ועדת השרים אישרה: השוואת דמי הניהול בפנסיה לכולם

לפי הצעת החוק של ח"כ אמנון כהן חברה מנהלת תהיה רשאית להעניק הנחות בדמי הניהול על בסיס שוויוני ואחיד לכלל העמיתים

חברות המנהלות קופות גמל, קרנות פנסיה וביטוחי יפסיקו להבדיל בין שני סוגים של חוסכים לטווח ארוך - החזקים והמיוחסים והחלשים שמשלמים הרבה יותר. כך עולה מהצעת חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) (תיקון - הנחה מדמי ניהול וחובת גילוי),שהגיש ח"כ אמנון כהן (ש"ס) שאושרה בוועדת השרים היום (יום א').

נציין שכהן הגיש את אותה ההצעה לאישור הכנסת לראשונה ב-25 באוקטובר 2010. כעת, לאחר אישור ההצעה בוועדת השרים לענייני חקיקה היא צפויה לעבור בקריאה טרומית כבר בימים הקרובים אם כי הטיפול בהצעה לא ייעשה קודם ליציאת הכנסת לפגרת הקיץ.

לפי הצעת החוק, חברה מנהלת תהיה רשאית להעניק הנחות בדמי הניהול שיתבססו על סכום ההשקעה בקופה, משך ההשקעה בקופה או תנאי אחר שיקבע על ידי שר האוצר על בסיס שוויוני ואחיד לכלל העמיתים. על פי המנגנון המוצע על ידי כהן, ההנחה בגין כל תנאי שייקבע לא תעלה על 0.25% משווי נכסיו של העמית בקופה. כהן ממליץ כי הוראות אלו לא יחולו על הנחות שכבר ניתנו טרם כניסת החוק לתחולה כל עוד הפער בין דמי הניהול היקרים ביותר בקופה לבין דמי הניהול היקרים ביותר בקופה לא יעלה על 0.5%. נציין שרוב הקופות לא עומדות כיום במגבלה האמורה).

בשוק חוששים שהחלת ההצעה בפועל תוביל דווקא להתייקרות דמי הניהול הממוצעים, בעוד שלדעת כהן ואחרים החלת ההצעה תוביל להפחתת הסבסוד הצולב בין עמיתים בקופות ולתשלום הוגן יותר בשוק החיסכון הפנסיוני.

בכל אופן, כהן מציע לקבוע בנוסף כי החברה המנהלת תהיה חייבת לגלות את גובה דמי הניהול והתנאים למתן הנחות הן בעת ההתקשרות עם העמית, הן בדוחות התקופתיים שיישלחו לעמיתים והן באתר האינטרנט של החברה המנהלת. "כמו כן", מציין כהן, "מוצע בהצעת החוק ליצור שקיפות גם ביחס למערכת התמריצים שמובילה את הסוכנים והיועצים להמליץ על פעולות השקעה, וזאת על מנת לתת כלים בידי החוסכים בהערכת כדאיות ההשקעה".

בעבר האוצר בחן את האפשרות לקבוע מגבלה מרבית להנחות האפשריות בדמי הניהול בגופים המוסדיים - כלומר, קביעת פער מקסימלי בין דמי הניהול הגבוהים והנמוכים באותה קופה. ואולם, באוצר בחרו שלא להוביל רגולציה שכזו, בעוד שבשוק המוסדי המשיכו הגופים המנהלים לחזר אחר גופים חזקים עם הרבה עובדים והעניקו להם הנחות ניכרות. השיא היה במכרז הפנסיוני לאנשי צבא הקבע בסופו זכתה הראל לאחר שהתחייבה לגבות מאנשי צבא הקבע דמי ניהול אפסיים של 0.0018% מהצבירה בלבד. זאת לעומת דמי ניהול ממוצעים של מעל ל-1% מהצבירה לשנה (הכוללים גם קבוצות אחרות שזוכות לדמי ניהול נמוכים כתוצאה מהנחות אטרקטיביות, כמו גם לקוחות בודדים המשלמים הרבה יותר) - הגבוהים ביותר מפי 600 מכפי שישלם איש צבא הקבע.

דמי הניהול המקסימליים המותרים היום בקופות גמל עומדים על 2% מהצבירה (ללא דמי ניהול מהפרמיה השוטפת) בעוד שדמי הניהול המקסימליים המותרים לגבייה בביטוחי המנהלים עומדים על עד 2% מהצבירה או במבנה אחר של עד 2% מהצבירה ועד 13% מהפרמיה ביחס יורד הפוך. בפנסיה מותרים דמי הניהול המקסימליים של 0.5% מהצבירה ו-6% מהפרמיה. נציין כי בימים אלה מוביל האוצר שינוי דמי הניהול המקסימליים בגמל ובביטוחי המנהלים ל-1.2% מהצבירה ו-5% מהפרמיה, לשנה.

צרו איתנו קשר *5988