הפניקס סיכמה את הרבעון השני ברווח של 21 מיליון שקל

הרווח הכולל של הקבוצה במחצית הראשונה הסתכם ב-330.6 מיליון שקל, לעומת 27.2 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד

קבוצת הביטוח והפיננסים הפניקס, שבשליטת קבוצת דלק, דיווחה היום כי במחצית הראשונה של 2009 רשמה רווח נקי של כ-135 מיליון שקל, לעומת רווח של 69 מיליון שקל בתקופה המקבילה.

בשקלול רווחים שנזקפו רק להון הציגה החברה בחציון הראשון רווח של כ-331 מיליון שקל לעומת כ-27 מיליון שקל במחצית הראשונה אשתקד והפסד של כ-561 מיליון שקל בכל 2008. ברבעון השני השנה רשמה החברה רווח נקי של כ-21 מיליון שקל לעומת איזון ברבעון המקבילה.

בדומה למתחרותיה, רובו ככולו של השיפור בתוצאות החברה נובע מהגאות בשוקי ההון, כשאיכות הפעילות הביטוחית זניחה יחסית, הגם שניכרות בה השפעות המיתון במשק. אך בהקשר זה המנכ"ל אייל לפידות, שנכנס רשמית לתפקידו ביוני השנה, משדר אופטימיות.
"השאלה שעולה מהמצב הנוכחי בשוק ההון היא האם המגמה החיובית תשתנה ליציבות או נטייה לירידות או שמא תימשך. לאחרונה נראה שהשוק מתייצב ברמת השערים הנוכחית, שהם ברמה סבירה שנראית הגיונית", אמר והוסיף ש"מבחינת המשק, עליית הריבית של בנק ישראל היא בהחלט סימן לביטחון של הבנק המרכזי במשק ובחוזקו. נראה שעל פניו יש סימנים טובים לשינוי המגמה - שוק ההון מעיד על כך וגם אינדקציות כלכליות - ויש סיכוי טוב לשיפור המגמה באינדיקטורים הריאליים, ואנו אופטימיים".

לפידות גם מסמן היום מטרה, לאחר שבמשך השנים איבדה הפניקס ממעמדה בענף הביטוח, באומרו ש"במחצית הראשונה של השנה הצליחה החברה להתמודד עם מספר משימות עיקריות - השלמת עסקת הרכישה של גרעין השליטה באקסלנס, המשך תהליכי ההתייעלות, הגברת כושר התחרות ושיפור יכולת ניהול ההשקעות, כל אלו הינם יעדים טקטיים שהנהלת החברה שמה לעצמה על מנת ליצור מובילות בולטת בשוק הביטוח והפיננסים בישראל".

אפרופו השליטה באקסלנס, היום השלימו ראשי הפניקס ומייסדי ויו"ר בית ההשקעות, גיל דויטש ורוני בירם, את העסקה שלרגעים נדמה הייתה שתתפוצץ ואף הגיעה לאולמות בתיהמ"ש. עתה הפניקס משלמת כ-343 מיליון שקל ומגיעה להחזקה כוללת של כ-60% בבית ההשקעות, כשאת יתרת החזקות בירם ודויטש באקסלנס, בהיקף של 20% נוספים, תרכוש הפניקס בארבע מנות של 5% כל אחת בשנים 2010 עד 2013 תוך התאמה לתוצאות הכספיות של אקסלנס וברף מחיר מינימלי של 70 מיליון שקל בכל שנה.

העסקה הושלמה לאחר שבימים האחרונים התקבלו כל האישורים הרגולטורים לביצועה וביניהם היתר הממונה על שוק ההון ואישור מהממונה על ההגבלים העסקיים, שאישרו את העסקה על כל שלביה. במסגרת העסקה יסתיימו באופן סופי ההליכים המשפטיים שהתנהלו בין הצדדים ובקשה לדחיית ההליכים תוגש במקביל לבית המשפט המחוזי בתל אביב. בטקס שנערך לציון השלמת העסקה נכחו, בין היתר, נציגי הפניקס ובהם המנכ"ל איל לפידות, היו"ר אהוד שפירא ובאי כוחם עוה"ד רם כספי ויאיר כספי ועוה"ד פיני רובין ומיה צברי, וגילי דויטש ורוני בירם ובאי כוחם עוה"ד רלי לשם וניר כהן.

על רקע אלו, הפניקס עדכנה את ההתחייבויות במאזן כהפרשה לתשלום בגין האופציה בסך 678 מיליון שקל. ביחס לדו"חות הכספיים האחרונים התחייבות זו גדלה בכ-93 מיליון שקל שנזקפה למוניטין כש-14 מיליון שקל נזקפו להוצאות המימון, כשהעלות הכוללת של ההשקעה באקסלנס, נכון ליוני האחרון, מסתכמת בכ-802 מיליון שקל - לאחר ניכוי הפרשות להפסד בגין הרכישה של 167 מיליון שקל ולירידת ערך של 11 מיליון שקל.

מה תוכניותיך לגבי אקסלנס?

"אקסלנס היא חברה מובילה בשוק ההון ושונה ב-DNA שלה מ-DNA של חברות ביטוח והיא חברה ציבורית, ואין לנו כוונה לשנות אותה. בהחלט יש לנו רצון לפתח תחומים סינרגתיים איתם מתוך כוונה למקסם את הרווחים של שתי החברות. אלו שתי פעילויות עם מאפיינים שונים ונרצה שכך יישאר".

איפה אקסלנס תייצב את הפניקס ביחס לשוק?

"לקבוצת הפניקס עם אקסלנס, שהיא מהגופים המובילים ביותר בשוק הפיננסים, יתרון משמעותי בתחום השירותים הפיננסים שיבוא לידי ביטוי בתקופה הקרובה מיד עם העברת השליטה ויגבר בעתיד".

הפער ברווח של הפניקס במחצית הראשונה השנה מנופח במידת מה כלפי מעלה מכיוון שבמחצית האחרונה אוחדו תוצאות אקסלנס בשיעור של 81% וזאת בשונה מרישום תוצאות בית ההשקעות במחצית המקבילה אשתקד באופן שונה ובשיעור של כ-40%. עם זאת, אקסלנס משנה את המספרים אך לא את המגמה בדו"חות, להוציא הרווח מפעילות הגמל שזינק השנה לכ-34 מיליון שקל וכמעט כולו נזקף לאקסלנס.

בתחום ביטוח חיים נרשם במחצית רווח של 87 מיליון שקל בהשוואה להפסד של 30 מיליון שקל בתקופה המקבילה וזאת בשל גידול בהכנסות מהשקעות שהתסכמו בכ-2.6 מיליארד שקל לעומת הפסדים מהשקעות של כחצי מיליארד שקל בתקופה המקבילה, ולמרות גידול בהוצאות - במיוחד בעמלות והוצאות רכישה, ובצל קיטון במכירות החדשות וגידול בפדיונות משיעור שנתי של 2.7% בחציון הראשון אשתקד לכ-3% עתה. הפרמיות בתחום גדלו בכ-1.6% ל-1.3 מיליארד שקל. נציין שלחברה יש עדיין גיבנת גדולה משל מתחרותיה בגין 2008 בדמות 'בור' גדול יותר בדמי ניהול המשתנים בפוליסות המשתתפות ברווחים שעומד נכון לסוף יוני על 370 מיליון שקל ובסוף יולי על 337 מיליון שקל.

בתחום הביטוח הכללי רשמה החברה רווח של 63 מיליון שקל בהשוואה ל-5 מיליון שקל בתקופה המקבילה וזאת בשל השיפור בהכנסות מהשקעות כשניתן להבחין גם בשיפור בתוצאות החיתומיות של החברה. תחום הבריאות הניב לחברה רווח נאה של 80 מיליון שקל - וזאת גם בשל שיפור ברווחיות הביטוחים בצל ירידה בתביעות. הפרמיות בתחום גדלו במחצית ב-18% ל-487 מיליון שקל, בעיקר בשל דייויד שילד שעזבה את כלל ועברה להפניקס.

צרו איתנו קשר *5988