IDB: כלל ביטוח עלולה לא לחלק דיבידנד בשל הורדת הדירוג

כלכלני S&P מעלות הורידו אתמול את דירוג החוב של כלל ביטוח מ-"+AA" ל-"AA", וציינו כי "ההתפתחויות באי.די.בי אחזקות ובאי.די.בי פתוח החלישו את הגמישות הפיננסית של קבוצת כלל ביטוח"

הקשיים בקבוצת אי.די.בי שבשליטת נוחי דנקנר נמשכים. על רקע מצבה הפיננסי הקשה של הקבוצה, והסבירות ההולכת וגדלה להסדר חוב באי.די.בי אחזקות ואולי אף באי.די.בי פתוח, היא הודיעה היום על עצירה זמנית של דיבידנדים מכלל ביטוח, להוציא דיבידנד שצפוי להתקבל ב-2013 בגין מכירת גארד.

לא מן הנמנע שההתחייבות הזו של אי.די.בי, לעצירת הדיבידנדים, הובילה להורדת דירוג החוב של כלל ביטוח בדרגה אחת "בלבד" על ידי S&P מעלות ולא להורדה משמעותית יותר. לא רק זאת, אלא שבמעלות אף הבהירו בסקירתם כי אם כלל ביטוח תחלק לבעלי מניותיה דיבידנד שלא עונה על הקריטריונים להם התחייבה אי.די.בי, ייתכן שהיא תבצע הורדת דירוג נוספת.

אתמול הודיעה S&P מעלות כי היא מורידה את הדירוג של כלל החזקות עסקי ביטוח ל- BBB, ושל כלל חברה לביטוח ל-AA, ולאור זאת דיווחה היום קבוצת אי.די.בי, בעלת השליטה בה, כי "בכוונתה להפעיל את השפעתה על מנת לשמור על הפרופיל הפיננסי של החברה התפעולית כלל ביטוח". בדיווח הקבוצה נכתב כי בכוונתה לפעול לכך "כי לא יחולקו דיבידנדים נוספים... מעבר לדיבידנד אשר כלל עסקי ביטוח עשויה לחלק בעקבות השלמת העסקה למכירת החזקותיה בקבוצת גארד, אם תושלם, במהלך שנת 2013, אלא אם ההון הרגולטורי של כלל ביטוח יעלה מעל ל-120%".

בסקירתם אתמול ציינו כלכלני מעלות כי הם "עשויים להוריד את דירוג כלל החזקות עסקי ביטוח באם יותר מ-300 מיליון שקל מכספי התמורה (ממכירת גארד, ר' ש') יחולקו כדיבידנד לבעלי המניות". מכאן שלפי שעה נראה כי אי.די.בי פתוח צפויה ליהנות בעתיד הנראה לעין מדיבידנד של עד 300 מיליון שקל מכלל ביטוח, ולא מעבר לכך.

נזכיר כי חברת הביטוח האמריקנית גארד אמורה להימכר לחברה מקבוצת ברקשייר האת'וואי בתמורה לכ-221 מיליון דולר, בנוסף על שחרור כלל מחוב בגין החברה הנמכרת. בחברת הדירוג ציינו עוד שייתכן שחשיפת כלל ביטוח להתארכות תוחלת החיים, בדומה למצבן של יתר חברות הביטוח הגדולות במשק, עלולה להוביל להורדת דירוג נוספת לחברה.

ספקיות דיבידנדים לא יציבות

כך או כך, בשנים האחרונות הפכו חברות הביטוח הגדולות לספקיות דיבידנדים לא יציבות הן בשל העובדה שתוצאותיהן תלויות במצב שוקי ההון, והן בשל החמרת דרישות ההון הרגולטוריות המושתות עליהן. לא מן הנמנע שעם התמשכות המשבר הכלכלי בעולם ובארץ - ובוודאי שאם תחול הרעה נוספת במצב זה - ימנעו כלל חברות הביטוח מחלוקת דיבידנדים.

כלל ביטוח, הנסחרת לפי שווי של כ-2.52 מיליארד שקל, הציגה לאחר תום הרבעון השני השנה עודף של כ-416 מיליון שקל ביחס לדרישות ההון הרגולטוריות, שהיווה כ-8% מעבר לדרישות המינימליות של הפיקוח. ביוני השנה חילקה כלל ביטוח דיבידנד של 250 מיליון שקל. בדוחות הרבעון השני דיווחה החברה כי יתרת הרווחים הראויים לחלוקה הסתכמה ב-636 מיליון שקל.

צרו איתנו קשר *5988