הבנקים יפסיקו את הפעילות המשותפת בתחום הכספומטים

כך הורה הממונה על ההגבלים, שמצא כי כי הפעילות המשותפת של הפועלים, לאומי, דיסקונט, הבינלאומי ומזרחי-טפחות בתחום הכספומטים עלולה לפגוע בתחרות

סוף לפעילות הכספומטים המשותפת לבנקים. הממונה על ההגבלים העסקיים, דיוויד גילה, הודיע היום (א') על פירוק מונופול שב"א (חברת שירותי בנק אוטומטיים) בתחום הכספומטים. במסגרת פירוק הפעילות הזו, יקיים הממונה על ההגבלים הליך של שמונה חודשים, שבמהלכו יימכרו הכספומטים לגורמים שיוכיחו כי יתפעלו אותם באופן תחרותי. על פי הערכות, המטרה היא שעיקר הרוכשים של הכספומטים יהיו בנקים קטנים.

באפריל השנה חשף "גלובס" כי הממונה בוחן את פירוק המונופול, הכולל כ-285 כספומטים הפזורים ברחבי הארץ - בעיקר בנקודות אסטרטגיות (בין השאר בתי חולים, תחנות דלק ומוסדות להשכלה גבוהה) - ואשר אין פיקוח על המחירים שהוא גובה. כספומטים אלה מהווים כ-10% מכלל הכספומטים בישראל.

פעילות זו מוחזקת על ידי חברת שב"א, שנמצאת בבעלות בנק הפועלים, לאומי, דיסקונט והבינלאומי (מזרחי-טפחות לא מחזיק במניות, אך זכאי למשקיף בישיבות הדירקטוריון של שב"א).

"לאחר בדיקה מעמיקה של השוק, רשות ההגבלים העסקיים מצאה כי שיתוף הפעולה של הבנקים בהפעלת הכספומטים דרך שב"א, עלול לפגוע פגיעה של ממש בתחום הכספומטים. בהקשר זה מצאה הרשות כי מספר הכספומטים בישראל קטן בהשוואה עולמית, ועל כן החליט שלא לאפשר לשב"א להמשיך ולפעול בתחום הכספומטים", נמסר מהרשות להגבלים עסקיים.

בעייתיות כפולה

פעילות הכספומטים של שב"א בעייתית בעיני הרשות בשני היבטים: ראשית, העובדה שבנקים מתחרים הם שותפים בגוף שנותן שירותים לכל השוק, וכן העובדה שמדובר במונופול ללא מתחרים.

כמו כן, בבדיקה שערכה בעבר רשות ההגבלים העסקיים, היא הגיעה לממצאים שלא מצאו חן בעיניה. בין הממצאים נמצא כי הבנקים מצאו דרך לעקוף את האיסור על קבלת דיבידנד משב"א, וזאת באמצעות הקטנת העמלות ששב"א גבתה מהבנקים בסוף השנה, במקרים שבהם הגיעה לאיזון תקציבי. עוד נמצא כי שב"א העניקה לחברות כרטיסי האשראי הנחות רטרואקטיביות , וכן מצא הממונה כי שב"א דרשה משחקנים חדשים המבקשים להתחבר למערכותיה עלויות גבוהות. מכיוון ששותפות הבנקים מהווה הסדר כובל, רשות ההגבלים העסקיים נתנה בכל פעם פטור זמני, כדי לבחון בכל פעם אם חל שינוי בשוק, והאם יש להאריך את הפטור. בספטמבר אשתקד שוב פנו הבנקים לרשות להגבלים עסקיים כדי להאריך את הפטור מהסדר כובל, אך הפעם הממונה העניק פטור זמני של חצי שנה, ולאחריו בדק את הסוגיה לעומק, והודיע היום כי החליט שלא להאריך את הפטור.

כאמור, שב"א מוחזק על ידי ארבעה בנקים מרכזיים. פעילות הכספומטים נחשבת רווחית, אך עם זאת הבנקים לא נהנים מפירותיה בשנים האחרונות, הואיל ולפני שנים ספורות אסר הממונה על ההגבלים למשוך מהחברה דיבידנד. (ואולם כאמור, לפי הערכות, מצאו הבנקים דרך לעקוף זאת באמצעות הקטנת עמלות). בכל אופן, על פי הערכות במערכת הבנקאית, הבנקים לא צפויים להתנגד למכירת הכספומטים.

הון עצמי לא מבוטל

מכיוון שלא נמשכו דיבידנדים מהחברה, היא צברה הון עצמי לא מבוטל, שנכון לסוף 2011 עמד על 203 מיליון שקל, מתוך מאזן כולל של 211 מיליון שקל. נציין כי לשבא פעילויות נוספות, אך פעילות הכספומטים היא המרכזית שבהן.

הכנסות החברה צומחות במתינות ובעקביות בשנים האחרונות. ב-2011 עמדו הכנסות החברה על 69 מיליון שקל - עלייה של כ-5% לעומת 2010. עם זאת, רווחי החברה דווקא נשחקו בשנים האחרונות. ב-2011 הרוויחה החברה 15 מיליון שקל, לעומת 19.5 מיליון שקל ב-2010 ו-28 מיליון שקל ב-2009. שחיקת הרווחים נבעה מעלייה חדה בהוצאות התפעול של החברה. ההוצאות גדלו מ-39 מיליון שקל ב-2009 עד ל-48 מיליון שקל ב-2011. נכון לסוף 2011, היו לשווא מזומנים וני"ע סחירים ביותר מ-150 מיליון שקל.

בד בבד עם בחינת מונופול שב"א בתחום הכספומטים, בחנה הרשות להגבלים גם את פעילות מס"ב (מרכז סליקה בנקאי), ואולם במקרה זה החליט גילה להאריך את הפטור שניתן למס"ב. מס"ב היא מערכת המאפשרת העברת כספים בין הבנקים, כגון תשלום משכורות. הממונה התנה את הפטור מהסדר כובל בכמה תנאים, כגון איסור על גביית תשלום ממצטרפים חדשים בסכום העולה על העלות שלהם, איסור להעברת מידע רגיש בין הבנקים, וכן חייב את מס"ב להעניק גישה לכל בנקים, גם אלו שאינם שותפים במס"ב. הפטור מהסדר כובל ניתן לשלושה חודשים; בתום תקופה זו יחליט הממונה האם יש צורך במגבלות נוספות.

תוצאות שבא
 תוצאות שבא

צרו איתנו קשר *5988