ביהמ"ש קבע: התוכנית שהכשירה את חריגות הבנייה של איקאה אשתאול תבוטל

ביהמ"ש המחוזי בירושלים קבע כי הוועדה המקומית לתכנון ובנייה מטה יהודה פעלה במהירות כדי להלבין את עבירות הבנייה של סניף איקאה אשתאול • בנוסף, הוחלט כי תוקף התוכנית וההיתרים שהוצאו לפיה יפקעו בתוך 90 יום, שבמהלכם הצדדים יידברו ביניהם

סניף איקאה אשתאול / צילום: שלומי יוסף
סניף איקאה אשתאול / צילום: שלומי יוסף

מכה לאיקאה: בוטל אישור תוכנית החריגות של סניף איקאה אשתאול והיתרי הבנייה שיוצאו מכוחו. ב-90 יום הקרובים יצטרכו איקאה, הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה ירושלים, הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה מטה יהודה ובעלת פארק אשתאול, שבו נמצא הסניף, להגיע להסדר לגבי עתיד עבירות הבנייה של הסניף. כך פסק שופט בית המשפט המחוזי בירושלים, אלכסנדר רון.

סניף איקאה אשתאול, ששטחו כ-17 אלף מ"ר, הוקם בחריגות בנייה שבאו לידי ביטוי בתוספת של אלפי מ"ר. בינואר שנה שעברה אישרה הוועדה המקומית מטה יהודה את תוכנית החריגות והוציאה מכוחה היתרי בנייה, לחברה היזמית, חברת פארק מסחר ותעשייה אשתאול בע"מ שבשליטת צחי נחמיאס.

בשנה שעברה הגישה מתכננת מחוז ירושלים שירה תלמי-באבאי ערר נגד החלטת הוועדה המקומית, בטענה כי התוכנית אושרה בחוסר סמכות, וכי היא סותרת את התכנון המחוזי והארצי.

ועדת הערר המחוזית לתכנון ובנייה ירושלים, שדנה בערר, קבעה כי התכנון שהנחה את העבירות היה תכנון טוב, וכי האישורים שהנפיקה הוועדה המקומית לתכנון ובנייה היו חוקיים. הוועדה נזפה ביזמים על עבירות הבנייה שלהם, ואולם קבעה כי מי שאמור לטפל בעבריינות הבנייה אינה ועדת תכנון, אלא גופי האכיפה.

שירה תלמי באבאי / צילום: ליאור מזרחי, יח"צ
 שירה תלמי באבאי / צילום: ליאור מזרחי, יח"צ

מתכננת המחוז: הוועדה אישרה ללא סמכות 

לאור זאת הגישה מתכננת המחוז עתירה מינהלית נגד אישור פתיחת סניף איקאה אשתאול על-ידי ועדת הערר המחוזית ירושלים. תלמי-באבאי טענה כי ההחלטה הכשירה עבירות בנייה של אלפי מ"ר שבוצעו על-ידי בעלי המקום, שאושרו על-ידי הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה מטה יהודה ללא סמכות, ותוך הטעיית הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה. בעתירה נטען כי העבירות בוצעו בהליך זוחל אך מכוון מטרה של תכנון ורישוי בשיטת ה"סלאמי".

בעתירה נרמז לכך כי החברה היזמית והוועדה המקומית לתכנון ובנייה עשו יד אחת כדי להכשיר את העבירות, וכי לאחר אישור התוכנית להקמת המבנה המסחרי, הוועדה המקומית מטה יהודה אישרה בהליכי בזק תוכנית המכשירה את החריגות. לטענתה, התוכנית של מתחם איקאה הייתה אמורה להיבחן בוועדה המחוזית בטרם תאושר.

באי-כוחן של הוועדה המקומית, חברת ליבנה צפוני (שמפעילה את הסניף של איקאה) ופארק מסחר ותעשייה אשתאול בע"מ, היזמית של המתחם, הגיבו לעתירה וטענו בין היתר כי כל הנושאים, כולל עבירות הבנייה, נדונו בוועדת הערר המחוזית, שהכשירה בסופו של דבר את הפרויקט. הוועדה המקומית, טענו עורכי הדין, פעלה כשורה, ולא היה כל קשר בינה ובין מעשיה לבין איקאה.

תוכנית החריגות אינה מתיישבת עם תוכנית המתאר המחוזית

בחזרה ליום שבו אושרה התוכנית, 15 בינואר 2020, יו"ר הוועדה המחוזית סבר בתחילה, שהתוכנית ניתנת לדיון בוועדה המקומית. ואולם שעות ספורות לפני קיום הישיבה בוועדה המקומית על אישור חריגות הבנייה גילה שטעה, כתב מייל לוועדה המקומית כי התוכנית אינה בסמכות הוועדה המקומית, ודרש מהוועדה המקומית שלא לדון בתוכנית. על אף זאת הוועדה דנה בה ואישרה אותה.

השופט רון שניתח את התוכניות הסכים עם טענת מתכננת המחוז כי אזור פארק אשתאול מוגדר בתוכניות כאזור תעשייה בעוד שאיקאה היא חנות מסחרית ועל כן תוכנית החריגות אינה מתיישבת עם תוכנית המתאר המחוזית. לאור זאת, הוועדה שמוסמכת לדון בה היא הוועדה המחוזית, ולא המקומית. השופט גם הביע תמיהה על החלטת ועדת הערר המחוזית, שהתעלמה מעניין זה בהחלטתה לאשר את התוכנית.

השופט ביקר את התנהלות הנהלת איקאה והחברה היזמית, על עבריינות הבנייה שלהן: "לוח הזמנים הרלוונטי להליך שנדון ושפורט בהרחבה, והעובדות שאינן במחלוקת בדבר מועד פתיחת חנות איקאה אשתאול, מוכיחות בבירור, שמרבית הבנייה, אם לא כמעט כולה, נעשתה עוד קודם שנתקבלה החלטת הוועדה המקומית, ואף ללא כל קשר לבעייתיות הכרוכה בה, ושנדונה לעיל", כתב בפסק דינו. "די שאציין כי, מדרך העולם, רק לאחר אישור החלטת הוועדה המקומית, ניתן היה להוציא היתרי בנייה, ואולם, מתמונת המצב שהייתה נגד עיני במועד שבו הוגשה הבקשה למתן צו ביניים, כבר ברור היה מטענות כל הצדדים, שהחנות כבר פועלת... וכל זאת, ללא שאתייחס לטענות העותרת לעבירות בנייה נוספות, שבוצעו אף מעבר להיתרי הבנייה הקיימים".

על איקאה כתב השופט בין היתר, כי "המשיבה...מתייחסת בטענותיה לשיקול שעניינו עצמת הפגיעה בשלטון החוק. אך מעט חבל, שלא נתנה היא בעצמה את דעתה לשיקול זה, כשבנתה את שבנתה, קודם אישור התכנית המקומית, בבחינת, טול קורה מבין עיניך. את העגלה לפני הסוסים אין לרתום, ולא בכדי לא נקרא החוק, למשל, חוק הבנייה והתכנון".

בנוסף, ייחד השופט מילים לוועדה המקומית מטה יהודה, שאישרה את החריגות במהירות: "קשה להשתחרר מהתחושה שיש לייחס חלק לא מבוטל מהתנהלות המשיבות לשאיפה לעגן בתכניות בנייה ובדין, עבודות שבוצעו שלא כדין, במועד שבו לא היו בנמצא היתרי בנייה ואף קודם שאושרה התכנית המקומית. החלטת הוועדה המקומית... להיחפז ולדון בתשכנית למרות שנתבקשה במפורש שלא לעשות כן, אמנם דקות לא רבות קודם לכן, מתיישבת גם היא, היטב, עם תחושה זאת", כתב.

השופט התייחס גם לעובדי סניף איקאה, שהביעו בפניו חשש, כי אם יבטל את התוכנית - יש סכנה לקיום הסניף, וכך כתב: "הנני ער גם לעניינם של העובדים... בית משפט זה רגיש תמיד לנושא זה, ואולם, דומני, שמבינים גם הם היטיב, שלא נקודת מבטם, היא זו שתהווה את הבסיס לפסק הדין, בנסיבותיו של הליך זה.

"במקביל יוטעם, שספקן אני מאד בדבר כנות זעקת המשיבות 4-6 (חברת ליבנה צפון שמתפעלת את הסניף, הסתדרות העובדים הלאומית וועד העובדים של הסניף, א"מ) ממנה עולה, שככל שתתקבל העתירה, תקרוס החנות, ותקרוס פרנסת רוב העובדים. אין בנמצא טענה לפיה לא נכון להותיר את החנות על מכונה, אלא, שתוכניותיה טעונות הליך חדש, נקי ומוקפד, וגם אם ייתכן שלאחריו תידרשנה התאמות, ואולי גם הריסה חלקית מסוימת, תיוותר לבסוף החנות במקומה, וכך גם פרנסת העובדים. בוודאי מרביתם", כתב השופט.

ועם זאת, לא ביטל את התוכנית ואת ההיתרים מכוחה לאלתר, אלא הקציב לצדדים 90 יום להגיע להסדר בעניין. השורה הלאקונית שכתב בסוף הפסיקה כי "אקווה שלאחר החלטה זו ישובו הצדדים להידברות עניינית ומאוזנת והדבר אף מתבקש", מרמזת על הקרע הגדול שנפער בין הצדדים, שבא לידי ביטוי בין היתר בהתבטאויות קשות האחד כלפי השני ובחוסר אמון.

כפי שנחשף בגלובס, השופט רון קידם פשרה בין הצדדים, לפיהם החברה תסגור חלקים מהחנות שמהווים חריגות בנייה, ובוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה תדון בתוכנית מחדש מדובר בהצעה דומה לזו שהועלתה בוועדת הערר, אלא שאז המדינה סירבה להסכים לה, ואילו עתה איקאה הייתה זו שסירבה. עתה, פסק הדין יאלץ את הצדדים לרדת מהעצים ולקיים את אותה "הידברות עניינית ומאוזנת", אליה כיוון השופט.

את מתכננת המחוז והמדינה ייצגו עוה"ד יואב דור, מורן בראון ונדב ביננבאום, מפרקליטות מחוז ירושלים; את הוועדה המקומית מטה יהודה יצגו עוה"ד איל מאמו, צבי אודם וגל אוהב ציון אגמון ושות' רוזנברג הכהן ושות'; את פארק אשתאול יצג עו"ד שלום זינגר ממשרד זינגר-דנה; את ליבנה צפוני (איקאה) יצגו עוה"ד יאיר עשהאל ודן ליברמן ממשרד אפרים אברמזון; את הסתדרות העובדים הלאומית וועד העובדים יצגה עו"ד בטי מצר לוי.

צרו איתנו קשר *5988