רוצה להתרחב: אלטשולר שחם יקים חברה ציבורית שתשלוט בחברת הגמל והפנסיה

כיום מחזיקה חברת הגמל והפנסיה ברישיון לפעול רק בתחומים אלו • בין היתר תנסה החברה הציבורית החדשה להיכנס לניהול וייזום השקעות בנדל"ן בישראל ובחו"ל • הציבור יחזיק בחברה החדשה באותו שיעור כפי שהוא מחזיק באלטשולר שחם גמל ופנסיה • רן שחם ימונה ליו"ר החברה הציבורית, יאיר לוינשטיין למנכ"ל

יאיר לווינשטיין. ימונה למנכ''ל החברה הציבורית החדשה של אלטשולר שחם / צילום: יונתן בלום
יאיר לווינשטיין. ימונה למנכ''ל החברה הציבורית החדשה של אלטשולר שחם / צילום: יונתן בלום

אלטשולר שחם גמל ופנסיה  מדווחת היום (ג') כי בכוונתה להקים חברה ציבורית חדשה שתחזיק במלוא הבעלות בחברת הגמל והפנסיה, שנכון להיום היא החברה הציבורית מבית אלטשולר שחם. השינוי יבוצע במסגרת מיזוג משולש הופכי כאשר כלל בעלי המניות במועד הקובע למיזוג יחזיקו בחברה החדשה באותו שיעור כפי שהם מחזיקים כיום באלטשולר שחם גמל ופנסיה.

בבית ההשקעות הסבירו את המהלך בכך שהוא יאפשר לחברה הציבורית לבחון כניסה לפעילויות סינרגטיות נוספות שלא ניתן לבצען כיום מאחר שלאלטשולר שחם גמל ופנסיה אישור לעסוק בפעילות גמל ופנסיה בלבד. עוד ציינו בבית ההשקעות כי אלטשולר שחם גמל ופנסיה עתידה להתקשר בהסכם מיזוג עם חברה חדשה ייעודית כך שמיד לאחר השלמת עסקת המיזוג, יוחזק מלוא הון המניות המונפק והנפרע של אלטשולר שחם גמל ופנסיה הממוזגת בידי החברה הציבורית החדשה.

לאחר השלמת השינוי המבני, בכוונת החברה הציבורית לבחון קידום של פעילות ניהול וייזום השקעות אלטרנטיביות בענף הנדל"ן בישראל ומחוץ לה. באלטשולר שחם הסבירו כי במסגרת פעילות עתידית זו החברה הציבורית תפעל ליזום השקעות נדל"ן ותשמש כשותף כללי או מנהל בשותפויות או באמצעות קרנות ייעודיות אשר יוקמו לצורך פעילות זו ולביצוע גיוסים לקידום פרויקטי הנדל"ן.

המהלך יביא בנוסף לכך שנושאי המשרה המכהנים כיום בחברת הגמל והפנסיה הציבורית יכהנו כנושאי משרה בחברה הציבורית החדשה, וזאת בכפוף להשלמת המהלך, וכן יתבצעו מספר מינויים נוספים. יו"ר חברת הגמל והפנסיה רן שחם ימונה ליו"ר החברה הציבורית. המנכ"ל יאיר לוינשטיין ימונה למנכ"ל החברה הציבורית וליו"ר חברת הגמל והפנסיה. ענת כנפו תבור שמכהנת כיום כסמנכ"ל קרן הפנסיה ותפעול תמונה למנכ"ל חברת הגמל והפנסיה הממוזגת (שתהפוך כאמור לפרטית) וצפריר זנזורי, המכהן היום כסמנכ"ל שיווק ומכירות בחברת הגמל והפנסיה ימונה למשנה למנכ"ל החברה הציבורית. בבית ההשקעות ציינו כי חלק מהמינויים כפופים לאישור רשות שוק ההון.

צרו איתנו קשר *5988