תלונות על מתווכים יידונו בוועדת משמעת במשרד המשפטים

עפ"י התיקון לחוק המתווכים, אם הוועדה תמצא כי נעברה עבירת משמעת, היא תהיה רשאית להטיל על המתווך צעדי משמעת כגון נזיפה, קנס והתליית הרישיון

תיקון בחוק המתווכים, הקובע הגדרות לעבירת משמעת של מתווך במקרקעין והקמת ועדת משמעת של משרד המשפטים שתדון בעבירות אלה, עבר בכנסת בקריאה שנייה ושלישית.

התיקון קובע בעיקרו כי אם מתווך מקרקעין ביצע מעשים מסוימים, הוא עבר עבירת משמעת. על-פי התיקון, עבירות המשמעות כוללות בין השאר: אי-גילוי עניין אישי, גילוי ידיעה לגבי הלקוח, ביצוע פעולות משפטיות בנוגע לעסקה, התנהגות בדרך שאינה הולמת את העיסוק, השגת הרישיון במצג-שווא, גילוי חוסר אחריות, רשלנות חמורה או חוסר יכולת מקצועית והרשעה בפסק דין סופי בעבירה שמפאת חומרתה, מהותה ונסיבותיה, המתווך אינו ראוי להמשיך לעסוק במקצוע.

על-פי התיקון, אם הוועדה תמצא כי נעברה עבירת משמעת, היא תהיה רשאית להטיל על המתווך אחד או יותר מאמצעי המשמעת הבאים: התראה, נזיפה, קנס, התליית הרישיון ובמקרים החמורים ביטול הרישיון למשך 7 שנים.

בנוסף, החוק קובע הוראות לעניין אופן ניהולו של ההליך בפני ועדת המשמעת ואת זכויות הצדדים. ההליך יתנהל בדלתיים סגורות, אך ועדת המשמעת תהיה רשאית להורות על פרסום ההחלטה, לרבות בציון פרטים מזהים של המתווך, במגבלות שנקבעו לכך.

יש לציין כי בעוד שהקמת ועדת המשמעת היא דבר מבורך, בפועל חלק מעבירות המשמעת בהן תדון הוועדה היו עד כה עבירות פליליות, שהעונש עליהן היה חמור יותר.

"בשל החלת דין משמעתי על מתווכים, בוטלו חלק מהעבירות הפליליות שבחוק", נמסר ממשרד המשפטים, "העבירות שנותרו פליליות הן העסקת אדם אחר בתיווך במקרקעין מבלי שיש לו רישיון בתוקף, ועיסוק בתיווך במקרקעין או הצגה ברבים כמתווך במקרקעין ללא רישיון בתוקף".

עוד נמסר ממשרד המשפטים כי "ועדת המשמעת שתדון בקובלנות תתמנה על-ידי שר המשפטים, ובראשה יעמוד אדם שכשיר להתמנות לשופט בית משפט שלום. שני חבריה הנוספים של הוועדה יהיו מתווך במקרקעין ועובד מדינה שהוא עורך דין בעל מומחיות בתחום המקרקעין. מרבית הוראות התיקון ייכנסו לתוקפן בעוד 8 חודשים".

את התיקון יזמו במשרד המשפטים, וזאת בעקבות פניות רבות שהתקבלו אצל רשמת המתווכים שבמשרד המשפטים אודות מתווכים במקרקעין שפעלו בדרך רשלנית, לא ראויה ובלתי הולמת כלפי לקוחותיהם.

מטרת החלת הדין המשמעתי על המתווכים היא הרתעה מפני התנהלות שאינה ראויה כנגד לקוחות. דין משמעתי קיים בקרב בעלי מקצועות שונים ורבים כגון שמאי מקרקעין, עובדים סוציאליים, רואי חשבון, עורכי דין ועוד.

צרו איתנו קשר *5988