ביהמ"ש: התנהלות רשלנית של עיריית רמת גן יצרה מצב של Lose Lose

ב-2013 הקימה העירייה מובל ניקוז בניגוד לתוכניות, דבר שהוביל לתסבוכת הנדסית • בעוד שתושבים דרשו להעמיק את המובל כדי לשקע את הכביש בהתאם לרצונם, נת"ע והוות"ל התנגדו לכך נחרצות • ביהמ"ש קיבל את עמדתן וביקר בחריפות את התנהלות העירייה, אך גם הוסיף ביקורת על נת"ע

כרמל שאמה הכהן, ראש עיריית רמת גן / צילום: כדיה לוי
כרמל שאמה הכהן, ראש עיריית רמת גן / צילום: כדיה לוי

מזה תקופה מנהלים תושבי השכונה החדשה ברמת גן קריית קריניצי ותושבים מכפר אז"ר, מאבק לשיקוע כביש שייסלל בסמוך לבתים של רבים מהם, כמו גם קו של הרכבת הקלה (הקו הסגול). אלא שדווקא פעולה בלתי חוקית בעבר של עיריית רמת גן, הובילה לתסבוכת הנדסית שמקשה כעת על שיקוע פרויקטי התשתית שכפי שמבקשים התושבים, בגיבוי העירייה.

המחלוקת שהגיעה לבית המשפט הסתיימה כעת כשהוחלט שהכביש והמסילה ייסללו עד לעומק של שישה מטרים, תוך שבית המשפט מבקר בחריפות את התנהלות העירייה, אם כי יש לציין כי הפעולות המדוברות נעשו בתקופתה של ההנהלה הקודמת של רמת גן. לצד הביקורת הזו מבקר בית המשפט גם את התנהלות חברת נת"ע.

בלב המחלוקת עומדת סלילתם של כביש 4612 וחלק מהקו הסגול של הרכבת הקלה בדרך רפאל איתן שעוברת בין כפר אז"ר ושכונת קריניצי החדשה. הדרך, קילומטר אחד אורכה, מחברת בין אוניברסיטת בר-אילן בצפון ובין המרכז הרפואי שיבא בדרום. מדובר באזור שעובר פיתוח מהיר ולצידו נבנים בנייני מגורים רבים. כחלק מתוכנית 1004 שאושרה בוועדה המחוזית ב-2006, נקבע כי הכביש המדובר ייסלל בשיקוע, וכי לפי שיקול דעת של האחראים לתוכנית ניתן יהיה למנהר את הכביש. יודגש כי בעבר לסלילת הכביש הייתה אחראית העירייה, אלא שהיא לא ביצעה זאת, כאשר לאור התפתחויות תכנוניות, הוחלט בהמשך כי נת"ע היא זו שתסלול את הכביש.

האזור שבלב המחלוקת / צילום: נת
 האזור שבלב המחלוקת / צילום: נת

מי נתן את ההוראה לסלול מובל ניקוז?

העניינים הסתבכו בשנת 2015, אז התכנסה הוועדה לתשתיות לאומיות (ות"ל) ואישרה את תוכנית תשתית לאומית (תת"ל) 70א - רכבת קלה במטרופולין תל אביב - הקו הסגול מקטע מערבי. כחלק מהתוכנית התברר שתוואי הרכבת שתוכנן לדרך רפאל איתן במקטע זה עשוי לבטל את אופן השיקוע שנקבע בתוכנית הקודמת. ואכן - עומקו של השיקוע השתנה בהמשך וזאת לאור מידע חדש שהתברר, לא לפני קיץ 2018, לפיו העירייה בנתה, באופן לא חוקי ומנוגד לתוכניות, מתחת לקרקע מובל ניקוז רחב היקף עוד בשנת 2013. זאת יש להדגיש - אחרי שהיה ידוע לגורמים הרשמיים שהקו הסגול אמור לעבור בשטח.

לאור המידע החדש, ועדת משנה של הוות"ל, בתמיכת החברה הממשלתית נת"ע שאחראית על ביצוע קווי הרכבת הקלה ביקשו להגביה את השיקוע , דבר שהתושבים בקריית קריניצי והן תושבים מכפר אז"ר התנגדו לו בשל חשש לפגיעה בבריאותם, ובשל נזק לערך בתיהם. לטענתם לא היה מקום להתעלם מהתוכנית שבתוקף, גם לאור התת"ל. הם דרשו להעמיק את המובל, דבר שעיריית רמת גן דרשה אף היא.

מנגד נטען כי התת"ל, בהיותה תוכנית ארצית, גוברת על הוראת התוכנית המחוזית, וכי ביצוע שיקוע המובל ייעשה בהשקעה כספית גדולה, ותוף צפי לעיכוב של בין שנה וחצי לשנתיים בהפעלת הקו הסגול, שהוא פרויקט לאומי שעובר בשטחן של חמש רשויות מקומיות. לאור המחלוקת העניין נדון בבית המשפט לעניינים מינהליים, אצל השופט אליהו בכר, שקיבל היום (א) במלואם את עמדתם הוות"ל ונת"ע ודחה את עמדת התושבים, שכאמור לצידם התייצבה העירייה.

השופט בכר פסק כי הוא השתכנע ש"התת"ל מאפשרת את שינוי שיקוע הכביש"...במצב הדברים הקיים מצאתי כי מפלס הרק"ל (הרכבת הקלה) הוצמד למפלס הכביש המאושר (היינו לשיקוע מתוכנית 1004), ושניהם ביחד מהווים את ה"דרך" שנקבעה בתת"ל. בנסיבות אלו, מקום שתוואי הכביש ותוואי המסילה הולכים יחדיו, הוראות התת"ל שהיא תוכנית תשתית לאומית מאוחרת גוברות על הוראות תוכנית 1004 המקומית והם מאפשרות את שינוי תוואי הדרך כולו, לרבות הכביש", נפסק.

בעניין הפן הבריאותי קבע כבר כי הוא לא השתכנע מעמדת התושבים. "התושבים צירפו לעתירתם חוות דעת בנושא פיזור פליטות האוויר, אולם לא ניתן ללמוד ממנה שקיימת מניעה סביבתית לשינוי עומק השיקוע", נכתב.

ביקורת נוקבת על עיריית ר"ג

כחלק מפסק הדין שכולל עשרות עמודים מבקר השופט בכר את עיריית ר"ג מספר פעמים. כבר בפתח פסק הדין הוא קובע כי החלטתו מבטאת את "הרע במיעוטו", וכי אין כאן "מנצחים" והכל בשל התנהלותה הרשלנית של העירייה. "אציין כבר בראשית הדברים כי למרבה הצער, בשל התנהלותה הרשלנית של עיריית רמת גן, המקרה דנן הוא מסוג Lose Lose - ואין בו "מנצחים". לאחר ששקלתי את כלל הטענות שהובאו בפניי מצאתי כי החלטת ועדת המשנה היא הרע במיעוטו ואין מקום להתערב בה", כתב.

לאחר מכן הוסיף כי "עיריית רמת גן הייתה אחראית על סלילת הכביש, אך לא סללה אותו. עיריית רמת גן לא טרחה ליידע את נת"ע והוות"ל אודות קיומו של המובל במועדים הרבלנטיים - בעת בנייתו...רק בסוף 2018 נזכרה עיריית רמת גן לעדכן את נת"ע אודות קיומו של המובל, וגם זאת עשתה ב"דלת האחורית", לא בצורה בהירה ולא בצורה מפורשת כפי שהיה מצופה ממנה שתעשה (ע"פ מסמכים שהוצגו בפניי - מכתב מיום 2.8.2018 מסגנית ראש העירייה). סביר להניח כי אילו עיריית רמת גן הייתה משנה איזו מבין פעולותיה לאורך השנים - התוצאה כעת הייתה שונה".

ביקורת גם כלפי נת"ע

בפסק הדין מצא לנכון השופט בכר להעיר גם להנהלת נת"ע, כשכתב כי, "נת"ע אינה מכחישה כי מאז שנת 2018 היא מודעת לקיומו של המובל ולאילוץ שהוא יוצר לעניין שיקוע הדרך...עם זאת מסמכי התכנון שנוגעים לשינוי גובה המפלס הוגשו רק כעבור שנתיים, והוות"ל על ועדת המשנה שלה לא היו מודעות לקיומו של המובל עד להגשת המסמכים. התנהלות זו תרמה אף היא לכך שבעת שוועדת המשנה נדרשה לדון בדברים, המובל היה כבר עובדה מוגמרת שהטיפול בו יעכב את הפרויקט בצורה בלתי סבירה. קשה להשתחרר מן המחשבה שאילו עיריית רמת גן ונת"ע היו פועלות בשיתוף פעולה וגילוי מלא כבר בשנת 2018 (ואף קודם לכך לעניין עיריית רמת גן) - כמצופה מרשויות ציבוריות שאמונות על האינטרס הציבורי, ייתכן כי ניתן היה למצוא פתרונות אחרים. מחשבה זו מותירה טעם מר".

מנת"ע נמסר בהמשך להחלטה כי "פסק הדין קובע באופן חד משמעי כי כל עיכוב בביצוע הרכבת הקלה מסב נזק משמעותי לציבור. לאור זאת, תשוב נת"ע לבצע את העבודות במקטע רפאל איתן אשר הופסקו בצו בית המשפט".

מעיריית רמת גן נמסר: "מדובר בעוד אחד משורת המחדלים המקוממים שירשה הנהלת העיר הנוכחית. הנהלת העיר הנוכחית פעלה לשיקוע מקסימלי של כביש רפאל איתן כולל השקעה של כמעט 20 מיליוני שקלים שכבר תוקצבו להזזת המובל. מובל המים הונח על ידי הנהלת עיר קודמת בגובה שגוי ובכך אפשרה לנת"ע להתחמק משיקוע הכביש לעומק של 12 מטר. צר לנו שבית המשפט לא קיבל את עמדתנו, וסבר כי לא ניתן לתקן כעת רשלנות רבת שנים. בית המשפט העביר ביקורת נוקבת על הנהלות העיר הקודמות עד לשנת 2018. חשוב להדגיש שמאז התחלפו ראש העיר, מהנדסת העיר, יו"ר הועדה לתכנון ובנייה היועמ"ש ואחרים, ואלו פעלו באופן אקטיבי בניסיון לתקן את המחדל המקומם של הנהלות העיר הקודמות, שלא התרשלו אלא פשעו הם ומי שהיה אמור לפקח עליהם. העירייה תבחן הגשת תביעת נזיקין נגד מקבלי ההחלטות בקדנציות הקודמות, שגרמו לנזק הזה שלצערנו הוא לדורות".

צרו איתנו קשר *5988