בנק ישראל מסדיר את פירוק גרעיני השליטה בבנקים

בנק ישראל פורס היום את התקנות לפיהן יפורק גרעין שליטה בבנק ■ בעלי שליטה נוספים שעשויים להידרש למכירת מניותיהם לפי תקנות אלו הם צדיק בינו, בעל השליטה בבינלאומי וליאורה עופר, בעלת השליטה במזרחי טפחות

בנק ישראל מניח את התשתית הרגולטורית לביזור גרעין שליטה בבנק, כלומר מצב בו בעל שליטה בבנק מבקש לצאת מגרעין שליטה, מבלי למכור את מניותיו לבעל היתר שליטה אחר, כך שהבנק יתנהל מעתה ללא גרעין שליטה.

במערכת הבנקאית סבורים כי בעלי השליטה שינצלו את התקנות החדשות הם בעלי השליטה בבנק דיסקונט, משפחת ברונפמן ורובין שראן, שמעוניינים מזה זמן למכור את אחזקותיהם בבנק.

בעלי שליטה נוספים שעשויים להידרש למכירת מניותיהם לפי תקנות אלו הם צדיק בינו, בעל השליטה בבינלאומי וליאורה עופר, בעלת השליטה במזרחי טפחות. זאת, במידה ויבחרו למכור את אחזקותיהם הבנקאיות לצורך מימוש מסקנות ועדת הריכוזיות שאוסרת על אחזקת נכסים ריאלים ופיננסיים משמעותיים במקביל.

במקביל פרסמו זקן והממונה על שוק ההון במשרד האוצר עודד שריג מסמך משותף שמהווה עקרונות מנחים לקריטריונים ותנאים כלליים לבעלי שליטה ולמבקשים היתר לשלוט בבנקים, בחברות ביטוח וגופים מוסדיים.

נקבעו 7 עקרונות:

■ שיעור החזקה מזערי הנדרש לשם שליטה בגוף מפוקח כפועל יוצא של גודל הבנק או חברת הביטוח.

■ הגבלת הפער בין האינטרס ההוני של בעל שליטה בגוף מפוקח לבין שיעור השליטה בו.

■ קביעת כללים והגבלות לגבי תאגידים באמצעותם רשאי בעל שליטה להחזיק בגוף מפוקח במטרה להבטיח את יציבות שרשרת השליטה.

■ דרישה להון עצמי של מבקש היתר השליטה, כפועל יוצא של היקף השקעתו בגוף המפוקח.

■ מגבלות על אופן מימון ההשקעה לרכישת בנק או חברת ביטוח.

■ הגבלת החזקות אחרות ופעילויות נוספות של בעל השליטה לשם מניעת ניגודי עניינים.

■ דרישה להתחייבות של חברי קבוצת השליטה להזרים הון לגוף שבשליטתם, בתנאים ובהיקף שייקבע המפקח הרלוונטי.

צרו איתנו קשר *5988