בנק ישראל: הבנקים חשופים לנדל"ן ב-215 מיליארד שקל

כך על פי דוח הפיקוח על הבנקים לשנת 2011 ■ רמת הסיכון במערכת הבנקאית עלתה במידה מסוימת, אך המערכת המקומית איתנה ויציבה למרות חשיפה "לא זניחה" למוסדות פיננסים באירופה ■ המפקח על הבנקים: על הבנקים להתייעל

הפיקוח על הבנקים מפרסם היום (ד') את הדוח השנתי על מערכת הבנקאות הישראלית לשנת 2011, ממנו עולה תמונה ברורה: הסיכון במשק המקומי עלה, מסיבות פנימיות וחיצוניות.

הדוח מפרט תחילה כי על רקע ההרעה בסביבה העולמית, עלתה השנה במידה מסוימת רמת הסיכון של המערכת הבנקאית בישראל. יחד עם זאת, מצוין מפורשות כי המערכת המקומית איתנה ויציבה. עוד עולה מהדוח כי חשיפת הבנקים למוסדות פיננסים באירופה "אינה זניחה", אך היא אינה מסכנת את יציבות המערכת הבנקאית.

בגזרת שוק הדיור, מציין הדוח כי יתרת סיכון האשראי לדיור גדלה בשנה החולפת בשיעור של 9% והסתכמה בכ-215 מיליארד שקל ברוטו. בעניף הבינוי והנדל"ן גדלה חשיפת הבנקים בשיעור של 5%, עד כדי העובדה כי מרביתם נמצאים קרוב למגבלת החברות הענפים - 20% - מעבר לה החברות נחשבת חריגה.

המפקח על הבנקים דודו זקן מציין כי "חשוב כי הבנקים יהיו קשובים לרחשי הציבור, וינקטו צעדים שיגבירו את האיכות והתחרותיות בשירותים הבנקאיים. לנוכח פער בין יעילותם התפעולית של התאגידים הבנקאיים בישראל לבין יעילותן של מערכות בנקאות במדינות OECD עולה צורך בצעדי התייעלות משמעותיים. שיפור ביעילות התפעולית יאפשר לתאגידים הבנקאיים להציע ללקוחותיהם שירותים ומוצרים פיננסיים בעלויות נמוכות מאלו הנהוגות כיום, בלי שהדבר יפגע ביציבותם ובאיכות השירות והמוצרים שהם מספקים לציבור בישראל.

צרו איתנו קשר *5988