בנק לאומי למשכנתאות מסכם את 2008 עם ירידה של 42.5% ברווח הנקי ל-126 מיליון שקל

בשורת יחס הלימות ההון, נרשמה ב-31.12.08 ירידה לשיעור של 9.24%, לעומת 9.96% בסוף 2007 ; האשראי לציבור הסתכם בסוף 2008 ב-39.8 מיליארד שקל - עלייה של 11.2% לעומת סוף 2007

בנק לאומי למשכנתאות הנמצא בשליטת בנק לאומי סיכם את שנת 2008 עם ירידה של 42.5% ברווח נקי שהסתכם ב-126 מיליון שקל. היקף האשראי לציבור גדל בשיעור של 11.2% לסך של 39.8 מיליארד לעומת 2007. הבנק למשכנתאות רשם גידול של 14.4% בהיקף ההלוואות החדשות לסך של 8.4 מיליארד שקלים לעומת 7.3 מיליארד שקלים בשנת 2007.

תשואת הרווח הנקי על ההון העצמי הסתכמה ב-2008 ב-6.1%, לעומת 11.6% ב-2007.ברבעון הרביעי של 2008 ירד הרווח הנקי ב-28.5% והסתכם ב- 20 מיליון שקל.

לטענת הבנק, הקיטון ברווח וברווחיות הבנק ב-2008, נבע מהגידול בהפרשה לחובות מסופקים, וכן מעליה בהוצאות המס, בין היתר, כתוצאה מביטול חוק התיאומים. כמו-כן ב-2007 נעשה הסדר מס עם רשויות המס שהגדיל את הרווח הנקי ב-38 מיליון שקל אשתקד.

האשראי לציבור, המייצג את הפעילות העיקרית של הבנק, הסתכם ביום 31.12.08 ב- 39.8 מיליארד שקלים - עלייה של 11.2% לעומת סוף 2007. בשנת 2008 העמיד הבנק הלוואות חדשות בסך של כ- 8.4 מיליארד שקל - עלייה של 14.4% לעומת כ-7.3 מיליארד שקל ב- 2007.

עוד עולה מהדו"חות כי ההפרשה לחובות מסופקים עלתה ב-139.1% והסתכמה בשנת 2008 ב-103 מיליון שקל. הרווח מפעולות מימון, לפני הפרשה לחובות מסופקים, הסתכם בשנת 2008 ב- 430 מיליון שקלים המהווה קיטון של 5.8% לעומת 2007. הרווח מפעולות מימון, לאחר הפרשה לחובות מסופקים, הסתכם בשנת 2008 ב-327 מיליון שקלים - המהווה קיטון של כ-21%.

הרווח מפעולות רגילות, לפני מס, ירד ב-31% והסתכם ב-207 מיליון שקלים. מאזן הבנק הסתכם ב- 31.12.08 ב- 40.07 מיליארד שקל, לעומת 36.032 מיליארד בסוף 2007 - גידול של כ-11.2%.

בשורת יחס הלימות ההון, נרשמה ב- 31.12.08 ירידה לשיעור של 9.24% לעומת 9.96% בסוף 2007.

צרו איתנו קשר *5988