שאול אלוביץ' תובע את חברות הביטוח של בזק כדי שיממנו את ייצוגו המשפטי

בעל השליטה לשעבר בקבוצת בזק דורש מחברות הביטוח מגדל, מנורה, הפניקס ומחתמי לויד, שביטחו אותו כנושא משרה בחברות שבקבוצת בזק, 14 מיליון שקל על ייצוגו המשפטי בתיק 4000 ובתיק בזק

שאול אלוביץ' / צילום: תמר מצפי
שאול אלוביץ' / צילום: תמר מצפי

שאול אלוביץ', לשעבר בעל השליטה בקבוצת בזק, הגיש תביעה בסך 14 מיליון שקל נגד חברות הביטוח מגדל, מנורה, הפניקס ומחתמי לוידס, שביטחו אותו כנושא משרה בחברות שבקבוצת בזק.

כתב התביעה חושף כי אלוביץ' הוציא מכיסו כבר כ-4.7 מיליון שקל לעו"ד ז'ק חן עבור הייצוג המשפטי בתיק 4000 ובתיק בזק-רשות ניירות ערך.

נגד אלוביץ' הוגשו שני כתבי אישום, העוסקים בפועלו כיו"ר הדירקטוריון, דירקטור ונושא משרה בחברות בזק, וואלה, בי תקשורת וקבוצת החברות יורוקום. כתב אישום אחד הוגש לבית המשפט המחוזי בירושלים, שבו הוא נאשם לצד רעייתו איריס וראש הממשלה לשעבר בנימין נתניהו.

בתיק זה מיוצג שאול אלוביץ על-ידי עו"ד ז'ק חן, בעוד איריס אלוביץ' מיוצגת על-ידי עו"ד מיכל רוזן-עוזר, שותפתו למשרד של עו"ד חן.

כתב האישום השני הוגש לבית המשפט הכלכלי בתל אביב וכולל שלוש פרשיות העוסקות בפועלו של אלוביץ' כיו"ר הדירקטוריון ונושא משרה בחברת בזק ובפועלו כדירקטור בקבוצת יורוקום, yes וחלל תקשורת.

בכתב התביעה נגד חברות הביטוח טוען אלוביץ' כי הוא "נאלץ אפוא לשאת בהוצאות התגוננות הכוללות שכר-טרחת עורכי הדין והוצאות משפטיות אחרות בסכומי עתק. ברי כי כל הגנתו תלויה לחלוטין בתוצאות התביעה דנן, שעה שהנתבעות מתנערות מחובתן לממן את הוצאות ההתגוננות, וזאת בניגוד להתחייבות מפורשת, תוך שהן פוגעות בזכות התובע, ובמיוחד בזכות התובע המוגנת על-פי הפוליסה, לייצוג משפטי בדרך של תשלום תגמולי ביטוח עבור שכר עורכי הדין והוצאות המשפט".

על-פי כתב התביעה, חברת מגדל "התנתה את התשלום בהסכמת התובע כי התשלום יהיה תשלום חד-פעמי, דל ועלוב, בסך של 200 אלף שקל ובוויתור על יתרת התביעה בהתחייבות שלא לתבוע עוד, בהגדירה את התשלום כתשלום המהווה מחווה של רצון טוב". עוד דרשה מגדל כי אלוביץ' יתחייב להחזיר התשלום במקרה של הרשעה בעבירה הדורשת מחשבה פלילית.

לטענת עורכי הדין חיים קליר ושלום סביון, המייצגים את אלוביץ' בהליך מול חברות הביטוח, "עמדתה הלקונית של מגדל מנותקת לחלוטין מחובותיה על-פי הפוליסה, מנוגדת להוראות הפוליסה ומהווה עדות עצובה להתנהלות חסרת תום-לב של חברת הביטוח מגדל, בניסיונה לנצל את מצוקתם של המבוטחים, אגב פגיעה בזכותם היסודית להתגונן מפני הליכים שננקטו נגדם בקשר לפעילותם כנושאי משרה בחברה".

גם מנורה הודיעה כי תסכים להקדים הוצאות הגנה עוד בטרם סיום ההליך. "מנורה התחייבה לשלם סכום חד-פעמי ועלוב על סך 300 אלף שקל בצירוף מע"מ בגין הוצאות הייצוג של התובע. זאת על-פי טענת אלוביץ', תוך שהיא מתבססת על מידע שגוי ומוטעה, ולפיו זוהי העלות שהוסכמה לצורך מימון הוצאות ההגנה והייעוץ המשפטי בין אלוביץ' לעורכי הדין המייצגים".

הפניקס וחתמי לוידס מעולם לא טרחו למסור את עמדתם לדחיית הכיסוי הביטוחי ולא שלחו עד היום מכתב דחייה, כפי שהיה עליהם לעשות על-פי דין - כך על פי הנטען בכתב התביעה.

4 פרקליטים שמקדישים את הרוב המוחלט של זמנם לתיק

על-פי הנטען בכתב התביעה, משרד עו"ד חן-יערי-רוזן עוזר, המייצג את אלוביץ', עוסק בכל רגע נתון מאז ההחלטה להגיש כתב אישום בכפוף לשימוע. ארבעה פרקליטים המקדישים את הרוב המוחלט של זמנם לתיק זה. "מדובר בחודשים ארוכים של עבודה שכבר נעשתה, ובצפי זהיר הצופה פני עתיד - ככל הנראה צוות זה יעסוק בצורה כמעט בלעדית במשפט זה לפחות בשלוש השנים הקרובות".

התביעה חושפת לראשונה את הסכומים בהסכם שכר-הטרחה בין אלוביץ' לבין עורכי דינו ז'ק חן ומיכל רוזן-עוזר. עד כה שילם אלוביץ' עבור ניהול ההליכים סכום של כ-4.7 מיליון שקל. בגין הוצאות ושכר-הטרחה עבור שלב החקירות ברשות ניירות ערך ובמשטרה, שילם אלוביץ' 800 אלף שקל, לא כולל מע"מ.

בגין הוצאות ושכר-טרחה עבור הליך השימוע בתיק 4000 שילם אלוביץ' לעורכי הדין חן ורוזן-עוזר 1.1 מיליון שקל, לא כולל מע"מ. אלוביץ' ויתר על זכות השימוע בתיק בזק ניירות ערך. מכאן ואילך עבור ניהול ההליכים הפליליים בשני כתב האישום בירושלים ובתל אביב, הסכם שכר-הטרחה עומד על 10.1 מיליון שקל, לא כולל מע"מ, ובסך-הכול כ-14 מיליון שקל.

כתב התביעה חושף כי אלוביץ' יתגבר את ייצוגו המשפטי בתיק בזק במשרד עורכי דין נוסף מלבד משרדו של עו"ד ז'ק חן. על-פי התביעה, "בלית -ברירה, מפאת העובדה שההליכים מתנהלים במקביל, נאלץ אלוביץ' לשכור משרד עורכי דין נוסף - ורדי לשם רון משרד עורכי דין - לנהל את הליכי ההגנה גם בנוגע לכתב האישום בפרשת רשות ניירות ערך".

לאור זאת, אלוביץ' מבקש מבית המשפט להורות לחברות הביטוח לשלם לו 14 מיליון שקל, תוך שהוא מציין כי הוא שומר לעצמו את הזכות לתקן את כתב התביעה לעניין הסכום בהתאם להתפתחויות ומאחר שמדובר בתיקים מורכבים שלא ניתן לאמוד את היקפו, וכפועל יוצא מכך, את הוצאותיו המשפטיות הנוספות.

צרו איתנו קשר *5988