משרדי הכלכלה והאוצר ממליצים להסיר את הפיקוח על מחירי הלחם

המלצת המשרדים היא שבמקום קביעת מחיר מפוקח, הפיקוח ייעשה באמצעות מעקב שוטף אחר מצב השוק • לפי נתוני ועדת המחירים, היקף הצריכה של לחמים מפוקחים ירד בעשרות אחוזים בשנים האחרונות, גם בקרב משקי בית בחמישון התחתון

לחם / צילום: תמר מצפי
לחם / צילום: תמר מצפי

משרדי האוצר והכלכלה ממליצים להסיר את הפיקוח הממשלתי על מחיר הלחם. "קיימת תחרות בשוק הלחמים המפוקחים בין המאפיות המובילות בשוק ולכן אין הצדקה לקבוע מחיר מפוקח בשוק זה".

במסמך שיצא להערות הציבור מנומק מטעם שני המשרדים כי ההמלצה להסיר את הפיקוח נעשתה לאחר עבודה של שנתיים, כאשר "עמדה זו נתמכת גם על ידי רשות התחרות שייעצה לוועדת המחירים בתהליך".

המלצת המשרדים היא שבמקום קביעת מחיר מפוקח, יישום מודל של פיקוח באמצעות מעקב שוטף אחר מצב השוק (דיווח מהיצרנים על רמת הרווחיות והמחירים). עוד מצוין כי "עמדה זו מבוססת על ההצדקות הקיימות בחוק לקיומו של פיקוח, ועל חסרונותיו של מנגנון פיקוח מחירים, שעלול להוביל בטווח הבינוני-ארוך לעליות מחירים, לדחיקת מתחרים מהשוק, לשחיקה באיכות המוצרים הנמכרים, ומכאן גם לפגיעה בציבור הצרכנים והצרכניות".

הלחמים המפוקחים כיום הם: כיכר לחם אחיד (המחיר לצרכן: 5.12 שקל), לחם אחיד פרוס (7.11 שקל), כיכר לחם לבן (5.12 שקל), לחם לבן פרוס (6.1 שקל) וחלה מלבנית (5.17 שקל).

מוצר הלחם המרכזי בחמישון התחתון: פיתות, שאינן מפוקחות

לפי נתוני ועדת המחירים, היקף הצריכה של הלחמים המפוקחים ירד בעשרות אחוזים בשנים האחרונות, גם בקרב משקי בית בחמישון התחתון, ובמקביל חלה עלייה בצריכת לחמים מיוחדים ולחמניות. לפי נתוני הוועדה, מוצר הלחם המרכזי שצורכים משקי הבית בחמישון התחתון הוא פיתות שאינן נמצאות תחת פיקוח מחירים ממשלתי.

עוד מנמקים כי "המלצת הוועדה מבוססת על עבודה כלכלית מעמיקה ממנה עולה שבשוק זה קיימות מגבלות על המאפיות לפעול באופן אנטי-תחרותי. בפרט, עלה שבידי השחקנים לא קיים נתח שוק משמעותי ביחס לשחקנים האחרים, וקיימת תנודתיות בנתחי השוק של השחקנים המעידה על תחרות".

עוד מציינים כי למאפיות לא קיים מוצר עוגן, כלומר מוצר שלהן שניתן למצוא בכל רשת קמעונאית ומחייב את הרשתות לעבוד עם אותה מאפיה - ועל כן הן לא יכולות להפעיל כוח שוק עודף מול הרשתות הקמעונאיות.

ועדת המחירים היא ועדה בין-משרדית, סטטוטורית ועצמאית, המורכבת מגורמי מקצוע ומשותפת למשרדי הכלכלה והתעשייה והאוצר. בהתאם לחוק, הוועדה אחראית על גיבוש המלצות לשרים בנושא פיקוח על מחירים. כעת הציבור יוכל להעביר התייחסותו ולאחר מכן תגבש הוועדה את המלצתה הסופית שתובא בפני שרי הכלכלה והתעשייה, והאוצר שיידרשו להחליט בנושא.

צרו איתנו קשר *5988