הצעת חוק חדשה תסדיר את זכויות הצרכנים בעסקה לרכישת שירותי רפואה

סגנית שר התמ"ת, אורית נוקד, יוצאת בהצעת חוק המסדירה את זכויות הצרכנים - לרוב קשישים וחולים - הנקשרים בעסקה מתמשכת לרכישת שירותי רפואה, התקנת מתקני לחצני מצוקה והזמנת אמבולנסים

סגנית שר התמ"ת, אורית נוקד, יוצאת בהצעת חוק המסדירה את זכויות הצרכנים - לרוב קשישים וחולים - הנקשרים בעסקה מתמשכת לרכישת שירותי רפואה, התקנת מתקני לחצני מצוקה והזמנת אמבולנסים.

לאחרונה הפיצה הלשכה המשפטית במשרד התמ"ת תזכיר חוק הגנת הצרכן - עסקה מתמשכת בעניין שירותי רפואה, התשס"ט 2009, אשר לפיו בעסקות מסוג זה קיימות תלונות רבות המעלות חשש להטעיה ולניצול חולשתם של הצרכנים הנקשרים בה, לרבות הפעלת לחץ שיווקי אגרסיבי.

על-פי רוב מדובר באוכלוסייה של קשישים או חולים הנזקקים למעקב ולטיפול רפואי תמידי, כשהחוזים הם חוזים אחידים שאינם ניתנים למשא-ומתן, על אחת כמה וכמה כשמדובר בשירות שעבור אוכלוסיית היעד נחשב חיוני עד כדי תלות.

על-פי הצעת החוק, בין השאר, כדי למנוע את הטעיית הצרכן תתבצע העסקה בחתימה על חוזה בכתב, זאת רק לאחר מסירת טופס גילוי שיימסר בנפרד מהחוזה, ובו יפורטו התנאים המהותיים של העסקה - כגון פרטי העוסק, פירוט השירותים, המכשירים והציוד הכלולים בעסקה, פריסתם וזמינותם; אם מדובר בעסקה קצובה משך העסקה ומועד סיומה וכן פרטים לגבי הארכת העסקה; פרטים בדבר זכות הצרכן לבטל את החוזה תוך 30 יום מיום עשיית העסקה, פרטים לגבי אפשרות ביטול העסקה קודם למועד סיומה וכן פרטים לגבי מחירה הכולל של העסקה.

עוד מוצע לקבוע כי העוסק יצרף לטופס הגילוי טופס ביטול, לפיו לצרכן עומדת זכות ביטול של העסקה.

אחת הבעיות המרכזיות בתחום היא החתמת הקשישים והחולים על חוזים ארוכי-טווח לתקופה של 3 עד 5 שנים, ללא אפשרות לסיים את ההתקשרות בין הצדדים, או חיוב ב"קנס" כספי גבוה עד כדי תשלום מלוא התמורה במקרה של ביטול. הצעת החוק מבקשת לקבוע כי במקרה שהעוסק מחתים את הצרכן על עסקה לתקופה קצובה אשר לא ניתן להשתחרר ממנה בכל עת בהודעה מוקדמת, הזמן הסביר לכבילת הצרכן לא יעלה על שנה אחת.

לקראת יום הקשיש הבינלאומי שיצויין מחר (ה'), 1 באוקטובר, אומרת נוקד כי "יום זה מחדד את החשיבות והרגישות שיש להפגין כלפי אוכלוסיית הקשישים. הצעת החוק תעגן את זכויותיהם, כמו גם של עולים רבים אשר לפעמים מתקשים בקריאת חוזה בעברית, ותשים סוף להטעיות ומניפולציות שחברות רבות מבצעות כלפי אוכלוסיות אלה".

עוד אומרת נוקד כי בהיותה יו"ר השדולה למען הגמלאים היא קיבלה תלונות רבות על ניצול ומצוקה של קשישים, ולכן החליטה להילחם בתופעה.

צרו איתנו קשר *5988