חברת לאפייט: מנורה העניקה הלוואות לעסקים בניגוד לתקנות

יבואנית הצעצועים בכתב הגנה: מנורה פתחה פוליסות ביטוח חיים והעבירה הלוואות לחברות בשליטת בעלי הפוליסות ■ מנורה מבטחים הגישה לבית המשפט תביעות נוספות בפרשת ההלוואות

מחלקת ביטוח החיים בחברת מנורה העמידה הלוואות בעשרות מיליוני שקלים לעסקים, תוך הפרה של הוראות ותקנות הפיקוח על עסקי ביטוח והצגת מצגי-שווא ללווים - כך טוענים ארז ורן רול, בעלי חברת לאפייט סוכנויות מרשפון, בבקשתם למתן רשות להתגונן כנגד התביעה שהגישה נגדם מנורה מבטחים בסך 2.7 מיליון שקל. חברת לאפייט עוסקת בשירותי מחנאות נוער ובייבוא צעצועים ומשחקים.

לדברי ארז ורן רול, מנורה המציאה פטנט - מתן הלוואות במיליוני שקלים לעסקים לתקופה של 5 שנים בריבית של 6% וללא כל ביטחונות, כאשר ההלוואה מוחזרת רק בתום 5 שנים באמצעות המנגנון הבא: מי שלווה כסף הינו בעל מניות בחברה, והלווה המיועד מוסר למנורה 60 המחאות חודשיות מעותדות של חברה שבבעלותה. מנורה מנכה את ההמחאות כדי לקבל סכום מזומן גדול המופקד לפוליסת ביטוח חיים משתתפת ברווחים שמוקמת ללווה, ובמצב כזה הלווה יכול לקבל הלוואה בגובה עד 80% מהפוליסה ולהעביר את כספי ההלוואה לחברה שבבעלותו. כספי הפוליסה משועבדים וישמשו להחזר ההלוואה בתום 5 שנים.

לדברי הנתבעים, לו זה היה מצב הדברים לא היתה כל בעיה, אלא שמנורה הציגה בפניהם מצגי-שווא ולא באמת בוצעה פעולת ניכיון ולא באמת הופקד מיידית סכום גבוה לפוליסות משתתפות ברווחים, והתגלה כי ההמחאות שנמסרו למטרת הניכיון שימשו לשם הפקדה מדי חודש בחודשו לפוליסות והיוו הפקדות לחיסכון.

כתוצאה מכך, ההלוואות שהעמידה מנורה ניתנו תוך הפרת הוראות ותקנות הפיקוח, שכן הן ניתנו שלא על יסוד פוליסה שסכומה עולה ב-20% על סכום ההלוואה, ותוך הטעיית הלווים, כי ריבית הניכיון שנגבתה מהם היתה לשווא. כמו כן, הרווחים בפוליסות נגעו רק לסכומים החודשיים שהופקדו.

הנתבעים טוענים כי במטרה להיחלץ ממצב הביש שאליו נקלעה מנורה, הציעה מנורה, לאחר פגישה עם שי קומפל, המשנה למנכ"ל מנורה ומנהל אגף חשבות וכספים, פיתרון של ביטול הלוואות העבר, שימוש בכספים שהצטברו בפוליסות לכיסוי חלק מההלוואות ללא כל קנס ועלות לנתבעים, השבה של כל ההמחאות שנמסרו בגין הניכיון ומתן הלוואה ללאפייט בערבות בעליה בגין ההפרש בין סכומי הפוליסות ויתרת כל ההלוואות, וכן פיצוי בצורת דמי ניהול.

לדברי הנתבעים, מנורה לא קיימה את חלקה בהסדר, בעוד המבקשים שיתפו עמה פעולה כדי לחלצה מהפרת הוראות ותקנות הפיקוח.

תביעות נוספות

ל"גלובס" נודע כי מנורה מבטחים הגישה לבית המשפט תביעות נוספות בפרשת ההלוואות. תביעה על סך 4.83 מיליון שקל הוגשה נגד ענבל וסלומון בטיטו מכפר הריף בטענה לאי-פירעון 9 הלוואות בשעבוד פוליסת ביטוח חיים שנטלו מהחברה, ותביעה נוספת בסך 6 מיליון שקל הוגשה נגד בני משפחת בהרי בטענה לאי-פירעון 15 הלוואות.

צרו איתנו קשר *5988