דיבידנד | לפני כולם

רשות ני"ע מאיימת לטרפד את הדיבידנד של נמרודי

בניגוד לשותפה מודיעין, שמחקה את מלוא השקעתה בקידוחי "מירה" ו"שרה", רושמת הכשרה אנרגיה את שווי חלקה בקידוחים ב-53 מיליון דולר ■ הפחתה מלאה של ההשקעה תמנע מהכשרת הישוב לחלק דיבידנד מתוכנן של 33 מיליון שקל

דיבידנד בהיקף של כ-33 מיליון שקל, שעליו הכריזה חברת הכשרת הישוב שבשליטת עופר נמרודי, עשוי להתבטל בעקבות התערבות של רשות ני"ע. היום דיווחה הכשרת הישוב כי בעקבות דרישת הרשות לבחינה מחדש של דוחות חברת הבת הכשרה אנרגיה (55%), היא תבחן מחדש את הטיפול החשבונאי ביתרת ההשקעה בצמד הרישיונות הימיים "מירה" ו"שרה", אשר הקידוחים בהם העלו חרס.

הכשרה אנרגיה דיווחה כי הבחינה הנוספת כרוכה בהתייעצות עם מומחים מחו"ל, אשר אינם זמינים עקב חופשות החג, ועל כן ייקח לה חודש להשלים את העבודה.

אם הכשרה אנרגיה תפחית את היקף השקעתה בצמד הרישיונות, ישפיע הדבר על יתרת העודפים לחלוקה של הכשרת הישוב, אשר עמדה בסוף הרבעון השלישי על 100.5 מיליון שקל, באופן שעלול למנוע ממנה לחלק את הדיבידנד המתוכנן. עקב כך דחתה היום הכשרת היישוב את המועד הקובע לחלוקת הדיבידנד בחודש, כך שכעת הוא יחול בתחילת חודש פברואר. על רקע האירועים ירדה היום מניית הכשרת היישוב ב-2.9%.

ל"גלובס" נודע כי בעקבות התוצאות המאכזבות בצמד הקידוחים הימיים, שבהם הושקעו בסך הכול כ-155 מיליון דולר, פנו השותפים בהם לרשות ני"ע, כדי שתייעץ להם כיצד לרשום את ההשקעה בהם בדוחות הרבעון השלישי, שפורסמו בחודש שעבר.

"אין עדיין תוכניות ממשיות"

היות שברישיונות עדיין נעשות עבודות עיבוד והתאמה בין הנתונים טרם ביצוע הקידוחים לתוצאות שהתקבלו בפועל, ייתכן שברישיונות עדיין קיים פוטנציאל כלכלי למציאת תגליות, וכל עוד הם לא הוחזרו למדינה, לכאורה אין חובה להפחית את מלוא ההשקעה בהם. עם זאת, בשותפות מודיעין, שבשליטת צחי סולטן ואי.די.בי פתוח, שמחזיקה ב-29.2% מהזכויות ברישיונות, החליטו לבצע הפחתה של כלל ההשקעה בהם, בהיקף של 66.4 מיליון דולר.

דירקטוריון מודיעין נימק את ההפחתה ב"אי-ודאות הקיימת בשלב זה לגבי תוכנית העבודה והאמצעים הכספיים אשר יידרשו מהשותפות המוגבלת על מנת להתקדם בפיתוח רישיונות 'מירה' ו'שרה', והאי-ודאות לגבי היכולת לצרף לפרויקט גוף בעל יכולות מקצועיות מוכחות". עוד נימוק שהוסיפה מודיעין להחלטה להפחית את מלוא ההשקעה הוא ש"בשלב זה אין עדיין תוכניות ממשיות כיצד להמשיך ולפתח את הרישיונות בתקופה הקרובה".

גם בחברת IPC, אשר החזיקה ב-13.6% מהזכויות בקידוח (מחציתן עבור עופר השקעות של ליאורה עופר), החליטו להפחית את מלוא ההשקעה ברישיונות.

הפחתה חלקית

לעומתן, בהכשרה אנרגיה, המחזיקה במרבית הזכויות ב"מירה" וב"שרה" (כ-41%), החליט הדירקטוריון שלא להפחית את מלוא ההשקעה ברישיונות, וזאת מכיוון שבעתיד יכול להיות שהשותפים יחזרו לקדוח בהם למטרות נפט עמוקות יותר, תוך שימוש בקידוחי הגז היבשים שהושלמו לפני כמה חודשים.

היות שכך, הפרישה הכשרה אנרגיה בדוחות הרבעון השלישי 19 מיליון דולר בלבד בגין צמד הרישיונות, סכום המתייחס בעיקר לעלויות הקידוח האלכסוני (side track) שבוצע בקידוח "מירה 1" והנטישה של אותו קידוח, אשר לא ישמש את השותפים ברישיונות לצורך הקידוחים למטרות הנפט. עקב ההפחתה החלקית, יתרת ההשקעה של הכשרה אנרגיה בצמד הרישיונות עומדת על כ-53 מיליון דולר.

כעת, בעקבות פניית רשות ני"ע, תבחן הכשרה אנרגיה אם היא נדרשת לבצע הפחתה נוספת, מלאה או חלקית, בגין יתרת השקעה זו. חשוב לזכור כי גם אם תתבצע הפחתה, הרי שהיא תהיה חשבונאית ולא תשפיע על תזרים המזומנים של החברה. נכון לסוף הרבעון השלישי, היו בקופתה של הכשרה אנרגיה מזומנים בהיקף של כ-7 מיליון דולר.

אם אכן תבצע הכשרה אנרגיה הפרשה בגין ההשקעה בצמד הרישיונות, הרי שההפסד שהיא רשמה ברבעון השלישי, בגובה של 32.8 מיליון דולר, צפוי לגדול באופן משמעותי, מה שישפיע גם על המאזן של החברה האם, הכשרת הישוב. כאמור, לזו האחרונה יתרת רווחים לחלוקה בגובה של 100.5 מיליון שקל, ואם תתבצע הפחתה מלאה של ההשקעה בצמד הרישיונות, הרי שחלקה של הכשרת הישוב בהפסד יעמוד על כ-102 מיליון שקל, מה שיעביר אותה ליתרת עודפים שלילית, וכאמור, ימנע ממנה את חלוקת הדיבידנד המתוכננת על בסיס תוצאות הרבעון השלישי.

ברבעון הרביעי צפויה הכשרת הישוב לרשום רווח הון של כ-40 מיליון שקל בגין מכירת מלון גלי כנרת של החברה הבת הכשרה מלונות, מהלך שבעקבותיו היא צפויה לרשום רווח הון (לפני מס) של כ-40 מיליון שקל, מה שעשוי לאפשר לה לחלק דיבידנד גם בתרחיש של מחיקת ההשקעה ב"מירה" וב"שרה".

צרו איתנו קשר *5988