פרשת קם: עיתונאי "הארץ" אורי בלאו חזר לישראל

עפ"י ההסדר עמו התחייב בלאו לשוב לארץ ולהתייצב במשטרה תוך 48 שעות ממועד הגעתו, וזאת לצורך חקירתו באזהרה בנושא החזקת המסמכים הסודיים שקיבל מענת קם

עיתונאי "הארץ" אורי בלאו חזר היום (א') לישראל בעקבות הסכם שנחתם בין באי-כוחו לבאי-כוח המדינה. כזכור, בעקבות פרסום מסמכים סודיים בעיתון "הארץ" על-ידי בלאו נפתחה חקירה במטרה לאתר את מי שנטל מסמכים סודיים אלה ללא רשות והעבירם לתקשורת.

בספטמבר 2009 נחתם הסכם ובו התחייב בלאו להעביר לשב"כ את כל המסמכים הסודיים המצויים ברשותו, כולל אלה שלא פורסמו ברבים. בעקבות ההסכם העיתונאי מסר לשב"כ כ-50 מסמכים סודיים.

בתחילת חודש דצמבר 2009 נחקרה ענת קם בפרשה והתברר כי הוציאה מהצבא מעל 2000 מסמכים, ומתוכם מסרה לבלאו, על-פי דבריה, מאות רבות של מסמכים, חלקם הניכר סווג כמסמכים "סודיים ביותר" ו"סודיים". בעקבות הודאתה וראיות נוספות שהושגו בפרשה הוגש נגד ענת קם כתב אישום, בו יוחסו לה עבירות של איסוף, החזקת ומסירת ידיעות סודיות מתוך כוונה לפגוע בביטחון המדינה.

לאור דבריה של קם נדרש בלאו להגיע לחקירה במשטרה, אך עקב שהותו בחו"ל וסירובו להגיע ארצה, לא ניתן היה לחוקרו.

נציגי המדינה ניהלו עם בא-כוחו של בלאו, עו"ד מיבי מוזר, משא-ומתן ממושך כדי להסכים על חזרתו לישראל ולמסירת המסמכים שקיבל מענת קם לידי הרשויות. בשלב הראשון קיבלו נציגי המדינה מבלאו את כל המסמכים שקיבל לדבריו מענת קם. במסגרת זו בלאו העביר למדינה מעל 1,500 מסמכים שקיבל מענת קם, ובהם מאות מסמכים המסווגים "סודי" ו"סודי ביותר" .

בהמשך נוהל משא-ומתן בעניינים נוספים עד לחתימת הסדר בין הצדדים. לדברי משרד המשפטים, ברקע ההסדר עמד הרצון להבטיח את ביטחון המדינה, מחד גיסא, ואת יכולת העיתונאי לשמור על חיסיון מקורותיו, מחד גיסא.

על-פי ההסדר שנחתם התחייב בלאו לשוב לארץ, והודיעו לו כי עליו להתייצב במשטרה תוך 48 שעות ממועד הגעתו, לצורך חקירתו באזהרה, בנושא החזקת המסמכים הסודיים שקיבל מענת קם.

בלאו התחייב כי יתייצב לחקירה משותפת של השב"כ ומשטרת ישראל, כפי שיידרש ובנוסף גם הצהיר כי לא נותר בידיו אף אחד ממסמכים אלה, בכל פורמט שהוא. בנוסף הוא התחייב לעבור בדיקת פוליגרף לשם בדיקת אמיתות הצהרותיו - אם יידרש לכך.

הפרקליטות הודיעה כי החקירה בנושא החזקת המסמכים הסודיים על-ידי בלאו ללא רשות תימשך ככל שיידרש, ובסיומה יועבר החומר לפרקליטות כדי שתישקל העמדתו לדין פלילי. זאת, לכאורה, בניגוד להסכם הראשון שנחתם עמו ב-2009.

משרד המשפטים הודיע כי "נוכח רגישות הנושא, העובדה כי מדובר בעיתונאי, והעובדה שההסכם הקודם עם בלאו נערך על דעת היועמ"ש הקודם מני מזוז, הרי שההחלטה אם להעמיד את בלאו לדין תתקבל על-ידי היועץ המשפטי לממשלה, יהודה וינשטיין, בכפוף לשימוע".

צרו איתנו קשר *5988