בקשה לאישור תביעה ייצוגית נגד הבנק הבינלאומי בהיקף 65 מיליון שקל

חב' אר-און: חישובי הבנק עפ"י 360 יום בשנה בנוסחת הריבית גורמים להגדלת הריבית המשולמת בגין ההלוואה

חברת אר-און השקעות מהוד השרון שעוסקת בהשקעות במקרקעין הגישה היום (ה') לבית המשפט המחוזי בת"א תביעה ובקשה לאישורה כייצוגית נגד הבנק הבינלאומי בהיקף של 65 מיליון שקל.

אר-און טוענת, כי במהלך פעילותה העסקית נטלה מהבנק במועדים שונים הלוואות במט"ח לצורך רכישת נכס מקרקעין. הסכמי ההלוואות קובעים ששיעור הריבית יהיה ליבור בתוספת 1.5% לשנה.

לטענתה, באמצעות עוה"ד רם דקל וזהר צאלים, בפועל חישב הבנק את הריבית כאשר בסיס חישוב הריבית היה 360 יום בלבד ולא שנה מלאה במובנה הקלנדרי דהיינו 365 או 366 ימים. לטענתה הן במועד כריתת הסכמי ההלוואות והן לאחר מכן לא גילה לה הבנק עובדה זאת ולא הבהיר, כי שנה לשיטתו היא שנה מקוצצת בת 360 יום.

אר-און טוענת שהבנק הטעה אותה. לדבריה שימוש במספר ימים קטן ממספר הימים המדויק בכל שנה בנוסחת הריבית גורם להגדלת סכום הריבית המשולמת בגין ההלוואה. לטענתה, שאר לקוחות הבנק שילמו בכל שנה ריבית נוספת בגין 5 או 6 ימים נוספים.

התובעת מבקשת מבית המשפט להורות לבנק להשיב לה ולשאר הלקוחות שניזוקו בדרך דומה את הסכומים העודפים בצירוף ריבית.

בבקשה לאישור התביעה כייצוגית נאמר, כי על פי חישובים שערכה התובעת בהתאם ליחס חיובי היתר להיקף האשראי חייב הבנק את כל הלקוחות שנטלו ממנו הלוואות במט"ח ואשר מועדי הפרעון שלהן הוא לאחר 1996 בגין ההלוואות שניתנו בתקופה של 3 שנים בין השנים 1996-1998 בריבית יתר בסך של כ-65 מיליון שקל.

בבקשה נאמר כי החל מינואר 1999 הפסיק הבנק להשתמש בנוסח של הסכמי הלוואות במט"ח כדוגמת הנוסח עליו הוחתמה המבקשת. טרם נתקבלה תגובת הבנק. (ת"א 1464/05).

צרו איתנו קשר *5988