בנק ישראל מעכב את העסקה למכירת קניון רמת-אביב לחברת מליסרון

בנק ישראל אינו שבע-רצון מאחזקותיהם הצולבות של משפחת עופר בחברת נדל"ן גדולה ובמקביל בבנק מזרחי-טפחות ■ גם מימוש אחזקות אפריקה בגוטקס תקוע: הבנקים עדיין לא נתנו אישור סופי לעסקה

מליסרון , הנמצאת בשליטת משפחת עופר, נתקלה בבעיה בלתי צפויה לצורך השלמת העסקה לרכישת קניון רמת-אביב מידי אפריקה ישראל , הנמצאת בשליטת לב לבייב: בנק ישראל אינו שבע-רצון מאחזקותיהם הצולבות של משפחת עופר בחברת נדל"ן גדולה ובמקביל בבנק מזרחי-טפחות .

חברת הנדל"ן המניב מליסרון נמצאת בשליטת יולי עופר ושני ילדיו, ליאורה ודורון, וכן בשליטת אחיינו אייל עופר, בנו של סמי עופר. יולי, ליאורה ודורון פועלים באמצעות חברת "האחים עופר נכסים", המחזיקה ב-71.5% ממניות חברת מליסרון ומחזיקה גם ב-6.55% ממניות בנק מזרחי-טפחות.

ליאורה עופר משמשת בתפקיד יו"ר חברת מליסרון, ובנוסף היא גם דירקטורית בבנק מזרחי-טפחות ואף חברת ועדת הנהלה.

מליסרון חתמה לאחרונה על מזכר הבנות מחייב עם אפריקה ישראל לרכישת מלוא אחזקותיה (73.4%) בקניון רמת-אביב. הקניון, בשטח בנוי של 53 אלף מ"ר, כולל שטחי משרדים להשכרה בשטח של 27 אלף מ"ר המושכרים במלואם. הכנסות אפריקה ישראל מהקניון בשנת 2008 הסתכמו ב-122.4 מיליון שקל.

הרכישה תמומן ממקורותיה העצמיים של החברה וממימון חיצוני אותו תגייס החברה לשם כך בדרך של הנפקת אגרות חוב. חתימת ההסכם נקבעה ל-30.06, ועד אז נדרשה מליסרון לקבל את אישור הממונה על ההגבלים העסקיים, שכבר העניק בשבוע שעבר את הסכמתו.

דובר עופר נכסים מסר בתגובה: "העסקה נמשכת במתכונת ולפי לוח-הזמנים המתוכנן, ללא כל בעיה".

דרישת בנק ישראל ליצור הפרדה בין עסקי הבנקאות לעסקי הנדל"ן היא דרישה ישנה. עוד בדו"חות לסיכום התוצאות לשנת 2007 ציין בנק מזרחי-טפחות בנושא היתרים והסדרים הנוגעים לשליטה בבנק, כי "למיטב ידיעת הבנק, לאחר הזרמת הון של 90 מיליון שקל חדשים לחברת האחים עופר נכסים, הודיע המפקח על הבנקים לעופר נכסים כי לאור מאמצי קבוצת עופר למציאת פתרון קבע לאופן החזקת אמצעי השליטה, בכוונת בנק ישראל לאפשר המשך הליך ההידברות להסדרת אופן ההחזקה של קבוצת עופר באמצעי השליטה בבנק, לשביעות-רצון הפיקוח על הבנקים".

מליסרון מסרה כי "עסקת רכישת קניון רמת-אביב וקניון סביונים נמשכת על-פי המתווה המקורי שנקבע בהסכם בין הצדדים ועל בסיס לוחות-הזמנים שנקבעו להשלמת העסקה. כפי שדווח בשעתו על-ידי מליסרון, מזכר ההבנות שנחתם בקשר לעסקה האמורה כולל תנאים מתלים שונים להשלמת הרכישה, וביניהם קבלת ההיתרים הנדרשים לצורך ההתקשרות, לרבות מבנק ישראל. בימים אלה ננקטים כל הצעדים המתאימים להשגת ההיתרים הנדרשים להשלמת העסקה כמתוכנן".

גם עסקת גוטקס תקועה

עסקה נוספת של אפריקה ישראל תקועה: 4 חודשים אחרי חתימת ההסכם למכירת אחזקות אפריקה ישראל (50%) בגוטקס מותגים, העסקה טרם הושלמה. ככל הידוע, הבנקים טרם נתנו אישור סופי לעסקה, אולם גורמים המקורבים לעסקה טוענים כי העיכוב נובע "מבעיות ניירת והרבה ביורוקרטיה".

בינואר האחרון דיווחה אפריקה ישראל כי היא מוכרת את מניותיה בגוטקס מותגים לידי שותפיה בחברה, אנשי העסקים הקנדיים ג'ואי שוובל וחנן אליטוב. בהתאם להסכם, אמורים הרוכשים לשלם לאפריקה 50 מיליון דולר עבור המניות וכן ליטול את חובות החברה לבנקים העומדים על כ-200 מיליון שקל.

גוטקס מותגים מפעילה את קבוצת זארה הכוללת גם את המותגים פול אנד בר ומאסימו דוטי. כמו כן, הקבוצה היא בעלת קבוצת קריסטינה הקנדית, יצרנית בגדי-ים, המשווקת את מוצריה ברחבי העולם ומחזיקה בשליטה מלאה בגוטקס.

דובר גוטקס מסר בתגובה כי "העסקה נמשכת כרגיל לפי לוח-הזמנים הקבוע, ואין שינוי בעסקה".

צרו איתנו קשר *5988