בג"ץ יכריע: מי יבחר את המוסכניק או את שמאי הרכב?

עתירה שהוגשה לפני יותר משנה כנגד איגוד חברות הביטוח והמפקח על הביטוח, בקריאה לאפשר חופש בחירה בבחירת שמאים ומוסכים מול חברות הביטוח, תגיע לדיון בתחילת נובמבר

מי רשאי לבחור את זהות המוסכניק או השמאי שיטפלו ברכב במקרה של תביעה? ב-1 בנובמבר תעלה הסוגיה לדיון בבג"ץ, לאחר שהמועצה הישראלית לצרכנות, איגוד שמאי הביטוח ואיגוד המוסכים בישראל עתרו בנושא - באמצעות משרד עורכי הדין יוסף תוסיה כהן ושות' - כנגד חברות הביטוח (המאוגדות באיגוד חברות הביטוח) וכנגד המפקח על הביטוח במשרד האוצר.

זאת בבקשה למתן צו על-תנאי שיורה למפקח לתקן את הסדר השמאים באופן אשר יאזן את השיקולים הצרכניים של ציבור המבוטחים עם אלה של חברות הביטוח, ברוח "בג"ץ השמאים" אשר קבע בעבר כי שמאי הבית של חברות הביטוח מצויים במצב של ניגוד עניינים.

העותרים קוראים למפקח על הביטוח לבטל את רשימות שמאי החוץ של חברות הביטוח ולהחליפן ברשימה הכוללת את כלל השמאים בעלי הרישיון בישראל.

רק כך, טוענים העותרים, יימנע ניגוד העניינים המובנה שנוצר כתוצאה מהמתח בין האובייקטיביות לה מחויב שמאי החוץ, לבין המצב הנוכחי בו חברות הביטוח אחראיות למעשה לפרנסתם של אותם שמאים מוכרים.

ביטול רשימות השמאים, טוענים העותרים, יאפשר לכל מבוטח לבחור שמאי הרצוי לו ללא התערבות המבטחים ויאפשר שמירה על אובייקטיביות ועל האינטרס הצרכני כאחד.

מהמסמכים שצורפו לעתירה עולה כי בעמדה זו תומכים גם הרשות להגבלים עסקיים וגם משרד התחבורה.

בנוסף מציגים העותרים בפני בית המשפט תלונות ועדויות שהצטברו בשנים האחרונות, לפיהן השמאים ברשימות חברות הביטוח פועלים מתוך חשש ואיום על פרנסתם - כיוון שעליהם לעמוד בקריטריונים שמציבות חברות הביטוח.

לטענת העותרים, שמאי שמאשר שומות בהיקפים גבוהים מהממוצע, "מוזהר" על-ידי הממונה עליו ועלול להיפגע כלכלית - וכך נוצרת תלות הפוגעת בצרכנים: השמאים לוחצים על המוסך להקטין את עלויות התיקונים כדי לא לאבד את פרנסתם, והמוסכים נאלצים להיכנע לשמאים כדי לא לאבד עבודה.

במצב זה, טוענים העותרים, תיקונים של רכב לאחר תאונות דרכים עלולים להתבצע מתחת לרמה המקצועית הנדרשת, ואף להוות סיכון בטיחותי של ממש.

צרו איתנו קשר *5988