הכנסת מקדמת פיצול דירות כדי "להתמודד עם מצוקת הדיור"

אושרה בקריאה טרומית הצעת החוק להוראת שעה במסגרת חוק התכנון והבנייה, שמאפשרת פיצול דירות, "בכדי להתמודד עם המחסור בהיצע לדירות לזוגות הצעירים"

הכנסת בעד פיצול דירות: היום (ד') עברה בקריאה טרומית הצעת החוק להוראת שעה במסגרת חוק התכנון והבנייה, שמאפשרת פיצול דירות, בכדי להתמודד עם מצוקת הדיור לזוגות הצעירים והמחסור בהיצע. כידוע, הרשויות המקומיות הגדולות נאבקו עד לאחרונה בתופעת פיצול הדירות ללא היתר והטילו על כך עונשים חמורים.

כזכור, באוקטובר האחרון החליטה המועצה הארצית לתכנון ובנייה, בראשות מנכ"ל משרד הפנים, עמרם קלעג'י, להמליץ לשר הפנים אלי ישי לחתום על תקנות שמאפשרות פיצול דירות. הכוונה היא לאפשרות לפצל דירות קיימות ולפצל דירות שאושרו וטרם נבנו.

בנובמבר חתם אלי ישי על התקנות והן נכנסו לתוקף בחודש שעבר. הצעת החוק המאפשרת פיצול דירות היא במסגרת הוראת שעה לחמש שנים, המתירה חלוקת דירות גדולות ללא צורך בהיתר בנייה וללא צורך בתשלום היטל השבחה, כל עוד יחידות הדיור שנוצרו עקב חלוקת הדירה משמשת למגורי שוכרים שאינם קרובי הבעלים. ‏23 חברי כנסת תמכו בהצעה, שעברה ללא מתנגדים. ההצעה תועבר לוועדת הפנים והגנת הסביבה לקראת הכנתה לקריאה ראשונה בכנסת.

בדברי ההסבר להצעת החוק נכתב ש"מצוקת הדיור והמחסור החמור בהיצע דירות קטנות לשוכרים, מחייבת היערכות מיידית למציאת פתרונות. הצפת השוק בקרקעות לבנייה ככל שהיא יעילה, פתרונה אינו מיידי. כיום קיימות בשוק עשרות אלפי דירות גדולות שאינן מושכרות, בין השאר עקב העובדה שלשוכרים אין אפשרות לממן החזקת דירה גדולה. על כן מוצע לאפשר בהוראת שעה חלוקת דירות גדולות ללא צורך בהיתר בנייה וללא צורך בתשלום היטלה השבחה".

לוועדות המקומיות לתכנון ולבנייה תהיה סמכות למשך חמש שנים למתן היתר לפצל דירות קיימות לדירות קטנות, ובלבד שלא יהיו קטנות יותר מ-30 מ"ר ובתנאי ש-75% מבעלי הקרקע נתנו את הסכמתם. ההיתר יינתן בהתאם לחוות דעת מהנדס העיר, וניתן יהיה לפצל עד 30% מהדירות בבניין נתון.

צרו איתנו קשר *5988