עובדי בנקים מעלו ב-5 מיליון שקל ב-2010, לעומת 47 מיליון שקל ב-2009

‎‎עפ"י המפקח על הבנקים, עד כה לקוחות פוצו ב-1.4 מיליון שקל, וחלק מהמעילות עדיין בטיפול‏

‎‎המפקח על הבנקים, דודו זקן, הגיש אתמול (א') את דוח המעילות השנתי לוועדת הכספים. מהדו"ח עולה כי היקף המעילות של עובדים במערכת הבנקאית עמד ב-2010 על 5 מיליון שקל, בהשוואה ל-47 מיליון שקל ב-2009 ול-33 מיליון שקל ב-2008.

הנזק במקרים שבהם נפגעו לקוחות הבנק כתוצאה מהמעילה עמד על 2.9 מיליון שקל, והפיצוי ששולם ללקוחות בגין המעילות הגיע ל-1.4 מיליון שקל. זאת, הואיל וחלק מהמעילות עדיין בטיפול.

‏"בכל המקרים שטופלו על-ידי הפיקוח על הבנקים, לא התגלו ממצאים מהותיים כגון פגיעה רחבה בלקוחות או ליקוי בקרה מהותי שעלול להוות איום על יציבות הבנק. לא נמצאו ממצאים שהצביעו על בעיה רוחבית במערכת הבנקאית", כותב בנק ישראל.

כיצד מעלו?

‏עוד עולה מהדוח כי ב-2010 נרשמו 20 דיווחים על מעילות במערכת הבנקאית, וכי 78% מהנזק שנגרם במעילות נבע מ-5 מקרים. מתוך המעילות שדווחו, 12 מקרים הועברו לטיפול המשטרה, ומקרה אחד הועבר לטיפול רשויות הפיקוח בחו"ל. ב-4 מקרים לא הסתיים הטיפול.

על-פי הדוח, כל המעילות הסתיימו בפיטוריו או בהשעייתו של העובד המועל. לשם השוואה, ב-2009 נרשמו 26 דיווחים על מעילות, ו-20 מקרים הועברו לטיפול המשטרה. ב-2008 נרשמו 16 דיווחים, ו-18 מהם הועברו לטיפול משטרתי.

‏בין המקרים המתוארים בדוח - משיכת כספים שביצע עובד בנק מחשבונות של לקוחות; הפקדת צ'קים שהתקבלו מעורכי דין בגין טיפול בחייבים בחשבונות אחרים ומשיכת כספים אלה לטובת העובד; משיכת כספים מחשבונות של לקוחות קרובי משפחה; אי-הפקדת כספים בחשבונות של לקוחות על-פי בקשתם; והגדלה עצמית של מסגרת האשראי.

‏‎‎דיווח מיידי

‏בנק ישראל מציג את הדוח לכנסת מדי שנה, על-פי סעיף 8ד'2 שהוכנס כתיקון לפקודת הבנקאות ביוני 2004. זאת, כלקח מקריסת הבנק למסחר ב-2002.

על-פי נוהל בנקאי תקין מספר 351 חייב בנק לדווח על מעילה בארץ תוך 7 ימים החל בנזק מינימלי של 15 אלף שקל, ובעבור אירוע בחו"ל 15 אלף דולר. כמו כן, נקבע כי על הבנק לדווח לבנק ישראל באופן מיידי על אירועים שבהם יש חשש לנזק של יותר מ-2% מהון הבנק, או לנזק הגדול מ-10 מיליון שקל (הנמוך מביניהם) או אירועים שבהם מעורבים עובדים בכירים.

צרו איתנו קשר *5988