השר לביטחון הפנים הורה על הקמת ועדה לבדיקת הבריחה מכלא גלבוע

ועדת הבדיקה הממשלתית תהיה בראשות שופט בדימוס ותבדוק את הכשלים שאפשרו בריחה של שישה אסירים ביטחוניים מכלא גלבוע השבוע • עמר בר-לב: "לא נותיר אבן על אבן ללא בחינה"

כלא גלבוע / צילום: Associated Press, Sebastian Scheiner
כלא גלבוע / צילום: Associated Press, Sebastian Scheiner

השר לביטחון הפנים עמר בר-לב הודיע על הקמת ועדת בדיקה ממשלתית בראשות שופט בדימוס לבדיקת הכשלים שאיפשרו את אירוע הימלטות האסירים הביטחוניים מכלא "גלבוע" בליל יום שני. בהודעה נאמר כי ההחלטה התקבלה בשיתוף ראש הממשלה נפתלי בנט ולאחר היוועצות עם היועץ המשפטי לממשלה, הד"ר אביחי מנדלבליט. היא תובא לאישור הממשלה.

בר-לב מסר בהודעה כי "לא נותיר אבן על אבן ללא בחינה. בליל יום שני אירע כשל חמור שיש למצות את הבדיקה לגביו. אני סומך על ממשלת ישראל כי תאשר את המלצתי ונוכל לרדת לשורש האירועים שהובילו לתוצאה הקשה".

ועדת בדיקה ממשלתית הנה ועדה ציבורית המוקמת על-פי החלטתו של שר בממשלת ישראל, מכוח סמכותו לפי סעיף 8א לחוק הממשלה. הסעיף קובע כך כי "מינה שר ועדה לבדיקת נושא או אירוע מסוים המצוי בתחום אחריותו (בסעיף זה - השר הממנה), ובראש הועדה עומד שופט בדימוס, רשאי שר המשפטים, לבקשת השר הממנה ובאישור הממשלה, לקבוע כי לאותה ועדה יהיו הסמכויות של ועדת חקירה, לפי סעיפים 9 עד 11 ו־27(ב) לחוק ועדות חקירה, התשכ"ט-1968 (להלן - ועדת בדיקה ממשלתית); השר הממנה יפרסם ברשומות הודעה על מינויה של ועדת בדיקה ממשלתית, הרכבה, תפקידיה וסמכויותיה".

היסטוריית השימוש בכלי זה, מלמדת כי השימוש בו נעשה במקרים שבהם עלה צורך לבדוק כשלים רוחביים משמעותיים שנפלו במערכות, ועל כן החליט השר לפעול במתכונת זו.

צרו איתנו קשר *5988