הצעת חוק: פעילות קרנות פילנתרופיות תוסדר בחוק החברות

במשרד המשפטים מציינים כי בבסיס התיקון לחוק עומד "הרצון לעידוד הנתינה ולחיזוק המגזר השלישי" ■ ‏לפי ההצעה יגובש מודל תאגידי מיוחד לפי 3 סוגים של קרנות לתועלת הציבור

‎‎משרד המשפטים מציע להסדיר בחקיקה במסגרת חוק החברות את פעילותן של קרנות פילנתרופיות הפועלות לתועלת הציבור.

תזכיר חוק, המהווה תיקון לחוק החברות, הופץ היום (ג') על-ידי מחלקת ייעוץ וחקיקה (כלכלי-פיסקלי) במשרד המשפטים, באישורו של שר המשפטים, יעקב נאמן.

במשרד המשפטים מציינים כי בבסיס התיקון לחוק עומד "הרצון לעידוד הנתינה ולחיזוק המגזר השלישי ופעילותו".

‏קרנות פילנטרופיות הן חברות לתועלת הציבור, שבתקנונן נקבעו רק מטרות של מימון חברות לתועלת הציבור ועמותות הפועלות למטרות ציבוריות, ושהוכרו ככאלה על-ידי רשם ההקדשות הפועל ברשות התאגידים.

‏לפי הצעת החוק, יגובש מודל תאגידי מיוחד לקרן, לפי 3 סוגים של קרנות לתועלת הציבור: (1) קרן משפחתית לתועלת הציבור - שנועדה ליצור מסגרת תאגידית לפעילות פילנתרופית של משפחה בודדת או מספר משפחות, המהוות את מקור המימון שלה; (2) קרן בניהול פרטי לתועלת הציבור - שנועדה לאפשר קבלת תרומות מתורמים גדולים, המעוניינים בניהול תרומותיהם על-ידי קרן מסוימת. קרן זו מתאימה גם להוות מסגרת מתאימה, בין היתר, לפעילות של קרן לצד תאגיד; (3) קרן בניהול ציבורי לתועלת הציבור - שאינה נשלטת על-ידי גורם כלשהו, ושלתורמים לה אין השפעה על הניהול או החלוקה בפועל של כספי הקרן, והיא תהיה רשאית לגייס כספים מהציבור.

‏כדי להבטיח כי רוב כספי הקרן יופנו להגשמת המטרות הציבוריות, נקבעו בהצעת החוק מנגנונים פנימיים וחיצוניים, ובהם: שילוב דירקטורים בלתי תלויים, מינוי גורמי ביקורת פנימית, חיוב הקרנות לחלק בכל שנה שיעור מסוים משווי נכסיהן, חיוב הקרנות להשקיע את עודפיהן בהשקעות סולידיות, הגבלת הוצאות התקורה של הקרנות והחלת חובות דיווח לרשות התאגידים ולציבור.

בנוסף, מבקשת הצעת החוק להחיל כללי ממשל תאגידי מסוימים על חברות לתועלת הציבור ועל עמותות.

צרו איתנו קשר *5988