ביטוח פנסיוני | תיק אישי

מקדם ההמרה: כיצד הוא מותאם למוצרי הפנסיה בשוק?

בעידן שבו הרגולטור מעודד קבלת חיסכון פנסיוני דרך קצבה חודשית, קיימת חשיבות רבה למקדם ההמרה, כחלק ממגוון השיקולים שעל החוסך לקחת בחשבון בתכנון הפנסיוני

בעידן שבו הרגולטור מעודד קבלת חיסכון פנסיוני דרך קצבה חודשית, קיימת חשיבות רבה למקדם ההמרה, כחלק ממגוון השיקולים שעל החוסך לקחת בחשבון בתכנון הפנסיוני.

מקדם ההמרה הוא מספר שבו תחולק הצבירה של החוסך בגיל הפרישה, כך שהתוצאה תהיה הקצבה החודשית שיקבל. מקדם זה מגלם את הציפיות לתוחלת החיים, כפי שצופה היצרן הפנסיוני. כך, לדוגמה, מקדם המרה 200 משמעותו, כי החוסך יחיה כ-200 חודשים מגיל הפרישה, קרוב ל-17 שנים. כך, כנגד צבירה של מיליון שקל יקבל חוסך עם מקדם המרה 200 קצבה חודשית של 5,000 שקל.

מדוגמה זו ברור שככל שמקדם ההמרה גבוה יותר, כך הקצבה החודשית שנקבל בגיל הפרישה עבור אותו סכום צבירה תהיה נמוכה יותר. בנוסף, חשוב לציין כי מקדם ההמרה משתנה בין גברים לנשים. באופן כללי הוא גבוה יותר אצל נשים, בשל תוחלת חיים ממוצעת גבוהה יותר.

היום נסקור כמה מאפיינים הקשורים במקדם ההמרה, בהתאם למוצרים הפנסיוניים בשוק:

קרנות פנסיה חדשות: בקרנות שנפתחו לחוסכים מאז 1995, מקדם ההמרה משתנה בהתאם לשינויים בלוחות התמותה, הנבדקים אחת למספר שנים. במהלך השנים עלו מקדמי ההמרה מספר פעמים. כשחל שינוי מסוג זה, תחולתו היא רטרואקטיבית, דהיינו גם על הצבירה הקודמת של החוסך (למעט חריגים). רק באחרונה התבשרנו, כי אגף שוק ההון במשרד האוצר בוחן את סוגיית עדכון טבלאות לוחות התמותה - מה שישפיע מיידית, בין היתר, על קרנות הפנסיה החדשות.

פוליסות ביטוח מנהלים: נהוג לומר כי מקדם ההמרה בפוליסות הביטוח הוא מקדם מובטח. נכון יותר לומר, כי קיימים במקדמי ההמרה מרכיבים מובטחים, בהשוואה למוצרים הפנסיוניים האחרים, אולם ישנם פרמטרים שמשתנים והם בעלי השפעה על המקדם.

נציין כי מקדם המרה מובטח הוא מאפיין ייחודי לחיסכון הפנסיוני הישראלי בהשוואה לחיסכון דומה בעולם המערבי. אולם כפי שנחשף השבוע ב"גלובס", החל מינואר 2013 האוצר יחסום את האפשרות להבטיח מקדם המרה למבוטחים צעירים החל מיום תחילת החיסכון וכחלק מפוליסת החיסכון. הרפורמה שמוביל האוצר תתיר זאת החל מינואר 2013 רק לבני 55 ומעלה ובנפרד מהחיסכון.

נבאר בקצרה את משמעותם של מספר מושגים, ונעמוד על ההבדלים שהתרחשו לאורך השנים:

ריבית תעריפית: המקדם המובטח תלוי בתשואה שנתית מינימלית שתשיג הפוליסה לאחר הפרישה. אם התשואה תהיה נמוכה מהשיעור הנדרש - הקצבה תקטן בהתאם. ככל שהפוליסה נפתחה בשלב מאוחר יותר, נדרשת תשואה גבוהה יותר לשמירה על המקדם המובטח. בתקופה שבה אנו שומעים על הקושי לשמור על תשואות גבוהות לאורך שנים, יש לפרמטר הזה משמעות גדולה.

מקדם הפחתה: מקדם ההמרה המצוין בתנאי הפוליסה, מתייחס לשנת הוצאתה. הוא מחשב את המקדם כפי שיהיה בפועל בשנת הפרישה של המבוטח. ככל שהמבוטח צעיר ושנת הפרישה תהיה מאוחרת יותר, כך המקדם יהיה גבוה יותר. מקדמי הפחתה החלו בפוליסות מיולי 2001 ואילך.

מספר קצבאות מובטחות למוטבי המבוטח במוות מוקדם: כל עוד המבוטח בחיים, הוא יקבל פנסיה חודשית. אך מה יקרה לאחר מותו? מסלולי ברירת המחדל של הפוליסות מבטיחות את המשך התשלום החודשי. בפוליסות שהחלו מיולי 2001, לדוגמה, ישולמו כ-240 קצבאות, כלומר: הקצבה מובטחת לתקופה של 20 שנה, גם אם החוסך ימות קודם לכן. קיימים גם מסלולים שונים ממסלול ברירת המחדל; עליהם נפרט בהזדמנות אחרת.

מקדמי ההמרה
 מקדמי ההמרה

הכותבים הם מנהל החטיבה העסקית במבטח סימון מקבוצת הביטוח מגדל, ומנהל המטה המקצועי בסוכנות. אין לראות בסקירה זו ובאמור בה ייעוץ פיננסי ו/או פנסיוני כהגדרתם בחוק. בכל מקרה, בטרם קבלת החלטה יש להיוועץ בבעל הרישיון המתאים

globes@mvs.co.il

צרו איתנו קשר *5988