תוכנית תגמול בבינלאומי: הבכירים לא ייקנסו על ביצועים גרועים

בתשואה מתוקננת של 10% יגיע התגמול השנתי הכולל (בונוסים ואופציות) למנכ"לית סמדר ברבר-צדיק לסכום של 1.1 מיליון שקל

בניגוד לרוח הנחיות בנק ישראל, תוכנית התגמול החדשה לבכירי הבנק הבינלאומי אינה כוללת מרכיב של בונוס שלילי - כפי שנקבע בבנק לאומי ובבנק הפועלים. המשמעות - בשנים טובות יקבלו המנהלים בונוס, אך בשנים רעות לא ייקנסו על ביצועים גרועים.

אתמול (ג') בערב - בשעה שבדרך כלל בנקים לא נוהגים לדווח בה הודעות משמעותיות - הודיע הבנק הבינלאומי, שבבעלות צדיק בינו, על אישור תוכנית תגמול חדשה ארוכת טווח לבכירי הבנק. התוכנית החדשה תחול על היו"ר ז'אק אלעד, המנכ"ל סמדר ברבר צדיק, שבעת חברי ההנהלה והמבקר הפנימי. התוכנית כוללת גם הסכם פרישה לאלעד ולברבר צדיק, המקנה לשניהם פיצוי פרישה בשיעור של 200%. תנאיו של אלעד ייכנסו לתוקף רק לאחר אישורם באסיפה כללית.

1.1 מיליון שקל לברבר צדיק

מהתוכנית עולה כי בתשואה מתוקננת של 10% יגיע התגמול השנתי הכולל (בונוסים ואופציות) לברבר צדיק לסכום של 1.1 מיליון שקל, ולאלעד 768 אלף שקל. בתשואה מתוקננת של 11% יגיע התגמול לברבר צדיק לסכום של 1.4 מיליון שקל, ולאלעד למיליון שקל. בתשואה של 15% - המזכה במקסימום הבונוס האפשרי - תקבל ברבר צדיק 3.1 מיליון שקל, ואלעד יגיע ל-2.2 מיליון שקל.

גובה הבונוס השנתי ייקבע על פי התשואה המתוקננת. זו תחושב כממוצע משוקלל של התשואה המתואמת בשנה השוטפת (60%), התשואה בשנה שלפניה (30%) והתשואה בשנתיים שלפניה (10%). התשואה המתואמת בשנה השוטפת היא תשואת הבנק הבינלאומי, בתוספת השפעת השוואה ענפית. התשואה המתוקננת המינימלית המזכה בתגמול היא 8.5%, ומתחת לה לא יינתן תגמול שנתי. התשואה המרבית היא 15%. עם זאת, אם הבנק יציג תוצאות גרועות לא יחזירו הבכירים בונוסים כפי שנקבע בבנקים אחרים, כך שמשוואת התגמול חד-צדדית לטובת הבכירים.

בבינלאומי מסבירים כי אם תגיע התשואה המתוקננת ל-10% יגיע המענק הכולל לבכירים ל-4.9 מיליון שקל, בתשואה של 9% יגיע היקף התגמול הכולל ל-3.6 מיליון שקל ובתשואה של 11% יגיע ל-6.5 מיליון שקל המשקפים בונוס של 1.3 משכורות לאדם. בתשואה המרבית של 15% יגיע היקף התגמול לכל בכירי הבנק ל-9 מיליון שקל.

אופציות של עד 25%

נוסף על בונוסים יקבלו הבכירים אופציות בשיעור של עד 25% מהתגמול השנתי. שיעור האופציות המרבי יינתן בתשואה של 10.5% ומעלה. האופציות בגין השנה השוטפת יוענקו במנה אחת, ומועד ההבשלה יהיה בתום שנתיים ממועד הענקתן. מועד הפקיעה של האופציות יהיה בתום שלוש שנים ממועד הבשלתן. אופציות בגין 2011 יבשילו במארס 2014 ויפקעו ב-2017.

בראש הוועדה שהכינה את התוכנית עומד ד"ר אמנון גולדשמידט, דירקטור חיצוני בבינלאומי הנחשב מקורב לבינו. גולדשמידט, לשעבר המפקח על הבנקים, היה ב-1994-2005 סמנכ"ל בכיר בבנק דיסקונט. מ-2006 הוא מכהן כדירקטור בבינלאומי.

צרו איתנו קשר *5988