צפי להגדלה של מאות מיליוני שקלים בהכנסות חברות הנמל

משרדי האוצר והתחבורה ממשיכים להתכונן להפרטת הנמלים ■ בסוף השבוע פרסמו לשימוע את הטיוטה הסופית לרפורמה המתוכננת בתעריפי הנמלים

משרדי האוצר והתחבורה ממשיכים להתכונן להפרטת הנמלים. בסוף השבוע פרסמו לשימוע את הטיוטה הסופית לרפורמה המתוכננת בתעריפי הנמלים. כך נודע ל"גלובס". השימוע למשתמשים בנמלים וחברות הנמלים צפוי להתקיים במהלך חודש ספטמבר.

למרות ההסתייגויות של המשתמשים בנמלים (יבואנים, יצואנים, חברות הספנות ומפעלי תעשייה) משרדי האוצר והתחבורה לא שינוי מהותית את עקרונות הרפורמה הכוללת את הפסקת הסבסוד הצולב בין היצוא ויבוא.

מבדיקת "גלובס" עולה, כי הנוסח הסופי צפוי להגדיל במאות מיליוני שקלים את הכנסות חברות הנמל (חיפה, אשדוד ואילת) בשנים הקרובות. לעומת זאת, דרישת המשתמשים בנמלים להוזלה נוספת בתעריפים לא התקבלה.

הרפורמה כוללת את ביטול אגרת הרציף, האחראית כיום למחצית מהכנסות הנמלים, והחלפתה בקביעת דמי תשתית. מהנוסח הסופי עולה כי החל מ-2010 דמי התשתית על יבוא יעמדו על 0.61% מערך המטען (לעומת 0.45% בהצעה הקודמת), בהשוואה ל-0% על היצוא. התעריפים יגיעו לאיזון לאחר עשר שנים שבסיומן יעמוד התעריף על 0.18% מערך המטען, לעומת 0.15% בהצעה הקודמת.

על רקע המשבר העולמי והירידה בביקושים, החליטו משרדי האוצר והתחבורה להקטין את מקדם ההתייעלות בתעריפים שיופחת מ-2.5% ל-2% לשנה (הבדל של 0.5%). המשמעות היא תוספת של 10% לתעריפי הנמלים שבפיקוח, בהשוואה להצעה הקודמת. הגידול בתנועת המטענים מבוסס על גידול של 5% בתנועת המכולות החל מ-2010 וגידול של 2%-4% בשאר המטענים.

התעריפים יושפעו גם מהשינוי בשכר עובדי הנמלים. לפי הרפורמה המעודכנת, התעריפים יעודכנו לפי סל הכולל הצמדה לפי 53% ממדד השכר במגזר הציבורי במשק, 37% ממדד המחירים לצרכן ו-10% מסל המטבעות. בהצעה הקודמת שכר עובדי הנמלים היה אמור להיות צמוד לשכר הממוצע במשק.

לפי ההצעה, חברות הנמל יגבו עבור חברת נמלי ישראל את דמי התשתית מהמשתמשים בנמלים, ובתמורה יקבלו 0.5% מסך דמי התשתית הנגבים על ידם. זאת בדומה למה שנעשה ברפורמות דומות בעולם.

לפי הערכות, המשתמשים בנמלים צפויים להתנגד גם להצעה המעודכנת של הרפורמה. בכירים בקרב המשתמשים בנמלים ציינו היום כי "ההצעה המעודכנת של הממשלה לא שונה ואף גרועה מההצעה הקודמת. התעריפים לא רק שלא הוזלו בהשוואה להצעה הקודמת, אלא אף התייקרו". בכירים בחברות הנמל ציינו כי הם עדיין לומדים את הנושא. *

צרו איתנו קשר *5988