מדוע משנה משרד האוצר הנחיה שהיטיבה עם מבוטחים?

חברות הביטוח יפעלו להארכת תקופת החיסכון בפוליסות מבטיחות תשואה, זאת בלחץ אגף החשכ"ל ■ ההנחיה היתה יוצרת עלויות גבוהות למדינה מאחר שהבטיחה תשואה למבוטחים ע"י אג"ח מיועדות

אגף שוק ההון, ביטוח וחיסכון באוצר הופך הנחיה שהוציא רק ביוני השנה ומבטל בכך זכויות שהעניק לשורה ארוכה למדי של מבוטחים מוקדם יותר השנה. זאת, בעקבות לחץ אגף החשכ"ל באוצר שמבקש למנוע הגדלה לא מתואמת בהתחייבויות המדינה.

ל"גלובס" נודע כי פרופ' עודד שריג, הממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון, צפוי להוציא בקרוב הנחיה בדבר המדיניות לפיה יפעלו חברות הביטוח בנוגע להארכת תקופת החיסכון בפוליסות ביטוח מבטיחות תשואה (המגובות באג"ח מיועדות שהנפיקה להן המדינה, בשם אג"ח ח"ץ) במקרה שבו המבוטח מבקש לעשות כן.

ביוני האחרון שלח שריג למנהלי חברות הביטוח הנחיה קצרה. על פי ההנחיה, מבוטחים שהגיעו לסוף התקופה הנקובה בפוליסה אך החליטו להמשיך ולחסוך ולדחות את קבלת התשלום המגיע להם מחברת הביטוח, יוכלו ליהנות מאותה הבטחת התשואה שנקבעה בפוליסה שלהם (הטבה ממשית וחשובה) גם בגין יתרת החיסכון שהצטבר. האוצר קבע אז כי תשלום התשואה המובטחת יהיה בהתאם לתנאי הפוליסה המקוריים, לרבות מקדמי ההמרה הנקובים בפוליסה. הנחיה זו נתפסה כגורפת ורלבנטית לכל המבוטחים השכירים (בביטוחי המנהלים), העצמאים ובביטוחי פרט, שיבקשו זאת.

מופתעים באוצר

ההוראה האמורה של הפיקוח על הביטוח התקבלה בהפתעה אצל גורמים אחרים באוצר, שכנראה היו מעורבים בהליך ניסוח ההוראה אך בכל זאת הופתעו מהנוסח העמום, הלא ברור והגורף שהגדיל את התחייבות המדינה לתשלום התשואה המובטחת מעבר לתקופת הפוליסה. בעקבות כך הופעל לחץ על אגף הפיקוח על הביטוח ששינה את עמדתו ופרסם לפני כחודש טיוטת הנחיה שונה לגמרי. "על בסיס בחינה מחודשת, ועל דעת אגף החשכ"ל באוצר", כתב פרופ' שריג בטיוטה שבשורה התחתונה חוסמת את היכולת של רבים מהציבור להמשיך וליהנות מהבטחת התשואה בפוליסות אלו, בוודאי לאחר מועד הגיעו של המבוטח לגיל פרישה חובה (67 לגברים).

בעוד שמחיקת ההטבה הגורפת, כפי שהובנה בשוק בעקבות המכתב מיוני האחרון, הייתה רחבה מדי הרי שטיוטת ההנחיה החדשה הולכת הפעם רחוק מדי לכיוון ההפוך ומפחיתה את הארכה האפשרית רק לחלק קטן מהמבוטחים (ולתקופה קצרה יחסית של עד שנתיים), ולמעשה מכריחה מבוטחים רבים בפוליסות אלו לקבל קצבה כבר בגיל הפרישה (גם אם הם עדיין עובדים ומעוניינים לחסוך עוד כמה שנים על מנת להגדיל את כספי הגמלאות שלהם).

נציין שבסביבת אגף שוק ההון גורסים כי אין הבדל מהותי בין המכתב מיוני, שהוצא לאחר דיונים ארוכים ומספר טיוטות, לבין הטיוטה החדשה. לדברי אותם גורמים, מדובר באותה הנחיה שכעת מקבלת בהירות רבה בהרבה, בעיקר בשל ביקורת שהועלתה בעיקר מכיוון חברות הביטוח.

מהאוצר נמסר: "בעקבות פרסום הוראת המפקח, בדבר פוליסות מבטיחות תשואת אג"ח ח"ץ במכתבו מיוני האחרון, התקבלו באגף תגובות מהשוק מהן עלה כי קיימת אי בהירות באשר לתחולת ההוראה. לפיכך בכוונת המפקח לפרסם מכתב חדש המחדד את האמור במכתב שפורסם".

צרו איתנו קשר *5988