הגברת אקטיביזם שיפוטי בהוצאה לפועל מהווה הגנה אמיתית על לווים חוץ בנקאיים

אחרי שנים רבות בהן נמנעו רשמי ההוצאה לפועל מהפעלת סמכויות התערבות חריגות אלו, ניכרת, סוף-סוף, מגמה שיכולה להביא לשינוי המיוחל ולהגביר את ההגנה על הלווים

לשכת ההוצאה לפועל / צילום: רשות האכיפה והגבייה
לשכת ההוצאה לפועל / צילום: רשות האכיפה והגבייה

הכותב הוא מומחה להתמודדות מול הבנקים וגופים חוץ בנקאיים ומחבר הספר "חוק אשראי הוגן"

במהלך שנת 2017 עבר בכנסת 'חוק אשראי הוגן', אשר הוגדר על ידי העוסקים בתחום כ"מהפכה של ממש" בכל הקשור להלוואות וריביות שאנחנו כצרכנים ועסקים לוקחים מהבנקים, ומגופים חוץ בנקאיים כדוגמת חברות כרטיסי אשראי.

החוק אשר מיסודו נועד להגביר את ההגנה על הלווים במערכת הבנקאית ומחוצה לה, העניק לרשמי ההוצאה לפועל סמכות בלתי שגרתית לפעול מיוזמתם לבירור תנאי חוזה ההלוואה והתאמתם לתנאי החוק.

משמעות סמכות זו הינה חריגה מעקרונות המשפט האדוורסרי בהן הערכאה השיפוטית אינה מורגלת בהעלאת טענות מיוזמתה ומבלי שהצדדים העלו אותן ויותר מכך- נגיסה של ממש בעקרון העל בדבר חופש החוזים והעדר התערבות בהסכמות שהתקבלו בין הצדדים.

גישה שמרנית

בפרקטיקה נראה כי למרות ה"שיניים" שקיבלו רשמי ההוצאה לפועל והסמכות המפורשת להתערב בחוזי הלוואה מיוזמתם, בחרו רוב הרשמים להמשיך בגישה השמרנית ולמעט בשימוש בכוח חריג זה שהעניק להם המחוקק.

אכן ניתן להבין את הרתיעה המובנית מהפעלת סעיפי חוק נדירים אלו בשיטת המשפט האדוורסרית הנוהגת בישראל שבמסגרתה בית המשפט אינו נוהג ליזום ולהעלות טענות לטובת צד שלא העלה טענות אלו מצידו.

יחד עם זאת, המחוקק בחר להקנות סמכות חריגה זו שלא בכדי שכן דווקא יישומה התדיר יכול לגשר על פער הכוחות המובנה בין הלווה למלווה ולקבע נורמות הסכמיות הוגנות במערכת היחסים הבלתי שוויונית הקיימת בין הלווה, שהינו לרוב האזרח הקטן שאינו בקיא בזכויותיו ובהוראות החוק, לבין הגופים המלווים, הן הבנקאיים והן החוץ בנקאיים, אשר עתירים ביועצים משפטיים ומורגלים בהליכים משפטיים כנגד לווים.

אחרי שנים רבות בהן נמנעו רשמי ההוצאה לפועל מהפעלת סמכויות "התערבות" חריגות אלו, ניכרת, סוף-סוף, מגמה שיכולה להביא לשינוי המיוחל ולהגביר את ההגנה על הלווים, בדיוק כפי שהתכוון המחוקק.

בהחלטות שניתנו לאחרונה , על ידי שני רשמי הוצאה לפועל (החלטת כבוד הרשם יניב דיין, מה 2.2.22 והחלטת כבוד הרשם גיא אבני, מה 12.4.22) פעלו הללו ביוזמתם לבחינת הסכמי ההלוואות, ביקשו נתונים מהמלווה, בדקו לעומק, ונתנו החלטות ארוכות, מפורטות, שיהא בהן כדי לגרום למלווים רבים לבחון מחדש התנהלותם ולהטמיע את חובותיהם בהסכמי ההלוואה.

השלכה רוחבית

במסגרת אותן החלטות הגדילו הרשמים לעשות ואף וידאו כי להחלטותיהן תהיה השלכה רוחבית על תיקים נוספים המנוהלים על ידי אותו מלווה.

אין ספק כי בדיקה יסודית ואקטיבית זו מצד הרשמים מנעה עוול חמור ללווים רבים ויש בה כדי להוות סנונית ראשונה ומבורכת למגמה שאין אלא לייחל לה, לפיה גם בערכאות האכיפה והגבייה, יפעלו המותבים השיפוטיים ליישום הוראות חוק המגנות על החלשים בחברה מפני הגופים החזקים ויעשו צדק וישמשו להם לפה, כפי שהחוק הסמיך אותם לעשות.

החלטות מסוג זה הן החלטות שנותנות תקווה, מדגישות ומצביעות שגם לאזרח הקטן יש שומר סף ששומר עליו וצריך לעודד, לחבק ולפרסם החלטות מהן אלה, למען יראו ויראו החברות החוץ בנקאיות ולא ינצלו את כוחן כנגד האזרח הקטן שבמקרים רבים אין בכוחו את היכולת להילחם.