הציבור ביקש הלוואות, המדד עלה, ומימון ישיר רשמה גידול ברווח הרבעוני של 123% ל-59 מיליון שקל

יתרת תיק ההלוואות שהעמידה ושיווקה החברה הסתכמה בכ-8.6 מיליארד שקל בהשוואה לכ-8.2 מיליארד שקל בסוף 2020 • החברה מדווחת על חלוקת דיבידנד בהיקף של כ-20.5 מיליון שקל אשר ישולם בחודש ספטמבר 2021

ערן וולף, מנכ''ל מימון ישיר. / צילום: יח''צ
ערן וולף, מנכ''ל מימון ישיר. / צילום: יח''צ

מימון ישיר מסכמת את תוצאותיה לרבעון השני לשנת 2021. הרווח הנקי זינק ברבעון השני בכ-123% והסתכם לכ-58.6 מיליון שקל לעומת כ-26.3 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. במימון ישיר מסבירים כי העלייה החדה ברווח הנקי נובעת בעיקר מגידול בתיק האשראי המוחזק על ידי החברה, ירידה בריביות ההיוון המשמשות לאמידת שוויו ההוגן של תיק ההלוואות המיועד למימוש, עלייה ברווחיות עסקאות ההמחאה של תיקי הלוואות של החברה לגופים שונים וירידה בהוצאות בגין הפסדי אשראי.

נכון לסוף חודש יוני יתרת תיק ההלוואות שהעמידה ושיווקה החברה הסתכם בכ-8.6 מיליארד שקל (כולל תיק הלוואות שהומחה ו/או שווק עבור צדדים שלישיים), לעומת כ-8.2 מיליארד שקל לסוף דצמבר 2020. ברבעון השני של שנת 2021 בוצעו עסקאות המחאה בהיקף של כ-970 מיליון שקל עם מספר גופים.

תיק האשראי של מימון ישיר שלא הומחה לצדדים שלישיים עמד כנון לסוף יוני על כ-3.1 מיליארד לעומת כ-2.9 מיליארד שקל נכון ל-31 בדצמבר 2020.

ברבעון זה צמחו הכנסותיה של מימון ישיר  בכ-83% והסתכמו לכ-226.5 מיליון שקל לעומת כ-123.6 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. העלייה בהכנסות נובעת מגידול בתיק ההלוואות הממוצע המוחזק ע"י החברה לצד גידול בריבית הממוצעת על תיק ההלוואות. ברבעון זה החלה החברה לראשונה לרכוש מלאי רכבים לצורך העמדתם למכירה לסוכנויות מכירת הרכב כאשר ברבעון זה הסתכמו ההכנסות מתחום זה בכ-11 מיליון שקל.

הוצאות הפסדי אשראי (כריות הביטחון ששומרות החברות המלוות למקרה שהלווים לא יוכלו לעמוד בהלוואות), הסתכמו ברבעון בכ-9.8 מיליון שקל לעומת כ-25.7 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. הירידה נובעת מכך שברבעון המקביל אשתקד הגדילה החברה את ההפרשה לחובות מסופקים על רקע משבר הקורונה והעלייה החזויה בכשלי האשראי. במהלך הרבעון נמשך השיפור במוסר התשלומים של לקוחות החברה בכל תחומי הפעילות וכן שיפור שיעורי הגביה מלקוחות החברה, ביחס לתקופה המקבילה אשתקד. התוצאה היא ירידה בנזק האשראי המשוקלל, שהסתכם ברבעון השני ב-1.12% ומשקף שיפור משמעותי ביחס לרבעון המקביל אשתקד, אז הסתכם נזק האשראי המשוקלל ב-3.08%.

ההון של החברה נכון לסוף הרבעון השני עמד על כ-748.2 מיליון שקל לעומת כ-679.1 מיליון שקל בסוף 2020. הגידול נובע מהרווח בחציון הראשון של 2021, אשר קוזז בחלקו מחלוקת דיבידנד בהיקף של כ-36.3 מיליון שקל.

בהתאם למדיניות חלוקת הדיבידנד, מדווחת החברה על חלוקת דיבידנד בהיקף של כ-20.5 מיליון שקל אשר ישולם בחודש ספטמבר.

ערן וולף, מנכ"ל מימון ישיר, מסר: "אנו מסכמים רבעון חזק נוסף עם שיפור בכל הפרמטרים אשר הושפע מהמשך הצמיחה בתיק האשראי וירידה בנזקי האשראי. בנוסף, התוצאות החזקות הושפעו גם מעליית המדד ביחס לרבעון המקביל וירידה בריביות ההיוון של תיקי ההלוואות של החברה המיועדים למכירה לצדדים שלישיים. האיתנות הפיננסית הגבוהה של החברה ממשיכה להתחזק עם הון גבוה המהווה כ-21.3% ביחס למאזן כאשר הודות לכך, יחס המינוף מול המערכת הבנקאית השתפר ואף חברת הדירוג מדרוג העלתה את תחזית הדירוג של החברה מיציבה לחיובית. אנו מאמינים כי לשינויים אלו יהיו השפעה חיובית על עלויות המימון של החברה ורווחיות התיק. מיצובה הפיננסי האיתן של החברה מאפשר לנו להגדיל משמעותית את תיק האשראי על מאזן החברה".

צרו איתנו קשר *5988