כלל ביטוח: רווח של 161 מיליון שקל ברבעון השלישי

בתשעת החודשים הראשונים של השנה רשמה כלל רווח כולל לאחר מס לבעלי המניות של 172 מיליון שקל, לעומת הפסד כולל של כ-315 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד

חברת כלל ביטוח מקבוצת אי.די.בישל נוחי דנקנר דיווחה הבוקר (ג') על תוצאותיה ברבעון השלישי של 2012. הרווח הכולל לאחר מס של כלל ביטוח לבעלי המניות ברבעון הסתכם בכ-161 מיליון שקל, בהשוואה להפסד כולל של כ-235 מיליון שקלבתקופה המקבילה אשתקד.

הרווח הנקי הרגיל ברבעון לבעלי המניות הסתכם בכ-19 מיליון שקל לעומת הפסד של כ-200 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד.

בתשעת החודשים הראשונים של השנה רשמה כלל רווח כולל לאחר מס לבעלי המניות של 172 מיליון שקל, לעומת הפסד כולל של כ-315 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד. הרווח הרגיל לאחר מס לבעלי המניות הסתכם בכ-8 מיליון שקל, לעומת הפסד של 97 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד.

עסקת המכירה של חברת הבת בארה"ב - גארד, אשר הושלמה בחודש אוקטובר, תגדיל בדו"חות הרבעון הרביעי את הרווח הנקי הרגיל בכ-112 מיליון שקל, על חשבון קיטון בקרנות ההון.

התוצאות של החברה בתשעת החודשים הראשונים של שנת 2012 הושפעו מהמגמות החיוביות בשווקי ההון. בנוסף, הושפעו התוצאות מהגדלת העתודות בביטוח חיים ברבעון השני לאור טיוטת נייר העמדה שפירסם המפקח על הביטוח בעניין ביטול מקדמי הקצבה בביטוחי חיים.

עודף ההון של כלל ביטוח ליום 30 בספטמבר 2012 הסתכם בכ-461 מיליון שקל. בחודש אוקטובר הזרימה כלל החזקות 200 מיליון שקל לכלל ביטוח שהגדילו את ההון בהתאמה. היקף הנכסים שמנהלת הקבוצה ממשיך לגדול ונכון לסוף הרבעון השלישי השנה הוא מסתכם ב-181 מיליארד שקל, לעומת 170 מיליארד שקל בסוף שנת 2011.

מנכ"ל קבוצת כלל שי טלמון יסיים בימים הקרובים את תפקידו לאחר קרוב ל-5 שנות כהונה. טלמון ציין, כי קבוצת כלל היא קבוצה מובילה בשוק הפיננסי ביטוחי בישראל ואיחל הצלחה למחליפו איזי כהן.

צרו איתנו קשר *5988