בקשה לייצוגית של בעלי אג"ח ט': "אפריקה הטעתה בתשקיף"

טוענים: "אפריקה ומנהליה הובילו משקיעים מקרב הציבור בכחש להשקיע כספם בהשקעה שהוצגה כהשקעה סולידית וקצרת-טווח - והתבררה כהשקעה חסרת תוחלת, פשוטו כמשמעו"

מחזיק אג"ח ט' של אפריקה ישראל הגיש לבית המשפט המחוזי בתל-אביב בקשה לאישור תביעה ייצוגית נגד החברה, בעל השליטה לב לבייב, המנכ"ל איזי כהן ואחרים, בטענה שבדיעבד מתברר כי הדיווחים שמסרו לציבור בתשקיף היו כוזבים. "עסקינן בפרשה חמורה מאין כמותה, שבה אפריקה ומנהליה הובילו משקיעים מקרב הציבור בכחש להשקיע כספם בהשקעה שהוצגה כהשקעה סולידית וקצרת טווח והתבררה כהשקעה חסרת תוחלת, פשוטו כמשמעו", נטען בבקשה.

באמצעות עוה"ד יורי נחושתן, גבי ספרן ועופר יובל טוען בנימין אסולין, שמכר אג"ח בהפסד של 56 אלף שקל, כי בעוד כולם עוסקים בניסיונה של אפריקה לכפות על בעלי האג"ח תנאי פירעון שונים מהמובטח, במסגרת המו"מ על הסדר החוב, נשכח ציבור מחזיקי האג"ח שכבר מכרו אותו בהפסד.

"מדובר במשקיעים מהציבור שרכשו אג"ח קצרות טווח מסדרה ט', מתוך אמון במצגיה הברורים והחד-משמעיים של אפריקה אודות יכולתה וכוונתה לשלם להם את כספם בתוך זמן קצר ומצאו עצמם לפתע אל מול הודעתה כי לא תשלם להם את כספם; הודעה המנוגדת לכל הדיווחים הרשמיים שלה שעל פיהם רכשו את אגרות החוב".

לטענתו, בדיעבד התברר שדיווחי החברה, עליהם אחראים מנהליה והדירקטורים שלה, "לא היו אלא דיווחי כזב, הנגועים בהסתרה מכוונת או רשלנית, בבחינת פרטים מטעים ומהותיים ביותר בתשקיף לציבור... תוך העדפת אינטרסים של משקיעים מוסדיים עתירי ממון, קשרים והשפעה, רשמה אפריקה למסחר את אג"ח ט', ללא מתן גילוי מלא ונאות אודות מצבה הפיננסי ואודות האפשרות הסבירה כי לא יהיה ביכולתה לפרוע אותה במועד".

מצב זה, טוען התובע, הוביל חזק ממחזיקי האג"ח להקטין את נזקיהם ולמכור את אחזקותיהם בהפסד ניכר, עליו הוא מבקש לתבוע פיצוי בשמם.

הוא מבקש לייצג את רוכשי האג"ח בחודשים יוני-אוגוסט שמכרו אותו בין סוף אוגוסט לסוף אוקטובר. "מדובר בקבוצה גדולה של משקיעים מהציבור שנגרמו להם נזקים ניכרים המצטברים למיליוני או עשרות מיליוני שקלים, אם לא למעלה מכך. ברם, מה שמייחד קבוצה זו לעומת המחזיקים הנוכחיים של אג"ח ט', הוא התגבשותו של הנזק והאפשרות הפשוטה לכימותו". (ת"צ 09-11-33461)

צרו איתנו קשר *5988