המשרד להגנת הסביבה יבנה תוכנית לאומית להפחתת פליטות

שכר לשם כך את חברת מקינזי ■ השר גלעד ארדן פועל לקדם את ישראל בנושא של הפחתת פליטות, בין היתר כדי להקל עליה להיכלל בארגון ה-OECD

המשרד להגנת הסביבה מגביר את הלחץ להפחתת הזיהום, ובפרט זיהום האוויר, שגורמת התעשייה בישראל. מתוך מטרה לגבש תוכנית היערכות לאומית בנושא, ולקראת ועידת קופנהגן למאבק נגד התחממות כדור הארץ - שכר המשרד את שירותי חברת הייעוץ מקינזי.

"לראשונה יהיה בידנו מאגר נתונים אחיד ומקובל על כל מקבלי ההחלטות, שעל בסיסו ניתן יהיה לבנות אסטרטגיה לאומית להפחתת פליטות גזי חממה", אמר השר להגנת הסביבה, גלעד ארדן.

לדבריו, "בכוונתי להמליץ בפני הממשלה על יישום יעדים שאפתניים שיעמידו את ישראל בחזית אחת עם המדינות המפותחות בעולם, במסגרת תוכנית לאומית כוללת למאבק בהתחממות הגלובאלית".

"יישום התוכנית הלאומית להפחתת הפליטות תביא לשדרוג משמעותי בהתייחסות המדינה להגנה על הסביבה ולשמירה על ערכי הטבע, שכן כדי להשיג הפחתה בפליטות, יש בהכרח להפחית את זיהום האוויר, להגביר שימוש בתחבורה ציבורית ולהגדיל משמעותית את אחוז מיחזור הפסולת בישראל. לכן, יישום התוכנית הוא גם אינטרס בינלאומי אך לא פחות מכך, הוא אינטרס לאומי מובהק של מדינת ישראל", אמר ארדן.

חברת מקינזי, שכבר למעשה החלה בעבודתה עבור המשרד, אמורה למפות את פוטנציאל הפחתת פליטות גזי החממה בישראל והעלויות הכרוכות בכ באמצעות אמצעים טכנולוגיים. הבחינה תיעשה בשיתוף מעגל רחב של אנשי מקצוע ממשרדי ממשלה, ארגוני סביבה והמגזר הפרטי.

הנושא שבשמו דוחף ארדן את קידום התוכנית הוא העלאת מעמדה של ישראל כמי שרוצה להימנות על רשימת ארגון המדינות המפותחות, ה-OECD. שורה ארוכה של מדינות מפותחות כבר נעזרו בשרותי מקינזי בהתאם למתודולוגיה שפיתחה למיפוי פוטנציאל הפחתת פליטות במדינות שונות. לדברי ארדן, בכוונתו להוביל החלטת ממשלה לקביעת יעדי הפחתת פליטות גזי חממה בישראל, בהתבסס על המיפוי שנעשה בשלב ראשון וההבנות שיושגו בוועידת קופנהגן שתתקיים בדצמבר השנה.

בוועידה זו, ועידת הפסגה עולמית של האו"מ לשינוי האקלים (COP15), ידונו מדינות העולם בקביעת מדיניות כלל עולמית להפחתת פליטות גזי חממה לשנים הבאות, כהמשך ל פרוטוקול קיוטו שיישומו יושלם ב-2012.

מנכ"ל אדם טבע ודין, עו"ד ציפי איסר איציק: "זהו צעד ראוי, שכן בכך הצליח המשרד להגנת הסביבה להביא לפתחה של הממשלה את הדיון בנושא בוער זה שלושה חודשים לפני ועידת קופנהגן. יחד עם זאת יש לזכור כי ההחלטה בנושא תתקבל על ידי הממשלה והעומד בראשה. המבחן בפניו תעמוד הממשלה יהיה מבחן התוצאה: אילו יעדי הפחתה תבחר להציב למשק הישראלי וכיצד תאכוף עמידה ביעדים אלה. אנו תקווה כי סופו של התהליך יכלול את אישור הצעת החוק להפחתת גזי חממה שאותו נסחה אדם טבע ודין והוא שמציב יעדי הפחתה ברורים בדומה למדינות המפותחות בעולם".

[הרשמה לניוזלטר סביבה]

צרו איתנו קשר *5988