באיחור רב: האוצר הגיש התקנות שיפחיתו את תקרת דמי הניהול

אם יאושרו התקנות, בתקופת הביניים דמי הניהול השנתיים יופחתו לתקרה של עד 1.5% מהצבירה

אגף שוק ההון, ביטוח וחיסכון באוצר, בראשות פרופ' עודד שריג, הגיש הבוקר (ג') לוועדת הכספים בכנסת את התקנות, שלכשיאושרו יפחיתו את דמי הניהול המרביים בקופות הגמל לתגמולים, ובביטוחי המנהלים החדשים. זאת, כשנה ורבע מאז שהודיע האוצר בראשונה על עיקרי תוכניתו להגברת התחרות בשוק הפנסיוני.

באוצר מעריכים, כי דמי הניהול המשולמים בשני שלישים לערך מסך חשבונות הגמל בקופות פרטיות (לא כולל קופות מפעליות וכיוצא באלה) יופחתו, וזאת משום שהתשלום באותם חשבונות עומד כיום על יותר מ-1.2%. כמו כן, התיקון כולל את ההתייחסות להסדרה בנושא "חשבונות מנותקי קשר", שבה המוסדיים יורשו לגבות בחשבונות אלה דמי ניהול מינימליים של עד 0.2% מהצבירה מדי שנה; זאת, כדי לתמרץ אותם לאתר את בעל החשבון הרדום.

דעה / אלי ציפורי: על יוהרה, אדישות ודמי ניהול

לפי שעה, עמדת האוצר זוכה לאופוזיציה מסוימת מצד הכנסת, בין היתר מצד ח"כ משה גפני, יו"ר ועדת הכספים - שהתבטא לגבי הצורך בחיתוך חד יותר בדמי הניהול - וח"כ חיים כץ, שיצא נגדה, ואף מוביל הצעת חוק חלופית (על התנהלות האוצר מול כץ, על מנת לנטרל את הצעתו - ראו ידיעה נפרדת בעמוד זה).

על פי תקנות האוצר, דמי הניהול השנתיים בקופות הגמל ובביטוחי המנהלים יופחתו לשלב ביניים לתקרה של עד 1.5% מהצבירה, או עד ל-1.2% מהצבירה לצד דמי ניהול של עד 5% מההפקדות השוטפות. בתום תקופת הביניים - שתמשך שנתיים, ולפי שעה תחל בינואר 2013 ותסתיים ב-2015 - הגופים המנהלים את קופות הגמל לתגמולים וביטוחי המנהלים יורשו לגבות דמי ניהול של עד 1.2% מהצבירה ו-5% מההפקדות השוטפות.

נציין, שכיום דמי הניהול השנתיים המרביים המותרים לגבייה בגמל עומדים על 2%, כאשר ההסדרה החדשה אינה רלבנטית לדמי הניהול הנגבים בפוליסות ביטוחי מנהלים שנמכרו ויימכרו עד תחילת 2013 (כלומר, לא יהיה שינוי בדמי הניהול על "המלאי" של חברות הביטוח).

תקנות דמי הניהול החדשות אינן נוגעות לדמי הניהול בקרנות הפנסיה המקיפות החדשות (שבהן מותרים דמי ניהול של עד 6% מהפרמיה השוטפת ו-0.5% מהצבירה), קרנות השתלמות וקרנות מרכזיות לפיצויים (שרשאיות לגבות עד 2% לשנה).

בכוונת האוצר לפרסם בהמשך גם חוזר משלים לעניין, שלפיו החל בינואר 2013, הגופים המוסדיים יחויבו לשמור על תנאי הנחה שהעניקו לעמית לתקופה של לפחות שנתיים. נוסף על כך, כל כוונה של הגוף המנהל להעלות את דמי הניהול תחייב הודעה ייעודית בנושא לעמית - לפחות חודשיים לפני העלאת דמי הניהול, ולא יותר מארבעה חודשים (כדי שההודעה תהיה רלבנטית), כולל המחשה של העלויות החדשות לאחר ייקור דמי הניהול.

יומן קורונה:
ניוזלטר יומי על כל מה שצריך לדעת
הרשמה
הרישום נכשל
✓ הרישום בוצע בהצלחה!
צרו איתנו קשר *5988