הוארך רישיון החיפוש של הכשרה אנרגיה ב"שרה" ו"מירה"

הודיעה הלילה כי הממונה על הנפט האריך את תוקף רישיונותיה בשדות עד 13 ליולי 2012 ■ בתקופת ההארכה הכשרה אנרגיה תידרש להתחיל את הקידוח הראשון, עד 1.1.2012

חברת הכשרה אנרגיה , מקבוצת הכשרת הישוב בשליטתו של עופר נמרודי ובניהולו של אוהד מראני, יצאה הלילה (א') בהודעה לבורסה כי הממונה על ענייני הנפט במשרד התשתיות האריך את תוקף רישיונותיה לחיפוש גז טבעי בשדות "שרה" ו"מירה" עד ל-13 ליולי 2012.

הממונה על הנפט קבע כי בתקופת ההארכה על הכשרה אנרגיה להציג פרוספקטים סופיים בשני הרישיונות עד לחודש אוגוסט השנה. כמו כן, על החברה להתחיל את הקידוח הראשון ב-1.1.2012, ואת הקידוח השני לאחר השלמת הקידוח הראשון.

ברקע, נזכיר כי ביום ה' האחרון יצאה הכשרה אנרגיה בהודעה לבורסה כי משרד התשתיות לא מאשר את עסקת רישיונות חיפושי הנפט בין החברה לישראמקו . במסגרת העסקה, הכשרה אנרגיה אמורה הייתה לרכוש 10% מזכויות בשני רישיונות ימיים לחיפוש גז טבעי בשדה "דניאל" מישראמקו, וזאת בתמורה למתן אופציה לקניית 5% מזכויות ההשתתפות ברישיון הימי "שרה". הסקרים הסיסמיים שנערכו ב"דניאל" הצביעו על שני מבנים העשויים להכיל גז טבעי בכמות כוללת של 2.3 טריליון רגל מעוקבת (TCF), לפי הסתברות של 20%.

"שרה" ו"מירה" - הרישיונות המבטיחים ביותר

נציין כי "שרה" ו"מירה" (שטח כל אחד מהם, כ-40 ק"מ מערבית לחדרה, כ-400 קמ"ר) הם הרישיונות המבטיחים ביותר של הכשרה אנרגיה ושל שותפות הגז נפט מודיעין . ברישיונות, הנמצאים בסמיכות לפרוייקט "תמר" ול"דלית", התגלו מרבצי גז טבעי בכמויות גדולות.

הכשרה אנרגיה מחזיקה כידוע במספר רישיונות חיפוש: "מירה" (כ-54.2%), "שרה" (כ-54.2%), "דניאל מזרח" (10%), "דניאל מערב" (10%), ובאופציות לרישיונות "שמואל" (אופציה לקבלה של 11.5%) ו"בנימין" (אופציה לקבלה של 7.5%). בעוד מודיעין מחזיקה ב-19.28% מהזכויות ב"שרה" ו"מירה".

צרו איתנו קשר *5988