הרפורמה בדמי הניהול יוצאת לדרך; הבשורה החל מ-2013

שר האוצר חתם על התקנות בעניין דמי הניהול החדשים והנמוכים לעמיתי קופ"ג ולרוכשים ביטוח מנהלים - החל בינואר 2013

קצת פחות מ-3 שנים לאחר ש"גלובס" העלה בראשונה לסדר היום הציבורי את סוגיית דמי הניהול שנסקו בשוק הגמל לאחר רפורמת בכר, ודמי הניהול הגבוהים היסטורית בביטוחי המנהלים, המהלך יוצא לדרך בפועל: האוצר פרסם היום (ב') את "תקנות דמי ניהול במכשירי החיסכון הפנסיוני", שעליהן חתם שר האוצר, יובל שטייניץ. על פי התקנות, החל בינואר 2013 עמיתי קופות הגמל והמבוטחים החדשים שירכשו ביטוחי מנהלים ייהנו ממשטר דמי ניהול חדש ונמוך מהנהוג כיום.

ההוראות הסופיות בסוגיה מתפרסמות ארבעה חודשים בקירוב לאחר שוועדת הכספים בכנסת, בראשות ח"כ משה גפני, הוציאה לדרך עידן חדש באופי התשלום בעבור ניהול קופות הגמל לתגמולים וביטוחי המנהלים, במסגרת מתווה פשרה בין האוצר לח"כ חיים כץ. בתקנות החדשות נקבע שהחל בינואר 2014 דמי הניהול השנתיים המרביים בקופות הגמל וביטוחי המנהלים יהיו 1.05% מהצבירה ו-4% מההפקדות השוטפות. במסגרת התקנות נקבע כי למשך תקופת ביניים קצרה - כל שנת 2013 - דמי הניהול המרביים המותרים לגבייה מהחוסכים, כשיעור מהצבירה, יעמדו על 1.1% בשיעור שנתי.

כמו כן נקבע, שדמי הניהול המרביים שיותרו לגבייה מחשבונות מנותקי קשר יעמדו על 0.3% מהצבירה בחישוב שנתי. מקבלי קצבאות הזקנה והשארים ישלמו עד 0.6% מהצבירה מדי שנה כדמי ניהול.

נציין שהתשלום בקרנות השתלמות (וקופות גמל בניהול אישי, קופות מבטיחות תשואה וקופות ענפיות) ובקרנות פנסיה חדשות מקיפות יוותר ללא שינוי בהתאם למצב הקיים - עד 2% בקרנות השתלמות, עד 6% מההפקדות, ועד 0.5% מהצבירה בקרנות הפנסיה החדשות המקיפות.

נוסף על כך, האוצר פרסם היום גם חוזר שלפיו הטבות כלכליות הניתנות לחוסך בכל אפיקי החיסכון הפנסיוני (החזרי דמי ניהול והנחות) יינתנו לתקופה של שנתיים לפחות, וזאת כדי להפחית את התמריץ לבחירה לא מושכלת של המוצר הפנסיוני רק בגלל הנחה קצרת מועד.

עם זאת, הגופים המוסדיים יורשו להעלות את דמי הניהול לפני תום התקופה המינימלית האמורה, אם החוסך הפסיק לבצע הפקדות שוטפות לחיסכון, אם ביצע משיכה מלאה או חלקית של היתרה הצבורה שלו, או במקרה שבו נוסף גורם הפצה המקבל עמלה מן הגוף המוסדי (בגובה עמלת ההפצה שהתווספה).

השינוי בדמי הניהול
 השינוי בדמי הניהול

צרו איתנו קשר *5988