בריטניה חתכה את תחזית הצמיחה ל-3%; הליש"ט נופלת 1%

בנוסף, צופים בבריטניה שהאינפלציה תחטיא את היעד ב-2012, מה שמאותת על כך שהכלכלה הבריטית תזדקק לחבילת תמריצים נוספת ■ בשנה הקרובה האינפלציה תעלה בשל הגדלת נטל המס אך ב-2012 תיפול ל-1.5% לעומת יעד של 2%

הבנק המרכזי בבריטניה חתך את תחזית הצמיחה לשנת 2012 ל-3% לעומת תחזית לצמיחה של 3.6% שפירסם במאי. בנוסף צופה הבנק המרכזי אותו מוביל הנגיד מרווין קינג כי האינפלציה תחטיא את היעד ב-2012, מה שמאותת על כך שהכלכלה הבריטית תזדקק לחבילת תמריצים נוספת. להערכת הבנק האינפלציה תהיה תוך שנתיים בשיעור של 1.5%, נמוכה יותר מהיעד של 2%.

נציין כי תחזית הצמיחה של הבנק המרכזי ל-2012 עדיין גבוהה יותר מהתחזית של הממונה על התקציבים באוצר הבריטי אשר עומדת על 2.8%.

"קיים סיכוי גבוה יותר כי האינפלציה תהיה נמוכה מהיעד ולא גבוהה ממנו במחצית השניה של תקופת התחזית" נאמר בדו"ח האינפלציה שפורסם היום בלונדון. עוד נכתב ע"י ועדת המדיניות המונטירית של הבנק המרכזי כי הסיכונים לצמיחה "צפויים להכביד" וכי היא "ניצבת מוכנה להגיב לכל כיוון על פי אופן ההתפתחויות במאזן הסיכונים".

"בעוד שהאינפלציה צפויה לעלות מהר יותר מכפי שחזינו קודם בשנה הבאה בגלל העלאת מסי המכירה, היא צפויה ליפול במחצית השניה של התקופה הנסקרת מתחת ליעד על רקע השפעת הכבדת הנטל המתמשכת על העלויות והמחירים שישפיעו על החברות".

תחזיות האינפלציה של הבנק המרכזי מבוססות על ציפיות המשקיעים לכך שהריבית תעלה ל-1% ברבעון הרביעי של 2011 ול-1.9% עד סוף שנת 2012. גם במידה והריבית תישאר על כנה עדיין מצפים המשקיעים כי האינפלציה תהיה נמוכה מיעד התחזיות הדו-שנתי של הבנק המרכזי.

נציין כי הצמיחה הכלכלית עלתה ברבעון השני של השנה ל-1.1%, רמתה הגבוהה ביותר מזה 4 שנים. ועדיין, קינג אמר ב-28 ביולי כי מנהלי המדיניות "חייבים להיזהר לא לראות יותר מדי במספר בודד", מאז הצביעו הנתונים כי קצב הצמיחה האט, מה שמגביר את הלחץ על הבנק המרכזי שלא להדק את מדיניותו המוניטרית.

כאשר גוברים הסמנים לכך שהכלכלה העולמית מאטה, הודיע אתמול גם ה'פד' בארה"ב על כוונתו לסגת מאסטרטגיית היציאה מתוכניות החילוץ, ועל כוונתו להמשיך בהחזקותיו באג"ח ממשלתיות על מנת לעודד את ההתאוששות הכלכלית. בבריטניה התגלתה מחלוקת בין קובעי המדיניות ביחס לתחזית האינפלציה, על אף שקיצוצי התקציב הממשלתי מעיבים על הצפי להתאוששות הכלכלית.

נציין כי ב-5 באוגוסט הודיע הבנק המרכזי של בריטניה על המשך תוכנית רכישת המשכנתאות בהיקף של 200 מיליארד ליש"ט ושמר על ריבית הבסיס במדינה בשפל היסטורי של 0.5%.

עם פרסום ההודעה צונחת הליש"ט ב-1% כנגד הדולר והירידות בפוטסי גברו ומסתכמו כעת ב-1.7%.

הכתובת נמצאת על הקיר

רונן מנחם, מנהל יחידת ההשקעות והאסטרטגיה בבנק מזרחי טפחות אומר בתגובה כי "ההערכות החדשות של הבנק המרכזי של בריטניה, לפיהן התוצר יגדל פחות מההערכות המוקדמות וקצב האינפלציה יהיה מתחת לתחום היעד ב-2012 קשות, בעייתיות, אך חרף הפיחות המהיר בשער הליש"ט והירידות במניות הבריטיות בעקבות ההודעה, הכתובת, במקרה זה, נמצאת על הקיר".

לדבריו "זה מספר חודשים הולכות ונחלשות האינדיקציות לפעילות העתידית בבריטניה. הן ממשיכות לאותת על גידול בתוצר, אך בקצב פוחת והולך. ניתן להזכיר, בהקשר זה, את מדד קונפרנס בורד, שהצביע אתמול על נסיגה בצבר ההזמנות אצל החברות ובהלך הרוח של משקי הבית, בצד ירידה נוספת בהפרשי תשואות הפדיון (בין איגרת החוב הממשלתיות ל-10 שנים לבין הריבית) ובמדדי המניות. הירידות הללו מהוות אינדיקציות לכך שהציבור מעריך שקצב ההתאוששות הכלכלית יפחת".

ואכן מציין מנחם "מדד מנהלי הרכש בתעשייה מצביע על התרחבות, אך התפוקה ממשיכה להיות נמוכה בהשוואה למצב ערב המשבר. בענפי השירותים מסתמנת תאוטה בעסקים החדשים ובתעסוקה, המעלה ספקות לגבי קצב ההתרחבות הנוכחי במבט למחצית השנייה של השנה נראה כי הממשלה השאפתנית החדשה בבריטניה תיתקל בסביבה עסקית וכלכלית מאתגרת ביותר בניסיונה להפחית את גירעון העתק בתקציבה, שעה שהנתונים מצביעים על משק הזקוק דווקא לתמריצים נוספים".

"למעשה, בריטניה, הכלכלה השנייה בגודלה באירופה, מבקשת לצמצם ב-8.6 אחוזים מהתוצר את הגירעון בתקציבה בתוך 5 שנים, דווקא כשקרן המטבע הבינלאומית צופה שההפרש בין התוצר שהמשק הבריטי מסוגל לו לבין התוצר בפועל יהיה גבוה ויסתכם, בממוצע, ב-4% כמעט. מצב מעין זה מגביר את החששות לגבי התעסוקה ולוחץ כלפי מטה את קצב האינפלציה".

"מדובר, בשלב זה, כמעט בניסיון לרבע את המעגל. במצב דברים זה, בדומה לעמיתו בארצות הברית, יתקשה הבנק המרכזי של בריטניה להפסיק לתמוך במשק באמצעים נוספים, פרט לכלי הריבית שכבר מוצה, ובראשם רכישת איגרות חוב לסוגיהן".

[לטבלת שערי חליפין]

צרו איתנו קשר *5988