נורה אדומה לעסקים הקטנים

בנקאי בר דעת יחשוב פעמיים לפני שיעניק הלוואות לפירמה, במיוחד בינונית וקטנה

כלכלת ישראל נבלמה, לפתע, ברבעון האחרון של 2008 והגיעה קרוב מאוד לצוק ממנו אפשר ליפול בקלות רבה. הנתון ה"כוללני" מדבר על ירידה בתוצר של 0.5% ברבעון. אמנם בהלמ"ס אין נתונים מפורטים לגבי החודשים אוקטובר-דצמבר, אך מבט אל עבר הסטטיסטיקה למחצית השנייה של השנה מספר את הסיפור העגום מאוד של המשק הישראלי, הרבה יותר ממה שמשתקף בממוצע הסטטיסטי של התכווצות התוצר.

הנה הסיכום של ההתפתחויות במשק במחצית השנייה של של 2008, כפי שפורסם על ידי הלמ"ס:

  1. עלייה ב-1.1% בשיעור שנתי בתוצר המקומי הגולמי ועלייה של 0.8% בתוצר העסקי.
  2. עלייה ב-6.8% בהוצאה לצריכה ציבורית בשיעור שנתי.
  3. ירידה ב-2.9% בהוצאה לצריכה פרטית לנפש בשיעור שנתי.
  4. ירידה ב-6.6% בייצוא סחורות ושירותים (למעט יהלומים וחברות הזנק) בשיעור שנתי.
  5. ירידה ב-5.3% בהשקעות בנכסים קבועים (למעט אוניות ומטוסים) בשיעור שנתי.

אם מניחים שעיקר הפגיעה במשק הייתה ברבעון האחרון, ניתן להעריך עד כמה הנתונים לאותם שלושה חודשים הם קודרים ומדליקים נורה אדומה שמהבהבת בחוזקה. למעשה, ההוצאה הציבורית התרחבה ואיתה הגירעון הממשלתי ורק כך ניתן לדבר על ירידה של 0.5% בתוצר. בפועל, הירידה בתוצר העסקי ברבעון האחרון של השנה הייתה הרבה יותר עמוקה.

חיזוק נוסף לטענה זו ניתן למצוא בנתונים המפורטים של התפוקה בענפים שונים. על פי הלמ"ס, נרשמו ירידות בתוצר של ענף התעשייה בשיעור שנתי של 3.2%, בענפי מסחר שירותי אירוח ואוכל שיעור שנתי נרשמה ירידה של 4.1%, ובשירותים עסקיים ופיננסים נרשמה ירידה בשיעור שנתי של 0.5%.

שוב, אלה מספרים לחצי שנה ואם לוקחים בחשבון שברבעון השלישי עדיין הייתה צמיחה חיובית, הרי שבחלק האחרון של השנה התמונה הייתה קשה.

גורלן של הפירמות הקטנות

את העובדות האלה צריך לקשור, ברוח הימים האלה, למצבה של המערכת הבנקאית. העמקת המיתון מעמידה בספק את היכולת של פירמות לא מעטות לעמוד בתשלום הלוואות וגורמת להרעה לא קטנה באיכות התיק של הבנקים. לכן, כל בנקאי בר דעת יחשוב פעמיים לפני שהוא מחליט להעניק הלוואות לפירמות, במיוחד בינוניות וקטנות החשופות לפגיעתו של השפל.

צרו איתנו קשר *5988