יתר, אך לתובעים הייצוגיים לא עומדת עילת תביעה אישית בגין דיווח זה. מכל מקום ציין כבוב כי יש "בהתנהלות החברה כדי להצביע על לקות באופן התנהלותה בכל הנוגע לקיום והפרת חובות הדיווח שחלות עליה - לדיווח מדויק ומלא אשר משקף את כלל המידע שחובה לפרסמו למשקיעים".

כמו כן, נקבע כי דיווח של החברה מ-8 לספטמבר 2013 היה דיווח מטעה, כיוון שלא שיקף את שיעור הנקבוביות המעודכן בקידוח כפי שעלה בבדיקות שבוצעו ושתוצאותיהן היו בידי חברת שמן, המנכ"ל יוסי לוי והיו"ר גבי אשכנזי. "סבורני כי בנסיבות המקרה שלפניי היה מקום לפרסום הנתונים המעודכנים, והדיווח כפי שפורסם היה בגדר דיווח חסר", כתב כבוב.

לדברי השופט כבוב, כפי שעולה מדיווחי החברה, אין מחלוקת בדבר החשיבות של נתון הנקבוביות, אשר הוגדר על-ידי החברה עצמה כגורם סיכון משמעותי. בתשקיף החברה, תחת הסיכונים המשמעותיים הכרוכים בהמשך הליך הקידוח, פורט כי "הסיכונים בהמשך התהליך, עד לשלב של תגלית כלכלית, הם, בין ביתר, נקבוביות ומוליכות שכבת המטרה לא תהיה מספקת על-מנת לאפשר זרימה או זרימה בכמות בעלת משמעות כלכלית". עוד צוין כי "הסיכון המשמעותי ביותר הוא הסיכון הקשור לאיכויות המאגר".

כבוב הוסיף וציין כי אין חולק כי המידע בדבר שיעור הנקבוביות פורסם לציבור במסגרת דוחות קודמים של החברה, וכפי שעולה מדיווח מאוחר יותר של החברה - גם לתפיסת החברה היה בשיעור הנקבוביות שינוי משמעותי שהתגלה במסגרת ביצוע פעולות הקידוח.

היה ראוי להביא את המידע לידי המשקיעים

בישיבת הדירקטוריון אמר אשכנזי כי "יש מספר סימני שאלה, לא רק בעיית התקציב, גם חלק מהנתונים שהתקבלו מהלוגים היו בעייתיים".

השופט כבוב קבע כי "הגעתי למסקנה כי מדובר במידע מהותי, ככל שמדובר בשינוי משמעותי לגביו היה ראוי להביא זאת לידיעת המשקיעים בזמן אמת, ולא מספר חודשים לאחר מכן - עם סיום קידוח ההפקה ובפועל לאחר סיום פעילות החברה בקידוח".

עוד נכתב כי "במצב דברים בו המידע המעודכן לא גולה לציבור, והמידע שהיה בידי ציבור המשקיעים (הקיימים והפוטנציאליים) היה זה שהוצג בדוח המשאבים הראשון והשני, דיווח החברה מיום 8 לספטמבר 2013 שיקף תמונה חיובית ושונה מזו שהייתה בידי חברת שמן, היו"ר אשכנזי והמנכ"ל לוי בזמן אמת".

לאור זאת כתב כבוב כי "מצאתי לקבוע כי המבקשים עמדו בנטל המוטל עליהם בשלב זה להביא תשתית ראייתית לכך שהדיווח מיום 8 לספטמבר 2013 היה לכאורה דיווח שהיה בו פרט מטעה, בהיעדר המידע שהיה בידי החברה ובידי המשיבים באותה עת".

בסיכומו של דבר, בית המשפט אישר כי התובענה הייצוגית תתנהל בעילות מכוח סעיף 38ג לחוק ניירות ערך (פרט מטעה בדיווח), סעיפים 35-36 לפקודת הנזיקין (רשלנות והפרת חובת זהירות) וסעיף 253 לחוק החברות (הפרת חובת זהירות).

הקבוצה, בשמה תתנהל התובענה הייצוגית, תכלול את כל מי שרכש את מניותשמן לאחר הדיווח מיום 8 בספטמבר 2013, למעט מי שמימש אופציות של החברה ב-22 בספטמבר 2013, וכל מי שרכש ממניות החברה בהפקה פרטית בימים 22 ו-23 בספטמבר 2013 עד ליום 14 באוקטובר 2014 ואילך.

חברת שמן, המנכ"ל לשעבר יוסי לוי והיו"ר לשעבר ושר החוץ כיום גבי אשכנזי חויבו להגיש כתב הגנה בתוך 30 יום. כמו כן, הם חויבו בהוצאות משפט של 50 אלף שקל.

צרו איתנו קשר *5988