דוחות הדקה ה-90: החברות שהעדיפו לחכות לרגע האחרון

פטרוכימיים הפסידה 93.7 מ' ש' ברבעון ■ הערת "עסק חי" לאגרי ■ דלק רכב מערערת על המצגים בעסקת קמור מוטורס ■ רוזבאד הכפילה את ההפסד הנקי ■ המשביר הפסידה 19 מיליון שקל

על רקע הפסד של 98 מיליון דולר אותו הציגה בזן ברבעון השני, היה ברור שגם הדוח אותו תפרסם הפטרוכימיים, אחת מבעלות השליטה בבית הזיקוק (30.7%) - שמהווה את הנכס המרכזי שלה, לא יהיה מרנין. ואכן, הפטרוכימיים סיימה את הרבעון עם הפסד של 93.7 מיליון שקל, ואם לא די בכך - גם התחזית שלה לגבי פעילות בזן אינה אופטימית במיוחד: בדוח תזרים המזומנים החזוי שלה, לראשונה מציינת הפטרוכימיים כי אינה מעריכה שבזן תחלק דיבידנד כלשהו בשנת 2013.

הפטרוכימיים, שבשליטת דיויד פדרמן, אלכס פסל ויעקב גוטנשטיין, נסמכת על החזקתה בבזן לצורך החזר התחייבויותיה, שהיקפן בסוף יוני היה 2.03 מיליארד שקל. על רקע הפסדי בזן - שהיא עצמה חברה ממונפת שאינה יכולה לחלק דיבידנדים, אלא בהסכמתם בכתב ומראש של הגורמים המממנים אותה - החליטו בפטרוכימיים למכור את החזקתם המרכזית השנייה - יצרנית הבדים אבגול, במטרה לעמוד בפירעון התחייבויותיהם במועד. בשבוע שעבר דיווחה הפטרוכימיים על מו"מ מתקדם עם קרן ההשקעות הבריטית Ethemba Capital, שצפויה לרכוש את מניות הפטרוכימיים באבגול בתמורה ל-106.8 מיליון דולר, מהלך שיניב לפטרוכימיים תזרים מזומנים (לפני מס) של כ-280 מיליון שקל.

תקבול זה צפוי לאפשר לפטרוכימיים, המנוהלת על ידי ערן שוורץ, לעמוד בהתחייבויותיה עד תום שנת 2013, מבלי שתצטרך לגייס אשראי נוסף או למכור נתח מהחזקתה בבזן. עם זאת, במחצית הראשונה של שנת 2014, בה תצטרך הפטרוכימיים לפרוע תשלומי קרן וריבית בהיקף של 149.7 מיליון שקל, היא כבר תזדקק לדיבידנד מבזן. הפטרוכימיים מעריכה כי בזן תחלק בתקופה זו דיבידנד בהיקף של כ-675 מיליון שקל, אשר חלקה של הפטרוכימיים בו יעמוד על 206.1 מיליון שקל.

בינתיים, נדרשת החברה להתמודד עם תשלומי הריבית הגבוהים בגין החוב שלה: אלו עמדו ברבעון השני על 548 מיליון שקל, ובסך הכול שילמה הפטרוכימיים בארבע השנים האחרונות (2009-2012) תשלומי ריבית בסך כ-415 מיליון שקל. בשנה הבאה צפויות הוצאות הריבית שלה לעמוד על 127.2 מיליון שקל.

קרקע בפולין ללא דורשים

החולשה בתוצאותיה של בזן, אשר נמצאת כעת לפני הפעלת מתקן הפצחן המימני שאמור להביא לשיפור בתוצאותיה, הביאה לירידה של כ-31% במנייתה מאז חודש מאי. בהתאם, שווי מניותיה של הפטרוכימיים בחברה ירד לכ-1.1 מיליארד שקל. התקבול הצפוי ממכירת אבגול והמזומן שבקופתה (כ-163 מיליון שקל), מביאים את שווי נכסיה של הפטרוכימיים לכ-1.55 מיליארד שקל - פער של כ-480 מיליון שקל אל מול התחייבויותיה, שכאמור גובות ממנה מדי שנה תשלום גבוה.

על רקע מצב עניינים זה, צנחה מניית הפטרוכימיים בארבעת החודשים האחרונים בכ-45% למחיר של 4.4 שקלים, מחיר בו נסחרה בשפל של המשבר הקודם בסוף 2008, ואשר משקף לחברה שווי של 134 מיליון שקל בלבד. גם באיגרות החוב של החברה נרשמו בתקופה האחרונה ירידות שערים חדות, והן נסחרות כעת בתשואה של עד 50%.

בדוחות הרבעון השני מתייחסת הפטרוכימיים גם להשקעת הנדל"ן שביצעה בשנת 2007, בהתאם לטרנד ששרר באותה תקופה, כשבאמצעות חברה קפריסאית המוחזקת עם שותפים רכשה קרקע בשטח של 227 דונם באזור קרקוב שבפולין. בעסקה, שבוצעה באמצעות חברת TPK בה מחזיקה הפטרוכימיים 35%, השקיעה החברה 10 מיליון אירו בקרקע המשועבדת לבנק שנתן מימון לרכישה. TPK נמצאת זה מכבר בהליכי פירוק, וביהמ"ש הפולני החליט בסוף אפריל למכור את הקרקע. ב-28 ביוני פורסם מכרז למכירת הקרקע, ונקבע מחיר מכירה מינימלי של כ-75.5 מיליון זלוטי (כ-18 מיליון אירו).

ב-7 באוגוסט המכרז נסגר לאחר שלא הוגשה אף בקשה לרכישת הקרקע, ונכון להיום לא פורסם מכרז חדש עבורה. בפטרוכימיים מציינים כי במידה שיתפרסם מכרז חדש, עשוי מחיר המכירה המינימלי לפחות. כן לדבריהם, "אם תימכר הקרקע, התמורה תתחלק בין הנושים של TPK, וקיים סיכון שכל התמורה תחולק לבנק המממן, המחזיק בשעבוד על הקרקע". בפטרוכימיים, בכל אופן, כבר לא מאמינים שיראו החזר כלשהו מההשקעה הזו, והפחיתו אותה במלואה בסוף שנת 2011.

רון שטיינבלט

הערת "עסק חי" לאגרי של דני ברנר; דלק רכב מערערת על המצגים בעסקת קמור מוטורס

זמן לא רב לאחר שמכר את מניות השליטה בקמור מוטורס, יבואנית רכבי BMW, תמורת 162 מיליון שקל, עומד איש העסקים דני ברנר בפני משבר חמור. חברת ההשקעות שלו, אגרי אינווסט, רשמה ברבעון השני הרעה ניכרת במצבה, ודיווחה על הפסד של 17.5 מיליון שקל, המצטבר ל-20.7 מיליון שקל במחצית השנה.

מצבה הפיננסי המידרדר מקשה על אגרי לעמוד בהתחייבויותיה להפועלים, שאותן עלול הבנק להעמיד לפירעון מיידי; זאת לאחר שהחברה לא העבירה לבנק תשלום של כ-10 מיליון שקל ביולי האחרון. רוה"ח החליטו להצמיד לדוחות אגרי הערת "עסק חי", והפנו את תשומת לב המשקיעים לגירעון של כ-18 מיליון שקל בהון החוזר, שנוצר בעקבות ההתחייבות לפועלים.

החוב לבנק, 49 מיליון שקל, נלקח למימון השקעתה של אגרי בחברה הבת קמור, המשועבדת להפועלים. כיום מחזיקה אגרי בכ-64% ממניות קמור, בשווי של 72 מיליון שקל, אחרי שערכן צנח בשנה האחרונה ב-43%.

קמור מצדה עדכנה היום, כי החלה בהליך גישור מול דלק רכב בנוגע לטענותיה של האחרונה, הנוגעות להסכם רכישת קמור מוטורס. לאחר חתימת העסקה הציגה קמור מוטורס הפסד עצום של כ-100 מיליון שקל במחצית השנייה של 2011. בהמשך מחקה דלק רכב את מניות קמור מוטורס מהמסחר בבורסה בת"א.

במסגרת עסקה, שנחתמה ביולי אשתקד, רכשה דלק רכב את הבעלות המלאה בקמור מוטורס ב-235 מיליון שקל, סכום שרובו שולם לקמור, בעלת השליטה הקודמת ביבואנית BMW. ההפסד החריג במחצית השנייה מחק את מלוא ההון העצמי של קמור מוטורס, העביר אותה לגירעון של 3 מיליון שקל, ונבע בעיקר מהפרשה חריגה של כ-51 מיליון שקל לחובות מסופקים של לקוחות החברה (ב-2010 עמדה ההפרשה בגין חובות הלקוחות על פחות ממיליון שקל).

את ההפרשה העצומה אשתקד הסבירה קמור מוטורס כך: "התגלו אירועים המעידים על קשיים פיננסיים משמעותיים של לקוחות אחדים. כתוצאה מכך, ולאחר ניתוח החוב והתייעצות משפטית, כללה החברה בתקופת הדוח הוצאות בגין חובות מסופקים".

ביוני השנה פנתה דלק מוטורס לקמור לקיום מו"מ בגין מצגים בהסכם, שעשויים לזכות אותה בשיפוי בהתאם למנגנון שנקבע. בין הצדדים נוהלו מגעים שבסופם הוחלט לפנות להליך גישור.

אגרי, באמצעות קמור, פועלת בתחומי הספנות והנדל"ן, ומחזיקה ב-50% מ-5 אוניות צובר (משא) המוחכרות לחוכרים שונים, וכן ב-37 נכסים מניבים, מרביתם בגרמניה. בקופת אגרי מזומנים בהיקף של 79 מיליון שקל והון עצמי של כ-92 מיליון שקל, מול התחייבויות שוטפות בהיקף של 220 מיליון שקל, מהם 114.6 מיליון שקל לבנקים.

עוד מציינים רואי החשבון, כי אגרי בוחנת מספר אפשרויות להתמודד עם התחייבויותיה. אחת מהן היא גיוס כסף במסגרת תשקיף להצעת אופציות רכישה למניות קמור, ולצורך כך פנתה לביהמ"ש המחוזי בת"א.

ברנר, שהחל לקדם כבר בתחילת 2011 מהלך שיעביר אליו ישירות את ההחזקה בקמור, התחייב כי במסגרת ההצעה לממש אופציות בסכום של לפחות 17 מיליון שקל.

אביב לוי

פרימיום :PIH הקשיים נמשכים; הפסידה 19.2 מיליון שקל ברבעון

פרימיום PIH, השולטת בחברת הנדל"ן CEE (סנטראל יורופיאן) שפעילה במזרח אירופה וברשת המחשבים אייבורי, נקלעה לקשיים עסקיים וכלכליים שבאים לידי ביטוי גם בדוחות הרבעון השני. לפני כשנה נפטר בעל השליטה בחברה, יולי עופר, וכיום שולטת בה אלמנתו רות עופר לצד נמרוד רינות. ברבעון השני הפסידה פרימיום 19.2 מיליון שקל. מתחילת השנה ההפסד הצטבר ל-39.6 מיליון שקל, לעומת 26 מיליון בתקופה המקבילה.

הגירעון בהון של פרימיום, בהיקף 80.2 מיליון שקל, נובע בעיקר ממצבה של CEE. החברה הבת מנהלת מו"מ להארכת מועדי הלוואות מבנקים שמועד פירעונן עבר בסך כ-35 מיליון שקל. 46 מיליון שקל נוספים שהייתה אמורה החברה לפרוע בגין אג"ח באוגוסט לא הועברו לבעלי החוב, והם אישרו את הארכת מועד הפירעון ל-19 בספטמבר.

דבר רואי החשבון: "באוגוסט נדרשה CEE לפרוע כ-46 מיליון שקל בגין קרן וריבית אג"ח. CEE הודיעה כי לא תפרע את האג"ח במועד. ב-15 באוגוסט, בהסכמת בעלי האג"ח, הוארך מועד הפירעון עד ליום 19 בספטמבר. גורמים מעוררים ספקות משמעותיים בדבר המשך קיומה של CEE כ'עסק חי'".

שירי חביב ולדהורן

רוזבאד הכפילה את ההפסד הנקי במחצית הראשונה פי 4.5

חברת הנדל"ן רוזבאד, שבשליטת דודי ויסמן ושרגא בירן, מסכמת את המחצית הראשונה של 2012 עם גידול של פי 4.5 בהפסד הנקי, לרמה של 39 מיליון שקל. החברה פועלת בתחום הנדל"ן המניב בגרמניה וברומניה, והכנסותיה משכירות הצטמצמו בתקופה זו ב-16.7% ביחס לתקופה המקבילה. בחברה מסבירים זאת בעיקר במכירת רוב ההחזקות בפורטפוליו הנכסים שלה בגרמניה, עובדה שתרמה גם לירידה משמעותית בהוצאות ההנהלה והכלליות של רוזבאד.

ההתחייבויות השוטפות של רוזבאד (אג"ח ואשראי בנקאי) מגיעות ל-88.6 מיליון שקל, ולחברה יש מזומנים, כולל מוגבלים, בסך של 24.3 מיליון שקל ועוד נכסים בשווי 180.2 מיליון שקל העומדים למכירה.

דבר רואי החשבון: "לחברה התחייבויות צפויות לפירעון בשנה הקרובה בהיקף מוערך של כ-55 מיליון שקל. לחברה תוכניות למימוש נכס מלאי מקרקעין ברומניה, ולהערכת ההנהלה התמורה ממימושו תאפשר לחברה לעמוד בהתחייבויותיה האמורות בכפוף לתמיכת בעלי השליטה. המשך פעילות החברה מותנה בעמידה בתוכנית מימוש הנכס, ובהמשך תמיכת בעלי השליטה בחברה".

שירי חביב ולדהורן

המשביר: הפסד של 19 מיליון ש'; ההון העצמי 45 מיליון ש' בלבד

אירועי התקופה האחרונה בחברת המשביר 365 (לשעבר המשביר לצרכן), שבשליטת רמי שביט, כוללים מצד אחד תכנוני התרחבות לתחום הסופרמרקטים, באמצעות הקמת רשת קוסט 365, ומנגד יציאה בשן ועין מהשקעתה ברשת הציוד המשרדי המפסידה, אופיס דיפו ישראל. המחצית הראשונה של שנת 2012 הסתיימה כמעט ללא שינוי בהכנסות הקבוצה, לרמה של 1.09 מיליארד שקל. ההפסד הנקי בתקופה זו צומצם ב-37.3% לרמה של 19.2 מיליון שקל, כאשר הרבעון השני אחראי ל-17.5 מיליון שקל מתוך ההפסד במחצית. לחברה הון עצמי חיובי בגובה 44.7 מיליון שקל.

דבר רואי החשבון: "לחברה נצברו הפסדים בתקופה של שישה חודשים של כ-19 מיליון שקל. עיקר ההפסדים נובעים מהפסדי אופיס דיפו, והאמור לעיל מהווה להערכת החברה השפעה לא מועטה על האג"ח שלה, הנסחרות בתשואות לפדיון גבוהות.

"הנהלת החברה מעריכה כי בהתאם לתחזית תזרים המזומנים, לצרכי המזומנים שלה בשנים הקרובות, לתוכניותיה למימוש השקעות ולעובדה כי לחברה השקעות מהותיות בחברות בנות המניבות רווחים, ושמניותיהן אינן משועבדות, יש ביכולתה לעמוד בהתחייבויותיה בעתיד הנראה לעין".

שירי חביב ולדהורן

ישראלום: ירידת הערך של שופרסל העיבה על השורה התחתונה

בדומה לנוחי דנקנר בחברת דסק"ש, גם מתיו ברונפמן סובל מההרעה בפעילות רשת שופרסל. חברת ישראלום של ברונפמן ושלום פישר, ביצעה כצפוי ירידת ערך בשווי השקעתה בשופרסל (כ-18.5%), בסך 112 מיליון שקל. ברונפמן הודיע על כוונתו לרכוש אג"ח ישראלום בסכום של עד 10 מיליון שקל (חלק מהרכישות כבר בוצעו), וזאת כ"הבעת תמיכה ואמון בחברה".

ישראלום פעילה בתחומי הנדל"ן, הקמעונאות והתעשייה. במחצית הראשונה צמחו הכנסותיה ב-36.3% ל-236.7 מיליון שקל, מתוכם כ-74% מתעשייה והיתר מנדל"ן. לעומת זאת, ההפסד העמיק ל-157.7 מיליון שקל, לעומת 43.9 מיליון שקל בתקופה המקבילה ב-2011, בין היתר בשל ירידת הערך בשופרסל.

דבר רואי החשבון: "החברה נמצאת בהפרות של אמות מידה פיננסיות. כמו כן, היא תלויה בהזרמת כספים ו/או העמדת ערבות של בעלי השליטה על מנת לעמוד בהתחייבויותיה. החברה קיבלה מבעלי השליטה מכתב לפיו יעמידו לחברה את הכספים הנדרשים לשם עמידתה בהתחייבויותיה... החברה מעריכה בסבירות גבוהה כי תוכל לעמוד בהתחייבויותיה הקיימות והצפויות בהגיע מועד פירעונן".

שירי חביב ולדהורן

יפנאוטו: ההכנסות נחתכו בחצי, ההפסד הגיע לכ-22 מיליון שקל

יבואנית סובארו, יפנאוטו שבשליטת גד זאבי, ממתינה לאסיפת בעלי החוב שלה בשבוע הבא, שתקבע האם יאושר מתווה הסדר החוב הכולל דחייה של תשלום הקרן. בינתיים, יפנאוטו פרסמה בשבוע שעבר את דוחות הרבעון השני והמחצית הראשונה של 2012, אליהם מצמידים רואי החשבון הערת "עסק חי".

ההתחייבויות השוטפות של יפנאוטו כוללות אשראי מבנקים בגובה 100 מיליון שקל, וכן חלויות שוטפות של אג"ח בסך 94.2 מיליון שקל. המזומנים כוללים 1.1 מיליון שקל, ויש לחברה נכסים המוחזקים למכירה בסך 40 מיליון שקל.

במחצית הראשונה, למרות ירידה של 48.5% בהכנסות, יפנאוטו הצליחה לצמצם את ההפסד ב-22.2% לסך של 22.2 מיליון שקל.

דבר רואי החשבון: "לחברה אין מקורות עצמיים לתשלום החלות השוטפת של האג"ח בפברואר 2013. התשלום האמור מותנה בהעברת כספים מהחברה הבת, המותנית בעמידתה של זו בהתניות הפיננסיות מול התאגיד הבנקאי המממן. נכון לסוף יוני, החברה הבת אינה עומדת באמות מידה אלה. מאחר שאין ודאות כי יועברו כספים מחברת הבת לביצוע תשלום החלות השוטפת של האג"ח, קיים ספק משמעותי בדבר המשך פעילות החברה כעסק חי".

שירי חביב ולדהורן

צרו איתנו קשר *5988