81% מהמנכ"לים בעולם בטוחים בסיכוי לתוצאות חיוביות השנה

סקר המנכ"לים של PwC שהוצג בפורום הכלכלי העולמי בדאבוס: כ-40% מהמנכ"לים בעולם מתכננים להגדיל מצבת העובדים ב-2010 ■ החשש הגדול ביותר של 65% מהמנכ"לים הוא מאפשרות למיתון עולמי מתמשך

סקר המנכ"לים הגלובלי ה-13 של פירמת רואי החשבון, המס והייעוץ PwC
המוצג בפורום הכלכלי-עולמי בדאבוס מצביע על כך שאמון המנכ"לים חוזר לעלות עם היציאה מהמיתון, ניכרת התאוששות מהירה יותר בשווקים המתעוררים, מול נקיטת זהירות במדינות המפותחות, זאת, לאחר תחזיות עגומות בשנה שעברה.

על פי הסקר כ-40% מהמנכ"לים בעולם מתכננים להגדיל מצבת העובדים ב-2010. הסקר נערך בקרב 1,192 ראשי חברות מ-52 מדינות שונות. ממצאיו פורסמו במסגרת הכינוס השנתי של "הפורום הכלכלי העולמי" המתקיים בדאבוס, שווייץ.

העלייה ברמת הביטחון באה לידי ביטוי, בין היתר, בכוונה של חברות להגביר את גיוס העובדים, כש-40% מהמנכ"לים שהשתתפו בסקר, צופים להגדיל את מצבת העובדים השנה. מנגד, 25% מהמנכ"לים מתכננים קיצוץ משרות בשנה הקרובה, ירידה לעומת כמחצית משיעור המשתתפים שתכננו פיטוריי עובדים בשנה האחרונה. כמחצית מהמנכ"לים באזור אסיה-פסיפיק ובקנדה מבקשים לגייס עובדים ב-2010, כשבברזיל נתון זה מגיע לכ- 60%. בבריטניה, כחמישית מהמנכ"לים צופים כי מצבת העובדים תגדל ביותר מ-8% בשנת 2010.

הסקר מצא כי 81% מהמנכ"לים ברחבי העולם בטוחים בסיכויי החברות, שבראשן הם עומדים, להשיג תוצאות חיוביות ב- 2010, בעוד ש- 18% אמרו כי נותרו פסימיים. זאת, בהשוואה ל-64% שאמרו לפני שנה כי הם בטוחים בהשגת תוצאות חיוביות ו- 35% שהיו פסימיים. 31% מהמנכ"לים אמרו שהם "בטוחים מאד" בנוגע לסיכויי ההצלחה שלהם, עלייה של 10% בהשוואה לשנה שעברה, שהייתה נקודת השפל באמון המנכ"לים מאז ש- PwC החלה לערוך את הסקר.

הסקר הציג הבדלים בולטים מאד ברמות הביטחון בין מנכ"לים בשווקים מתעוררים לבין אלו במדינות המפותחות, הממחישים גם את מידת השפעת המיתון העולמי על המדינות השונות. בצפון אמריקה ובמערב אירופה, לדוגמה, כ- 80% מהמנכ"לים אמרו שהם בטוחים בקיומה של צמיחה בשנה הקרובה. לעומת זאת, 91% באמריקה הלטינית ובסין/הונג קונג, וכ-97% בהודו היו בטוחים בקיום צמיחה.

במבט לטווח ארוך יותר, התוצאות היו שוות בין האזורים. בסך הכל, יותר מ-90% מהמנכ"לים הביעו ביטחון בצמיחה במהלך שלוש השנים הקרובות. תוצאות אלו, כשאנו עומדים בפתחו של העשור החדש, כמעט זהות לרמת הביטחון שהביעו המנכ"לים בסקר PwC בשנת 2000. עם זאת, לפני 10 שנים, הפילוח הכלכלי היה שונה מאד, עם 42% מהמנכ"לים בצפון אמריקה שהביעו אופטימיות גבוהה מאד כפליים מאשר עמיתיהם באסיה.

ביחס לעתיד, אמרו כ- 60% מהמנכ"לים כי הם צופים התאוששות בכלכלה המקומית שלהם, שתתחיל רק במחצית השנייה של 2010 או מאוחר יותר. זאת בעוד שכ-13% אמרו שההתאוששות כבר החלה, ו-21% אמרו שההתאוששות תתחיל במחצית הראשונה של השנה הנוכחית. החזרה לצמיחה הייתה מהירה יותר בסין, שם 67% מהמנכ"לים אמרו שההתאוששות החלה ב-2009. עם זאת, שני שלישים מהמנכ"לים בארה"ב ויותר מ-70% במערב אירופה אמרו ששינוי המגמה בכלכלה לא יחל לפני מחצית 2010.

"החששות הכבדים מהתמוטטות הכלכלה העולמית פחתו והמנכ"לים אופטימיים יותר ביחס לסיכויי החברות שלהם", אמר דניס מ. נאלי, היו"ר העולמי של רשת פירמות PwC, "עם זאת, אמון המנכ"לים נפגע כתוצאה מהתאוששות איטית וההשפעה של קיצוצים דראסטיים וצעדים אחרים שנועדו לאפשר הישרדות במהלך המיתון. ההתאוששות בשווקים המתעוררים היא בבירור מהירה יותר מההתאוששות במדינות המפותחות. החברות בעלות הסיכויים הטובים ביותר להתאוששות מוקדמת הן אלה שמצליחות להתנהל במיתון תוך מבט קדימה לתקופת ההתאוששות".

"ההתאוששות תתרחש בעיתוי שונה בכל אזור גיאוגרפי ובכל ענף כלכלי", אמר נאלי. "בכמה שווקים מתעוררים ההתאוששות כבר החלה. עם זאת, המנכ"לים במדינות שנפגעו מהמשבר במידה הרבה ביותר, צופים כי השפעותיו יימשכו במהלך כל שנת 2010 ואף לאחר מכן. המנכ"לים צריכים לשנות את הלך המחשבה ולהתמקד בהחלטות אסטרטגיות להשקעה בצמיחה שתעניק להם יתרון תחרותי".

חשש מהעתיד לבוא

החשש הגדול ביותר של מנכ"לים מכל רחבי העולם הוא מאפשרות למיתון עולמי מתמשך (65%), ולאחר מכן החשש מרגולציית-יתר (60%). יותר מנכ"לים "חוששים מאד" מרגולציית יתר (27%) מאשר כל איום אחר על הצמיחה העסקית. בין האיומים העסקיים האחרים, מהם חוששים המנכ"לים, ניתן למנות אי-יציבות בשוקי ההון ותנודתיות בשערי המטבעות. בקצה האחר של הרצף, פחות משליש מהמנכ"לים מרחבי העולם ציינו את החשש מטרור ומכשל בתשתיות כאיומים על הצמיחה.

יחסי אהבה-שנאה עם גורמי הרגולציה

המנכ"לים הביעו דעה ברורה ביחס לאיום רגולציית היתר. יותר משני שלישים מהמנכ"לים אינם מסכימים עם הטענה כי ממשלות הפחיתו את עומס הרגולציה הכולל. הם גם מתנגדים לבעלות ממשלתית במגזר הפרטי, אפילו בזמנים הגרועים ביותר. כמעט מחצית מסכימים לכך שבעלות ממשלתית מסייעת לייצב ענף כלכלי במהלך משבר. מנכ"לים משני מגזרים קיבלו תמיכה ממשלתית משמעותית במהלך המשבר, והם יצרני הרכב והבנקים. מנכ"לים אלו העריכו במידה הרבה ביותר את יתרונות הבעלות הממשלתית בעיתות משבר.

במקביל, המנכ"לים היו אופטימיים ביחס למאמצי ממשלות לטפל בסיכונים המערכתיים כגון, הסיכון למשבר כלכלי נוסף. 65% מהמנכ"לים מסכימים כי שיתוף פעולה בתחום הרגולציה יסייע להפחית סיכונים מערכתיים.

מאבק בהשפעות המיתון

כדי להתמודד עם המיתון, כמעט 90% מהמנכ"לים אמרו שהחברות שלהם נקטו יוזמות התייעלות בשנת 2009, כשבראש מובילים מנכ"לים מארה"ב, ממערב אירופה ומבריטניה. כמעט 80% מכלל המנכ"לים המשתתפים אמרו שהם מתכוונים לקצץ בעלויות במהלך שלוש השנים הבאות.

אמון הציבור והתנהגות הלקוחות

אחד ויותר מכל ארבעה מנכ"לים מאמין שמוניטין הענף בו הם פועלים הוכתם בעקבות המשבר. עם זאת, 61% מהמנכ"לים במגזרי הבנקאות ושוקי ההון אמרו שחלה נפילה באמון כלפי הענף שלהם.

כמעט מחצית מהמנכ"לים חוששים שהמיתון גרם לשינוי מתמיד בהתנהגות הצרכנים. רבים אומרים שצרכנים ישימו דגש רב יותר על המוניטין החברתי של החברה (64%), ישקיעו פחות ויחסכו יותר (63%) או יהיו פעילים יותר בפיתוח מוצרים (60%).

ניהול סיכונים

תחום ניהול הסיכונים תפס מקום משמעותי יותר מבעבר בקרב המנכ"לים, בעקבות המיתון. 41% מהמנכ"לים מתכננים לבצע שינויים משמעותיים בגישה שנוקטת החברה שלהם בתחום ניהול הסיכונים, ועוד 43% דווחו על תוכניות לערוך שינויים בתהליכים שלהם.

דירקטוריונים מעורבים כיום יותר בהיבטי מפתח בניהול, כגון הערכת סיכונים אסטרטגיים, ניטור החוסן הפיננסי ופיקוח על אסטרטגיית החברה.


התחממות כדור הארץ

יותר מ-60% מהמנכ"לים אמרו שהחברות שלהם מכינות יוזמות להתמודדות עם השפעת התחממות כדור הארץ, ומאמינים שמאמצים אלו ישפרו את מוניטין החברה שלהם. המיתון כמעט ולא השפיע על התנופה הירוקה, ו-61% מהחברות המפעילות יוזמות בתחום שינוי האקלים לא שינו את התוכניות האסטרטגיות שלהם בעקבות המיתון ו-17% העלו השקעות כאלו בשנה שעברה.

"המנכ"לים יצאו בחודשים הקרובים ממצב ההישרדות בו היו שרויים בעקבות המיתון. הדבר שהמנכ"לים מתחרטים עליו ביותר בקשר להתמודדותם עם המיתון הוא, שלא הבינו לגמרי את הסיכונים, ושלא הצליחו להגיב מהר יותר", אמר נאלי. "החשיבות של ניהול הסיכונים היא אחד הלקחים מהמשבר הכלכלי. מנכ"לים לומדים לאזן בין ניהול סיכונים לבין החלטיות וגמישות תוך כדי ניסיונותיהם לחזור לנתיב של שגשוג".

צרו איתנו קשר *5988