ביג ממשיכה לממש נכסים בארה"ב: מוכרת מרכזי קניות בתמורה ל-114 מיליון דולר

החברה הבת האמריקאית של ביג התקשרה בשני חוזים מחייבים למכירת שני נכסים במחירים גבוהים יותר משוויים בספרים • הנכסים הם שני מרכזי קניות פתוחים באורגון ובויסקונסין

חי גאליס, מנכ''ל ביג / צילום: ביג מרכזי קניות
חי גאליס, מנכ''ל ביג / צילום: ביג מרכזי קניות

חברת ביג מרכזי קניות ממשיכה ביישום האסטרטגיה למימוש כל נכסיה בארה"ב. היום דיווחה החברה על חתימת הסכמים למכירת שני נכסים בארה"ב בתמורה לסכום של 114 מיליון דולר, וזאת בהמשך להשמת עסקה אחרת למכירת נכס שם מוקדם יותר החודש.

ביג , בניהולו של המנכ"ל חי גאליס, פועלת בארה"ב באמצעות חברה בת אמריקאית, שביג מחזיקה ב-80% ממניותיה. היום דיווחה ביג כי החברה הבת האמריקאית התקשרה בשני חוזים מחייבים למכירת שני נכסים במחירים שגבוהים יותר משוויים בספרים.

עפ"י החוזה הראשון, תמכור החברה הבת האמריקאית את מלוא אחזקותיה (100%) במרכז הקניות הפתוח Sunset Esplanade (סאנסט אספלנאד) בהילסבורו, אורגון. השלמת העסקה מותנת בחתימת חוזה שכירות עם שוכר נוסף, איתו מתנהל משא ומתן מתקדם בנוגע לשטח של כ-2,000 מ"ר.

בתמורה לרכישת מרכז הקניות, ישלם הרוכש סכום של 68.4 מיליון דולר, כאשר שווי הנכס בספרי החברה עומד על 63 מיליון דולר. תמורת העסקה משקפת שיעור היוון של כ-6% על NOI (הכנסה תפעולית נקייה) של כ-4.1 מיליון דולר, שצפוי מרכז הקניות להציג בשנת 2022 (כולל ה-NOI הצפוי מהחוזה הנוסף).

מרכז הקניות באורגון משתרע על שטח של כ-25 אלף מ"ר ונהנה משיעור תפוסה של 91.2%. אם ייחתם חוזה השכירות עם השוכר הנוסף, יעלה שיעור התפוסה בנכס ל-99%.

בגין הנכס עומדת הלוואה בגובה של כ- 32.6 מיליון דולר אשר תוסב על שם הרוכשת בעת השלמת העסקה. לדברי ביג, ככל ולא ייחתם חוזה השכירות תעמוד לקונה האפשרות להשלים את העסקה בתמורה לסכום נמוך יותר של 65.9 מיליון דולר.

העסקה השניה כוללת את מכירת מלוא אחזקותיה (80%) של החברה הבת במרכז הקניות הפתוח Greenway Station (גרינוויי סטיישן) במידלטון, ויסקונסין. מחיר המכירה עבור 100% מהזכויות במרכז הקניות עומד על 46 מיליון דולר, כאשר שווי הנכס בספרי החברה עומד על 42 מיליון דולר.

חלקה של החברה הבת במכירת הזכויות הינו כ-36.8 מיליון דולר. התמורה משקפת שיעור היוון של כ-7% על NOI צפוי לשנת 2022 של כ-3.2 מיליון דולר.

מרכז הקניות גרינוויי סטיישן כולל שטח להשכרה של 27.1 אלף מ"ר ונמצא בשיעור תפוסה של כ-83%. בגין הנכס עומדת הלוואה בגובה של כ-30.3 מיליון דולר אשר תיפרע בד בבד עם השלמת העסקה.

השלימה מכירה של 7 נכסים עד כה

לדברי ביג, שני החוזים כפופים לבדיקת נאותות שהרוכשות החלו לבצע ואין כל ודאות להשלמת העסקאות. מוקדם יותר החודש, דיווחה ביג כי החברה הבת האמריקאית שלה, השלימה את מכירת מלוא אחזקותיה (100%) במרכז קניות פתוח Village Palomar בטמקולה שבקליפורניה, לקרן ריט אמריקאית.

מחיר המכירה עבור 100% מהזכויות הינו 32.5 מיליון דולר, כאשר שווי הנכס בספרי החברה עומד על 32 מיליון דולר. התמורה משקפת שיעור היוון של כ-6.15% על NOI צפוי לשנת 2022 של כ-2.0 מיליון דולר.

המרכז בקליפורניה כולל שטח להשכרה של 11.6 אלף מ"ר ונמצא בשיעור תפוסה כולל של 95.6%. כנגד הנכס לא קיימת הלוואה, כך שהתזרים שנבע לחברת הבת מהמכירה (לפני עלויות נלוות) מסתכם ב-32.5 מיליון דולר.

לדברי ביג, היא מחזיקה כיום ב-17 נכסים בארה"ב בעלי שווי בספרים של 530 מיליון דולר, אשר טרם נמכרו ואשר טרם נחתם לגביהם הסכם מכירה. עד כה השלימה ביג את מכירתם של 7 נכסים תמורת של 231 מיליון דולר והיא מחזיקה בעוד 5 נכסים שלגביהם נחתמו הסכמי מכירה בהיקף של 123 מיליון דולר.

כך, ש-40% מנכסיה של ביג בארה"ב כבר נמכרו או נמצאים לקראת השלמת מכירתם. ביג נסחרת היום בבורסה לפי שווי חברה של 9.85 מיליארד שקל, לאחר שמנייתה טיפסה ב-32% מתחילת 2021.

צרו איתנו קשר *5988