דמי הניהול שיקבל נתן חץ מאלוני חץ באמצעות חברת היעוץ אדוה ירדו ב-18% ב-2009

בנוסחת המענק תשתנה הגדרת המונח "רווח שנתי נקי מאוחד" באופן שהרווח יחושב כך שיקוזזו ממנו הפסדים מצטברים משנים קודמות ; 2,250,000 כתבי האופציה הלא סחירים שהוענקו לאדוה על פי הסכם הניהול יבוטלו ולא יקנו זכות כלשהי

חברת אלוני חץ הודיעה היום במסגרת דיווח על עסקה עם בעל שליטה, כי חברת אדוה יעוץ פיננסי, שהיא חברה בשליטתו של בעל השליטה באלוני חץ, נתן חץ, אשר באמצעותה ניתנים לחברה שירותי המנכ"ל של נתן חץ.

אדוה הודיעה לאלוני חץ כי במסגרת הסכם הניהול שנחתם בין אדוה לבין החברה ב-10 בינואר 2008 דמי הניהול החודשיים שתשלם אלוני חץ לאדוה בגין שנת 2009 בלבד יופחתו ב- 18% מדמי הניהול על פי הסכם הניהול .

בנוסחת המענק תשתנה הגדרת המונח "רווח שנתי נקי מאוחד" באופן שהרווח, בכל שנה
נבחנת, המשמשת בסיס לחישוב התשואה (התשואה היא הפרמטר שקובע את גובה סכום
המענק שישולם בהתאם למדרגות תשואה שונות שנקבעו בהסכם הניהול ) יחושב כך
שיקוזזו ממנו הפסדים מצטברים משנים קודמות (אם היו כאלה) החל מהשנה העוקבת
למענק האחרון ששולם על פי הסכם הניהול.

בנוסף, 2,250,000 כתבי האופציה הלא סחירים שהוענקו לאדוה על פי הסכם הניהול יבוטלו ולא יקנו זכות כלשהי.


צרו איתנו קשר *5988