ביהמ"ש מצדד בביטול הקצאת מגרשים ב"כספים אסורים"

נקבע כי המינהל פועל כראוי כשהוא מקפיא שיווקי מגרשים בהרחבות המושבים שנעשים במחירים הגבוהים מעלויות הפיתוח, הידועים כ"כספים אסורים"

המינהל פועל כראוי כשהוא מקפיא שיווקי מגרשים בהרחבות המושבים שנעשים במחירים הגבוהים מעלויות הפיתוח, הידועים כ"כספים אסורים" - כך קובע בית המשפט המחוזי בבאר-שבע, שדן בהמרצת פתיחה של חבר אגודה במושב יד נתן, ליד קריית גת, שהמינהל הקפיא את הקצאת מגרשו לאור גביית "כספים אסורים".

‏מאז שהחלה בניית ההרחבות במושבים בשנות ה-90, ביקש המינהל ליצור מנגנונים למניעת שימוש בהטבה הכלכלית של שיווק המגרשים בפטור ממכרז לצורך מטרות זרות.

החלטת מינהל 1180 אוסרת על האגודה לגבות מהמועמד להרחבה כל סכום הגבוה מעלויות הפיתוח של המגרש. מעבר לסכום של 100 אלף שקל, שהוגדר כסביר, נדרש אישור פרטני של המינהל, כדי למנוע ניפוח מלאכותי של הוצאות הפיתוח והסוואת התשלום העודף. כל סכום מעל המותר נחשב "כספים אסורים".

‏לפי החלטה 1180, כשאגודה נתפסת בגביית "כספים אסורים", מקפיא המינהל את הרחבת היישוב.

‏חבר האגודה במושב יד נתן שהגיש המרצת פתיחה, זכה ב-2009 במגרש במכרז פנימי שערכה האגודה ביישוב לחברי האגודה לשני מגרשי הרחבה, תוך ניסיון לגבות כספים אסורים מהמשתתפים, כשהעמידה את מחיר המינימום על 260 אלף שקל. חבר האגודה הציע על אחד המגרשים סכום גבוה של 413,555 שקל - וזכה.

‏משנודע למינהל, הוקפא התהליך ונערך בירור. הסברי האגודה שמדובר בכספים לסילוק חובות האגודה לפי הסדר נושים לא התקבלו. חבר האגודה סירב לחתום על הסכם מימוש זכות למגרש בהרחבה, בניסוח האגודה, והודיעו לו שהמכרז מבוטל.

בתביעה קודמת שלו נגד האגודה, הושגה פשרה בתוקף פסק דין, לפיה תוחזר זכייתו במכרז על כנה, והאגודה הסכימה להמשיך את ההתקשרות מולו בכפוף להבהרות. אולם המינהל, שלא היה צד לפשרה, לא הסכים להבליג על "הכספים האסורים" במכרז המקורי ולהכשיר את העסקה, ועמד על ביטולה.

‏‏הכספים שהפקיד הוחזרו לחבר האגודה, אבל הוא תבע לחייב את המינהל להקצות לו את המגרש. בית המשפט דחה בקשתו וקבע כי המינהל פעל נכון כשהקפיא את המכרז, וכי כללי המינהל התקין והנראות חייבו את המינהל למנוע את המשך ההתקשרות במגרש.

צרו איתנו קשר *5988