שכר של 20 מ' ש' לעופר נמרודי ב-4 שנים בהכשרת היישוב

החברה מבקשת לאשר לנמרודי, בעל השליטה בה, שכר בעלות חודשית של 293 אלף שקל ובונוס של 6.8 מיליון שקל

גם לעופר נמרודי נדרשו מספר חודשים כדי להגיע להסכמות על גובה שכרו עם בעלי מניות המיעוט; כך, בנובמבר האחרון הסירה חברת הכשרת הישוב מסדר היום של האסיפה הכללית את נושא חידוש כהונתו כמנכ"ל החברה, וכעת נראה כי הסכמות אלה גובשו.

הכשרת הישוב הודיעה היום על זימון אסיפה לחודש מארס, שבה מבקש נמרודי, אחד משיאני השכר במשק בעשור האחרון, לאשר לו שכר בעלות חודשית של 293 אלף שקל - משכורת חודשית צמודת מדד של 180 אלף שקל, תנאים סוציאליים, הטבות שונות, החזר הוצאות, בדיקות רפואיות, נהג ורכב מדרגה 7. זאת בנוסף לבונוס שנתי מקסימלי של 6.8 מיליון שקל, בהתאם לרווחי החברה - רק אם אלה יעלו על סכום של 150 מיליון שקל.

עלות שכרו של נמרודי בהכשרת הישוב הגיעה ב-2011 ל-5.5 מיליון שקל - 2.9 מיליון שקל כשכר ו-2.4 מיליון שקל כמענק, בנוסף ל-210 אלף שקל תמורת כהונתו כדירקטור בחברה. ב-2010 גרף לכיסו כ-6.6 מיליון שקל, ומאז 2008 עלות השכר של נמרודי בהכשרת הישוב מתקרבת ל-20 מיליון שקל.

בהכשרת הישוב מציינים, כי טרם זימון האסיפה דירקטוריון החברה קיים דיון מפורט באשר לתנאי העסקת נמרודי; וכי החברה ניהלה מו"מ מול חברת אנטרופי, המייעצת לגופים המוסדיים אם לתמוך או לסרב לבקשות השכר המועלות על סדר היום באספות הכלליות.

בדיווח מציינת הכשרת הישוב, כי בהסכם המוצע לאישור נעשו מספר שינויים, וביניהם: הגבלת תקרת הבונוס והקטנת שיעוריו, והוספת מנגנון קיזוז הפסדים; וכי בהתאם לשינויים, התשלום השנתי של נמרודי לפי תוצאות 2010, שהגיע ל-6.6 מיליון שקל, היה נמוך בכחצי מיליון שקל.

אחד השינויים בהצעה החדשה, הוא העלאת שכרו החודשי ב-30 אלף שקל, ל-180 אלף שקל כאמור. נמרודי מכהן כמנכ"ל הכשרת הישוב מאז מארס 2004, ותנאי העסקתו נקבעו באחרונה בתחילת 2008. אחד מחברי הדירקטוריון שאישרו אתמול את ההסכם, הוא שלמה מעוז, שפוטר באחרונה מבית ההשקעות אקסלנס נשואה.

"עלות דומה למקובל בתחום"

נמרודי מחזיק בכ-28.5% מהונה של הכשרת הישוב, ואביו, יעקב נמרודי, ב-42.5%. עיקר תשומת הלב של החברה מתמקד בזמן האחרון בפעילות האנרגיה שלה, באמצעות הכשרה אנרגיה, המחזיקה בחלק מהזכויות ברישיונות הקידוח הימיים "שרה" ו"מירה".

בנוסף, הכשרת הישוב פועלת בתחומי הנדל"ן, המלונאות והפרסום, ומחזיקה בכ-27% מעיתון מעריב. מתחילת השנה עלתה מנייתה ב-16%, והיא משקפת לחברה שווי של כ-850 מיליון שקל.

בין היתר מציין הדירקטוריון בנימוקים לתמיכה בהסכם, כי עלות תנאי העסקתו של נמרודי דומה לעלות מנכ"לים בחברות בסדר גודל ופעילות דומים, וכי "תרומתו לפיתוח עסקי קבוצת החברה וייצוג ענייניה הינה רבה, והדוגמאות האחרונות לכך הינן הובלת כניסת החברה לפעילות בתחום האנרגיה החל מתחילת שנת 2010, וצירוף גורם משמעותי במשק הישראלי להובלת תחום העיתונות תוך שמירה על יכולת החברה ליהנות מהצלחת תחום זה בעתיד והתמודדות עם תקופות משבר אשראי חמורות בהצלחה".

עלות השכר של עופר נמרודי בהכשרת הישוב
 עלות השכר של עופר נמרודי בהכשרת הישוב

צרו איתנו קשר *5988