ברקת אישר לאקירוב, תחת הגבלות, לעלות להחזקה של 15% במניות כלל ביטוח

הממונה על שוק ההון העניק לבעלי השליטה באלרוב, בעלת המניות הגדולה בכלל ביטוח, היתר להגדיל את החזקתה, אך אסר עליה לפעול להשגת שליטה בחברה או לפעול  להפסקת כהונת דירקטורים בכלל ביטוח

הממונה על שוק ההון, ד"ר משה ברקת / צילום: יוסי זמיר
הממונה על שוק ההון, ד"ר משה ברקת / צילום: יוסי זמיר

משפחת אקירוב בדרך לבסס את מעמדה כבעלת המנות הגדולה בכלל ביטוח . מדיווח של האחרונה לבורסה עולה כי הממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון, ד"ר משה ברקת, העניק לאלפרד אקירוב, ולילדיו ג'ורג'י ושרון אקירוב, היתר להחזקת עד 15% מאמצעי השליטה בחברה ובגופים המוסדיים הנשלטים על ידה.

עם זאת, לא מדובר, לפחות בינתיים, בהיתר שליטה, ועל פי הדיווח לבורסה: "נקבע כי בעלי ההיתר לא יערכו כל הסדר או הסכם עם צד שלישי הנוגע להחזקת אמצעי שליטה של בעלי ההיתר בחברה ובגופים המוסדיים הנשלטים על ידה, אלא באישור מראש ובכתב של הממונה".

זאת ועוד: "בעלי ההיתר התחייבו בפני הממונה שלא לפעול לבד או ביחד עם אחרים באופן המקים להם שליטה בחברה, וכן התחייבו שלא לפעול בשיתוף פעולה עם מחזיק אחר באמצעי שליטה בחברה לעניין הצבעה למינוי דירקטור או לעניין הפסקת כהונתו או כל עניין אחר שיובא להכרעת האסיפה הכללית".

משפחת אקירוב, באמצעות חברת אלרוב נדל"ן  שבשליטתה, היא כבר היום בעלת המניות הגדולה ביותר בכלל ביטוח לאחר שהשלימה בסוף השבוע רכישת מניות נוספת שהעלו את שיעור החזקתה ל-10.16% מהמניות - בשווי כולל של 464 מיליון שקל. לצידה מחזיקים במניות כלל גם קבוצות הביטוח המתחרות הפניקס  (7.75%) והראל  (7.46%).

כאמור, אם וכאשר יגדיל אקירוב את החזקותיו בכלל לרף שהתיר לו ברקת, הוא עדיין לא יהיה בעל השליטה בכלל ביטוח ואם ברצונו לעשות זאת, עליו להגיש בקשה לקבלת היתר שליטה.

יחסים מורכבים, טענות וביקורת

אקירוב, באמצעות אלרוב, מעלה באופן שיטתי את החזקותיו בכלל ביטוח. את ההשקעה הראשונה בחברה הוא ביצע ב-2019 אז רכש כ-5% ממניות החברה בכ-150 מיליון שקל. מאז הגדיל את אחזקתו בהדרגה, כאשר בחודש מאי האחרון הוא הפך לבעל המניות הגדול ביותר כשרכש 2% נוספים ממורי ארקין (בתמורה ל-77 מיליון שקל). 

בין אקירוב לכלל ביטוח ישנם יחסים מורכבים. כך לדוגמה, בחודש מאי 2020 ניהל מנכ"ל כלל ביטוח יורם נוה, חלופת מכתבים חריפה עם דירקטוריון החברה ועם אקירוב, סביב טענתו של נוה כי אקירוב כבעל מניות פועל להדיח את נוה מתפקידו, תוך שהוא מצדד ביו"ר חברת הביטוח דאז, דני נוה (שביקש להדיח את יורם נוה אך בסופו של דבר מצא את עצמו מחוץ לחברה בעצמו).

במכתב לדירקטוריון כלל ביטוח טען בזמנו יורם נוה כי שני בעלי מניות מבקרים בחריפות את כלל ביטוח ממניעים זרים, לכאורה: אקירוב (שהחזיק באותה עת ב-4.9% ממניות כלל ביטוח באמצעות אלרוב) ואייל לפידות, לשעבר מנכ"ל שיכון ובינוי וקודם לכן מנכ"ל קבוצת הביטוח ההפניקס. יורם נוה רמז במכתבו לדירקטוריון כי לתפיסתו השניים מקדמים את הדחתו משום שלא סייע לחברות שהם מובילים על חשבון עמיתי כלל ביטוח, לכאורה. בסופו של דבר נותר יורם נוה בתפקיד, צעד שהשתלם לבעלי המניות עם השיפור שהשיגה החברה בתוצאות העסקיות.

כלל הקשתה על עסקת לוקה

כלל ביטוח שהחזיקה עד לאחרונה בכ-13% ממניות אלרוב נדל"ן (בעלת המניות השנייה בגודלה בחברה) הקשתה ככל הידוע, על אקירוב לקדם עסקת בעלי עניין באלרוב שנועדה להיטיב עם בנו ג'ורג'י. מדובר בעסקת לוקה (Locka), החברה הבת של אלרוב, העוסקת בהשקעה במלונות בחו"ל, שבה מחזיק ג'ורג'י אקירוב באופן פרטי 15% מהמניות.

על הפרק עמד מתווה הסדרה, שנועד לאפשר לאלרוב להמשיך להעמיד הלוואות וערבויות ללוקה, מבלי לדלדל באופן סופי מוחלט את החזקתו של ג'ורג'י במניות החברה הבת. החזקותיה של כלל ביטוח היוו רוב מקרב בעלי מניות המיעוט באלרוב, ולכן נדרשה תמיכתה על מנת לאשר את מתווה ההסדר בלוקה.

בסופו של דבר, ערב כינוס האסיפה הכללית של אלרוב לאישור עסקת בעלי העניין, סיכמה כלל ביטוח על מכירת מלוא החזקותיה בחברה לידי חברת הנדל"ן ישראל קנדה שבשליטת ברק רוזן ואסף טוכמאייר תמורת 382 מיליון שקל. עסקת בעלי העניין של אקירוב אושרה בתמיכת כלל ביטוח, לאחר שעמדת כלל אושרה על ידי רשות שוק ההון, וכלל, שמצידה יצאה מהשקעתה באלרוב עם רווח של יותר מ-200 מיליון שקל.

צרו איתנו קשר *5988